Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša (Spasoja) Jovanović glasala

Nataša (Spasoja) Jovanović

Srpska radikalna stranka