DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika Snežanu Bajović da govori o zakonu, a ne o stanju puteva, jer iako to ima veze sa zakonom, nije predmet ove tačke dnevnog reda. Molim vas, držite se dnevnog reda.

  Snežana Bajović

  Evo zašto. Ko će sutra znati? Direkcija će znati da put Aleksandrovac - Mirjevo, koji spada u grupu regionalnih puteva, nije prohodan i narod ne može da dolazi kod lekara radi lečenja. Ne smeju više da se spuštaju s brda lošim putevima. Da li će to Direkcija za puteve da zna, da li zna ovog trenutka ili uopšte? Ne zna sigurno. Vi ste iz Zakona izbacili tačku, iz bivšeg Zakona, gde se na mnogim stvarima Skupština pitala. To neće valjati za rad ubuduće.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Veroljub Stevanović.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Veroljub Stevanović

  Poštovani predsedniče, dame i gospodo, prosto je neverovatno šta se dozvoljava poslanicima neke stranke da rade u ovoj sali.
  Naravno, dosta vi pomažete tome. Vi čujete dobacivanje i ministra Todorovića i potpredsednika Vlade gospodina Šešelja, dosta ružnih reči, ne reagujete ako neko ne govori o zakonu. Dakle, prosto je neverovatno koliko ti ministri ne znaju osnovne stvari, pre svega ne znaju, a kažu...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Stevanoviću, molim vas da govorite o zakonu.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Veroljub Stevanović

  Naravno da ću govoriti o zakonu, ali moram da se vratim na jednu stvar, dakle rečeno je da je neko davao novac iz opština u kojima smo mi. Zato je bio zahtev za replikom, vi nam to niste dali. To je nemoguće, ko god zna kako se budžet kontroliše...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, niste vi pomenuti poimenice...
  ...
  Srpski pokret obnove

  Veroljub Stevanović

  Ali, samo da vam kažem, kakvi su nam ministri takva nam je i Vlada, takav nam je i život u ovoj zemlji i naravno da nas to interesuje. Ja bih molio gospodina Todorovića da nam kaže koje kvalifikacije ima za mesto ministra, ali pošto sam ja dosta kompetentan da govorim o ovom zakonu jer sam četiri godine bio predsednik Odbora u ovoj skupštini za saobraćaj i veze, odlično znam kakvo je stanje na putevima, a imamo izveštaj Vlade o putevima koji su u katastrofalnom stanju, o regionalnim i magistralnim. Jedino gore od toga jeste stanje na železnici. I još jednom vas podsećam, po izveštaju Vlade najmanje 10 milijardi maraka je potrebno da ta železnica počne da se koristi na pravi način. To je dakle ono što je činjenica.
  S druge strane, što se tiče samog Ministarstva ili Direkcije za puteve bivše, a sada nove Republičke direkcije za puteve, mora se reći da nije istina ni ovo što je gospodin Jovanović rekao za Kragujevac. I Kragujevac obilaze, kao i kiša što ga obilazi, ovi iz Direkcije za puteve odnosno ovi iz Ministarstva. Ni jedan dinar nije dat za regionalne, magistralne puteve za teritoriju grada Kragujevca u ove dve godine otkako smo mi na vlasti. I dakle, netačan je podatak da se novac izdvaja za Kragujevac, jer tamo stoje svi poslovi na obilaznici oko Kragujevca a tamo je, i dogovor je, da 70 posto ulaže Republika, a 30 posto grad. I pored silnih urgencija još uvek nema ni dinara sa te strane.
  Sa druge strane, kada se tiče regionalnih odnosno lokalnih puteva, ja vam moram reći neke činjenice koje verovatno nekima neće da zvuče istinito, ali su istina. Na teritoriji grada Kragujevca 1996. godine u selima je asfaltirano 6,5 km. puteva, 1998. godine po selima Kragujevca je asfaltirano 33 km. puteva. To je vidite koliko puta više. U istoriji Kragujevca nikada nije asfaltirano više od 17 km. Tako radi nova vlast u Kragujevcu, SPO. To nekima, verovatno, smeta. Slična je situacija u kulturi, u prosveti, tamo gde imamo naše obaveze, svuda je to tako i to je istina o Kragujevcu. To je s jedne strane. S druge strane, ove uvrede koje dolaze na račun poslanika SPO imaju određene granice. Ja mogu da kažem da ništa smešnije nije od situacije, od slike kada je gospodin Šešelj na ovom mestu gde sam sada ja ovde. Ja to neću da kažem jednostavno zbog toga što ćete vi vrlo brzo videti sada da sam ja u pravu.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Miloš Nešović, a neka se pripremi narodni poslanik Svirčević.

  Miloš Nešović

  Socijalistička partija Srbije
  Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, mislim da je posle izlaganja ministra Dejana Kovačevića bilo sve jasno. Ja se sa tim podacima neću služiti jer ih i ja znam, pošto sam 1994. godine jedan period bio pomoćnik ministra za saobraćaj i veze za drumski saobraćaj i puteve. Ali, činjenica da je trebalo doneti zakon i izdvojiti Direkciju za puteve iz Ministarstva stoji iz više razloga. Moći ćemo, odnosno nećemo kontrolisati putem inspekcijskih organa, Direkciju koja je organ Ministarstva saobraćaja i veza, mislim da je to nespojivo i da se iz tog razloga mora to činiti. Direkcija za puteve imaće sada i svoj upravljački paket, imaće naravno svoj savet, svoj upravni odbor i svog direktora. I dosad, od 1992. godine pratim da su se uvek radili planovi i analize na područjima svih 29 okruga u Republici Srbiji. Verovatno, neko od nas nije bio u prilici da to radi i zbog toga se verovatno pojavljuju i ovakve diskusije. Na osnovu svih analiza i pregleda na terenu mogu da kažem da sam veoma dobro pratio raspodelu sredstava, koje je radilo Ministarstvo za saobraćaj i veze, zajedno sa Direkcijom, i da su ta sredstva kanalisana praktično i na magistralne, regionalne, i na autoputeve, tamo gde je to bilo najpotrebnije.
  Ministar Dejan Kovačević je govorio i o zaobilaznicama. U Kraljevu se radi zaobilaznica već sedam - osam godina. To su ogromna sredstva i moramo shvatiti da ima i drugih prioritetnih obaveza ako se to proceni u Ministarstvu ili Direkciji. Ali, setimo se kroz koje vreme smo prošli za ovih devet godina i na koji način smo ubirali sredstva za izgradnju i održavanje naših regionalnih, magistralnih i autoputeva. Ja sam prvi put republički poslanik i moram da vam kažem da mi je mnogo žao što ogromno vreme trošimo van dnevnog reda, da nekoga uvredimo ili da se politički predstavljamo svojim biračima. Mislim da bi bilo mnogo bolje ako bismo vreme u Skupštini proveli i usmerili svoju aktivnost i svoj rad po dnevnom redu, pa da nam zakoni budu što kvalitetniji i što bolji.
  Hvala vam lepo i izvinite.