Šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

18.03.2021.

Sednica broj: 6

Predsedavajuci: Ljubinko Rakonjac

Odbor: Odbor za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 18. marta 2021. godine, razmotren je Predlog zakona o klimatskim promenama, u pojedinostima.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine.

Na Predlog zakona podneta su tri amandmana od kojih su članovi Odbora prihvatili sve predložene amandmane narodnih poslanika.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jasmina Karanac, Marko Mladenović, Dragana Radinović, dr Marko Bogdanović, Tomioslav Janković, Vesna Krišanov, Gojko Palalić, Dragan M. Marković, Žarko Bogatinović, Nevenka Kostadinova i Arpad Fremond.

Prisutni članovi

...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Marko Mladenović

Srpska napredna stranka
...

Dragana Radinović

Srpska napredna stranka
...

Marko Bogdanović

Pokret snaga Srbije - BK
...

Tomislav Janković

Srpska napredna stranka
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Gojko Palalić

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Žarko Bogatinović

Srpska napredna stranka
...

Nevenka Kostadinova

Srpska napredna stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Diskutovano o aktima

Poslednji put ažurirano: 18.03.2021, 19:15