Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Fatmir Hasani glasao

Fatmir Hasani

Partija za demokratsko delovanje

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao