44. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

06.10.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja je održana 6. oktobra razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.
Na Predlog zakona podneta su dva amandmana, jedan od strane narodnog poslanika Đorđa Komlenksog na član 10. i amandman na član 13. stav 3. koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Članovi Odbora prihvatili su amandman koji je podnela Vlada.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Ana Čarapić, Ana Beloica, prof. dr Vladimir Marinković, Veroljub Arsić, dr Milorad Mijatović, Zoran Bojanić, Olivera Pešić i Velibor Milojičić.

Prisutni članovi

...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 06.10.2021, 12:16