15. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

15.05.2017.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 15. maja, razmotren je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.

Odbor je od 33 podneta amandmana narodnih poslanika prihvatio jedan amandman, koji je prihvatio i predlagač zakona dr Aleksandar Martinović.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a bili su prisutni sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Biljana Pantić Pilja, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i Balint Pastor.

Prisutni članovi

...

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara

Diskutovano o aktima

Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta

Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda

Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu

Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku

Odluka o izboru na funkciju člana Visokog saveta sudstva

Odluka o izboru predsednika sudova

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Odluka o izboru na funkciju tužioca za ratne zločine

Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu

Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu

Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu

Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu

Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru

Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu

Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu

Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi

Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru

Predlog odluke izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu

Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu

Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru

Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu

Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru

Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju

Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici

Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju

Poslednji put ažurirano: 15.05.2017, 08:09