14. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

02.10.2018.

Sednica broj: 14

Predsedavajuci: Ivana Stojiljković

Odbor: Odbor za zaštitu životne sredine

Na sednici, Odbora za zaštitu životne sredine, održane 2. oktobra, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koje je podnela Vlada, a koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Zakone su obrazložili predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine, na čelu sa ministrom Goranom Trivanom. O Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ministar je istakao da je za ovaj zakon bitno maksimalno korišćenje javnih sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije, kao i javnih sredstava budžeta Republike Srbije, namenjenih za ovu oblast. Odbor je nakon obrazloženja odlučio da Narodnoj skupštini predloži da prihvati ovaj predlog zakona.

Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode. Ministar je rekao da je ova grana potpuno otvoren prostor za saradnju sa Hrvatskom, ali i drugim zemljama, na nepolitičkom nivou. Dodao je da postoji volja obe strane da se sarađuje na polju zaštite životne sredine i da će se ta saradnja intenzivirati nakon potpisivanja formalnih dokumenata. Odbor je nakon obrazloženja prihvatio ovaj predlog zakona.

Odbor je na sednici razmatrao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa, a ministar je dodao da je donošenje ovog zakona veoma bitno, zbog raznolikosti biodiverziteta koji Republika Srbija poseduje. Od ukupnog broja migratornih vrsta ptica vodenih staništa (255) koje se nalaze na listi AEWA sporazuma, u Srbiji se gnezdi, zimuje ili migrira preko njene teritorije 125 vrsta. Od toga je, prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, čak 105 vrsta ptica na listi strogo zaštićenih vrsta, a 14 je na listi zaštićenih. Zbog toga je za Republiku Srbiju, kao gnezdilišnu teritoriju, migratorni koridor i zimovalište za ptice vodenih staništa, od velikog interesa da potpiše Sporazum. Odbor je nakon obrazloženja prihvatio ovaj predlog zakona.

Na sednici je razmotren i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata. Protokol je potpisan još 2014. godine, a ovom odredbom, predviđeno je unapređenje i lakša saradnja u cilju razvoja održivog teretnog i putničkog saobraćaja i propratne infrastrukture na području Karpata, rečeno je na sednici. Protokol sadrži i čitav niz odredbi koje se odnose na specifične mere koje bi države ugovornice trebalo da preduzmu na ovom planu, te odredbe o implementaciji, monitoringu i proceni. Nakon diskusije Odbor je odlučio da Narodnoj skupštini predloži da prihvati ovaj predlog zakona.

Članovi Odbor razmotrili su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi. Ministar je objasnio da u Srbiji stanuju 52 vrste slepih miševa i da je od izuzetnog značaja radi očuvanja biodiverziteta Republike Srbije, da se ovaj zakon donese, te da je veoma važno da se i građani edukuju po ovom pitanju. Odbor je nakon obrazloženja i diskusije prihvatio ovaj predlog zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Ivana Stojiljković, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Ivana Nikolić, Jasmina Karanac, Borisav Kovačević, Milena Turk, Dragan Jovanović, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Borka Grubor, Nada Lazić i Josip Broz. Na sednici su bili prisutni i saradnici iz „Zelene stolice“.

Prisutni članovi

...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Milena Turk

Srpska napredna stranka
...

Dragan Jovanović

Nova Srbija Bolja Srbija
...

Snežana Bogosavljević-Bošković

Socijalistička partija Srbije
...

Borka Grubor

Srpska napredna stranka
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 03.10.2018, 10:35