88. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07.10.2019.

Na sednici Odbora, održanoj 7. oktobra, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o kontroli državne pomoći, Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, koje je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o kontroli državne pomoći podnet je 31 amandman, od kojih je Vlada predložila Narodnoj skupštini da usvoji amandmane na članove 5,10,12,29,35 i 47. Predloga zakona, koje je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Preostale amandmane Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Na Predlog zakona o računovodstvu podneto je 36 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili predložene amandmane.

Na Predlog zakona o reviziji podneto je ukupno 35 amandmana. Vlada i Odbor odbili su predložene amandmane.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, podneto je ukupno 30 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili.

Na Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom podneto je ukupno 28 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili.

Na Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, podneto je 35 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović, Zoran Bojanić i dr Milorad Mijatović.

Prisutni članovi

...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 07.10.2019, 11:43