Šesta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

26.12.2022.

Na sednici, koja je započeta 25. decembra 2022. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.
Na navedeni Predlog zakona Odbor je razmotrio 23 amandmana i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da odbije amandmane.

Na osnovu člana 82 i 92 Poslovnika Narodne skupštine iz predloženog dnevnog reda sednice, Odbor je povukao razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada, u pojedinostima; Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima i Predloga zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza, koji je podnela Vlada, u pojedinostima; iz razloga što je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na sednici održanoj 24. decembra 2022. godine, podnete amandmane na ove predloge zakona, na osnovu člana 163. stav 2 Poslovnika Narodne skupštine odbacio kao nepotpune, imajući u vidu odredbu člana 169. stav 3 Poslovnika, kojim je utvrđeno da se na tekst međunarodnog ugovora ne može podneti amandman.

Odbor je odlučio da preostale tačke dnevnog reda sednice, odnosno Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu; Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu i Redovni godišnji izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu i Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 – Potpoglavlje Borba protiv korupcije, razmotri u ponedeljak, 26. decembra, u 14.30 časova, kada će se nastaviti Šestu sednicu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Jovan Palalić, Vladimir Gajić, Svetozar Vujačić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, dr Uglješa Mrdić, prof. dr Jelena Jerinić i Jelena Milošević.

U nastavku sednice, 26. decembra 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je predstavio Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić.i zamenica Zaštitnika građana Jelena Stojanović.

Odbor je razmotrio i Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, koji je obrazložio Poverenik Milan Marinović, kao i Redovni godišnji izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu i Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 – Potpoglavlje Borba protiv korupcije, koje je predstavio direktor Agencije Dragan Sikimić.

Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova u skladu sa članom 238. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, usvojio predloge zaključaka, koje je uputio Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Nastavku sednice predsedavao je predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Svetozar Vujačić, Andrijana Vasić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Miodraga Gavrilović, dr Balint Pastor, Jovan Palalić, dr Jelena Jerinić, Đorđe Komlenski, Milica Nikolić i Momčilo Vuksanović.

Prisutni članovi

...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Vladimir Gajić

Narodna stranka
...

Svetozar Vujačić

Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Jerinić

Zeleno-levi front
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
Poslednji put ažurirano: 26.12.2022, 21:02