33. sednica Odbora za evropske integracije

02.02.2022.

Sednica broj: 33

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Na sednici, koja je održana 2. februara 2022. godine, članovi Odbora za evropske integracije razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe, koji je podnela Vlada, u načelu.
Predlog zakona članovima Odbora obrazložio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sezdanović, koji je naveo da se brisanje člana 120. predlaže zbog komentara Evropske komisije dostavljenim Pregovaračkoj grupi 1, 2021. godine. Komisija je ukazala da je neophodno uklanjanje prelazne odredbe propisane članom 120. Zakona o predmetima opšte upotrebe. Odnosno označavanje proizvoda Srpskim znakom usaglašenosti u prelaznom periodu.

Nakon obrazloženja, članovi Odbora usvojili su Predlog zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Ljiljana Malušić, Dušan Radojević, Nemanja Joksimović, Dubravka Filipovski, Vesna Marković, Ana Miljanić, Viktor Jevtović, Ana Pešić i Dušica Stojković.

Prisutni članovi

...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
...

Dušan Radojević

Srpska napredna stranka
...

Nemanja Joksimović

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Ana Pešić

Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 02.02.2022, 16:25