21. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

20.04.2023.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 20. aprila, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat "Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)") i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Predloge zakona obrazložio je predstavnik Ministarstva finansija Aleksandar Simović.

Članovi Odbora su nakon rasprave koja je usledila, predložili Narodnoj skupštini da prihvati pomenute predloge zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: mr Svetlana Milijić, Miroslav Kondić, Dalibor Jekić, Zoran Zečević, Rozalija Ekres, dr Nenad Mitrović, Tijana Davidovac, Dragan Marković, Nikola Radosavljević, Ana Beloica Martać i Snežana Paunović.

Prisutni članovi

...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Miroslav Kondić

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Nenad Mitrović

ZAJEDNO
...

Tijana Davidovac

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Nikola Radosavljević

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 20.04.2023, 19:26