76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

30.05.2019.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održali su 30. i 31. maja 2019. godine, 76. sednicu van sedišta u Kruševcu, na kojoj im je predstavljen Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Kruševca i efekti sprovedenih preporuka DRI.

Prvog dana rada 30. maja, sednici su prisustvovali gradonačelnica Grada Kruševca Jasmina Palurović, kao i predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović sa saradnicima.

Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović je u pozdravnom obraćanju članovima Odbora i predstavnicima DRI, izrazila zadovoljstvo što se sednica ovog odbora održava u Kruševcu. Ukazala je da je od 2015. godine Grad Kruševac uveo programsko budžetiranje, kao i da je od 2018. godine uvedeno iskazivanje rodnih indikatora, u skladu sa postepenim uvođenjem rodno odgovornog budžetiranja.

Gradonačelnica Kruševca je navela da su, prethodne godine, prilikom pripreme budžeta, konsultovani građani mesnih zajednica, kao i da je o nacrtu budžeta za 2019. godinu sprovedena javna rasprava.

Palurović je članovima Odbora ukazala i da od 2018. godine, gradski odbornici preko javnog budžetskog portala mogu da prate proces pripreme i izvršenja lokalnog budžeta i da aktivnije učestvuju u njegovom kreiranju i dodala da je plan da taj portal postane dostupan svim građanima.

Predsednik DRI dr Duško Pejović je naveo da je Kruševac jedan od gradova koji je primer napretka u radu nakon saradnje sa DRI i izneo je očekivanja da će i ovogodišnja revizija to potvrditi. Članovima Odbora detaljno je predstavio rezultate revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Kruševca, kao i efekte sprovedenih preporuka DRI.

U nastavku rada, razmotren je Izveštaj Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije. Sektorske izveštaje predstavili su revizori DRI, a Pododbor je predložio Odboru da ih prihvati, što su članovi Odbora i učinili.

U nastavku rada, 31. maja, Odbor je razmotrio Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je obrazložio predsednik DRI dr Duško Pejović.

On je članovima Odbora detaljno predstavio sprovedene revizije, izražena mišljenja i date zaključke o tim revizijama, posebno se osvrnuvši na izražena negativna mišljenja. Ukazao je na ukupno utvrđene greške i nepravilnosti, koje su utvrđene u postupcima revizije. Pejović je predstavio i preduzete mere subjekata revizije u 2018. godini, na osnovu preporuka koje je DRI dala 2017. godine.

Nakon rasprave, članovi Odbora utvrdili su Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji upućuju Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Ova sednica Odbora održana u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Prisutni članovi

...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Zoran Despotović

Srpska radikalna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 31.05.2019, 12:16