27. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.09.2023.

Na sednci Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 4 seprembra, razmotreni su, u načelu, sledeći predlozi zakona, koje je podnela Vlada:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
Predlog zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije,;
Predlog zakona o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima;
Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podnela;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kube o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o unapređenoj strateškoj saradnji u oblasti odbrane i
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvineje Bisao o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša.
Odbor je ocenio da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jovan Palalić, Dubravka Kralj, Nebojša Cakić, Milica Nikolić, dr Uglješa Mrdić, Sanja Jefić Branković, Olja Petrović, Ljubinko Đurković, Zoran Tomić i Sanja Lakić.

Prisutni članovi

...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Sanja Jefić Branković

Liberalno demokratska partija Socijaldemokratska partija Srbije
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Sanja Lakić

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije

Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kube o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o unapređenoj strateškoj saradnji u oblasti odbrane

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvineje Bisao o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša

Poslednji put ažurirano: 05.09.2023, 07:32