Osma sednica Odbora za evropske integracije

12.04.2021.

Sednica broj: 8

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Članovi Odbora za evropske integracije održali su 12. aprila 2021. godine sednicu, na kojoj su, u načelu, razmotrili četiri predloga zakona iz oblasti energetike i rudarstva, koje je podnela Vlada i koji su predloženi za dnevni red Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, o korišćenju obnovljivih izvora energije, o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, članovima Odbora obrazložila su državni sekretari u Ministarstvu rudarstva i energetike Jovanka Atanacković i Zoran Ilić i pomoćnik ministarke Dejan Milijanović.

U obrazloženju su istakli da su predloženi zakoni usklađeni sa evropskim direktivama, kao i da su usko povezani sa pitanjem zaštite životne sredine. Predstavili su i konkretna rešenja i novine koje se uvode.

Odbor je jednoglasno usvojio navedene predloge zakone.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Milan Radin, Samira Ćosović, Ljiljana Malušić, Goran Milić, Nemanja Joksimović, Dubravka Filipovski, Vesna Marković, Viktor Jevtović, Ana Miljanić i Stanislava Janošević.

Prisutni članovi

...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Milan Radin

Srpska napredna stranka
...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
...

Goran Milić

Srpska napredna stranka
...

Nemanja Joksimović

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 12.04.2021, 10:08