39. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

26.11.2019.

Na sednici održanoj 26. novembra, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. aprila do 30. juna 2019. godine i za period 1. jula do 30. septembra 2019. godine.

Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upoznala je članove Odbora sa normativnim aktivnostima, donetim aktima i aktima u pripremi u pomenutim izveštajnim periodima.

Istakla je da je između ostalog, u pomenutom periodu usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, kao i veliki broj pravilnika i zaključaka.

Takođe, informisala je Odbor o realizovanim međunarodnim aktivnostima i aktivnostima koja se tiču ovog ministarstva u vezi sa pristupanjem Srbije u EU. Ukazala je i na realizovane programske i projektne aktivnosti.

Odbor je većinom glasova prihvatio Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. aprila do 30. juna 2019. godine i za period od 1. jula do 30. septembra 2019. godine.

Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju obrazložila je državni sekretar Bojana Stanić istakavši da se ovim zakonom izjednačava radno zakonodavstvo sa direktivama EU. „Cilj donošenja ovog zakona je da se agencijskim radnicima obezbedi jednaka zarada i drugi osnovni uslovi rada sa zaposlenima, koje neposredno zapošljava poslodavac korisnik“, istakla je Bojana Stanić.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, obrazložio je v.d. pomoćnika ministra Zoran Milošević, koji je tom prilikom naveo da se ovim izmenama izjednačava obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, kako za domaća tako i za lica koja rade na teritoriji Srbije za stranog poslodavca. Milošević je istakao da se izmene odnose i na porodičnu penziju, odnosno da pravo na penziju ima i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner, ukoliko su bili najmanje tri godine u braku, odnosno vanbračnoj vezi.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Dragan Savkić, Josip Broz, prim. dr Branimir Rančić, Vesna Vukajlović Nikolić, Slavica Živković, Radovan Jančić i prim. dr Vlado Babić.

Prisutni članovi

...

Dragan Savkić

Srpska napredna stranka
...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Branimir Rančić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Slavica Živković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Radovan Jančić

Srpska napredna stranka
...

Vlado Babić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 02.12.2019, 09:40

Whoops, looks like something went wrong.