PRVO VANREDNO ZASEDANjE, 04.02.1999.

OBRAĆANJA

Dušan Vlatković

Jugoslovenska levica
Ubijen je 121  policijac.

Fevzija Murić

Gospodine ministre, mi se političkim sredstvima borimo i ovo je naš predlog, ne morate da ga dočekujete na nož.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Muriću ne možete voditi dijalog.
Ima reč šef poslaničkog kluba Stevo Dragišić, koji je tražio repliku u ime SRS.

Stevo Dragišić

Dame i gospodo, iz govora prethodnog poslanika tačno smo mogli da čujemo šta sledi Srbiji ukoliko popusti na pitanju Kosova i Metohije. Sledi nam otvoreni separatizam posle toga, u Raškoj oblasti, separatizam u Vojvodini. To nam je najavio gospodin Murić, ako sam dobro zapamtio prezime.
Samo je zaboravio jednu stvar, ne postoji problem Sandžaka u Srbiji, jer nema ni Sandžaka. Sandžaci su postojali u vreme turske vladavine i bilo ih je mnogo. To je ono vreme kada su Srbi prelazili u muslimansku veru, pa ih i danas ima u Srbiji. Jedan od takvih je i gospodin Murić, potomak Srba koji su prihvatili islam i danas žive na našoj teritoriji, ne fali im ništa, čak mogu da uđu i u Skupštinu Republike Srbije, da zastupaju svoja politička viđenja, svoje političke stavove. Ali zaboravlja jednu stvar, da se svako može baviti politikom u Srbiji, ali pod uslovima koji su određeni Ustavom. Sva politička mišljenja su dozvoljena, ali nije dozvoljeno nasilno rušenje ustavnog poretka Republike Srbije. To je ono što se danas dešava na Kosovu.
Ako je to put, ako vi želite da sledite, ukoliko ovaj separatizam bude uspešan na Kosovu, onda ćete vi postati separatista, onda ćete se i vi služiti terorističkim metodama.
Dobro pazite šta se dešava na Kosovu, jer je to upravo način na koji će Republika Srbija rešavati sve probleme sa teroristima i sa separatizmom. Vi možete da učestvujete na svim izborima koji budu održani , baš kao i sada, ako budete izabrani za poslanika da govorite pred ovom skupštinom, ali vodite računa da se nalazite u suverenoj državi Republici Srbiji, koja mora da štiti sopstveni integritet. To nemojte nikada da ispuštate iz vida.
Ove predloge što imate, nema potrebe da predlažete Skupštini Republike Srbije, jer unapred znate da neće proći. Možete to da predložite vašim inostranim mentorima, SAD, pa ako oni procene da ste dovoljno interesantni, neka zakazuju konferenciju. Samo treba da razmišljate i ko će učestovati na toj konferenciji . Srbija sigurno neće.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Fevzija Murić.

Fevzija Murić

Ovo je dokaz da nas neki upućuju da nemamo pravo koristiti svoja politička sredstva u političkoj borbi i u nacionalnoj borbi, već nas upućuju na neki drugi put.
Gospodine Dragišiću, ja ću se koliko god budem puta hteo kandidovati i odavde ili sa drugog mesta politički ću se boriti. Vi mene ne možete naterati u ekstremizam i separatizam koji vi zagovarate. Vi ste separatisti. Vi i vaša partija i ostali. Vi ste razbili prethodnu Jugoslaviju, vi razbijate i ovu. Gde vam je Crna Gora? Idete na pregovore u Francusku bez braće, je li? Da li je to njihov interes? A tamo treba da se bore i njihova deca, na Kosovu ili u Sandžaku, ili tamo gde vi zagovarate. Vi razbijate, vi ste separatisti. I nemojte nas optuživati za neke stvari za koje zaista nema osnova. Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Narodni poslanik Stevo Dragišić - odgovor na repliku i time se završava ova replika.

Stevo Dragišić

Gospodine Muriću, ja sam se upravo hvalio demokratijom u Srbiji, zato što predstavnik jedne nacionalne manjine, odnosno predstavnik Srba muslimanske veroispovesti može da bude poslanik u ovoj skupštini. Mi se time hvalimo i pozivamo svaki put da se kandidujete. Mi nudimo i Šiptarima da učestvuju na našim izborima,  da i oni imaju svoje predstavnike u ovoj skupštini. A vi nam najavljujete da će biti problem posle Kosova i Metohije, problem Raške oblasti, problem Vojvodine. Vi nas upozoravate da je separatizam moguć  i u tim osetljivim oblastima u Srbiji. Vi ste otvoreno rekli, ono što ste hteli i svi su vas dobro razumeli.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ima reč narodni poslanik Radovan Pankov, neka se pripremi narodni poslanik Milena Andrić.

Radovan Pankov

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, uvažene kolege  narodni poslanici, SPS  kao državotvorna partija istrajno i odlučno je branila i štitila naše osnovne temeljne vrednosti, državne i nacionalne interese. Radili smo to, radimo i radićemo politikom mira i sada kada su pritisci i pretnje agresijom dostigle  svoj vrhunac u vidu ultimatuma NATO pakta, preko svog generalnog sekretara Solane,  što je siledžijsko-razbojnički akt bez presedana i otvorena podrška albanskom separatizmu i terorizmu na Kosovu i Metohiji.
Prete nam bombardovanjem i silom, a mi nikoga ne ugrožavamo niti imamo bilo kakvih pretenzija na nešto što ne pripada nama. NATO, tako preuzima ingerencije UN-a, svodeći svetsku mirovnu organizaciju na puku transmisiju jedne sile. Srbija je napadnuta mučki, sa strane i otvoreno iznutra od šiptarskih terorista i separatista, čiji je suludi san, ali i politička platforma - otcepljenje i stvaranje druge albanske države na srpskoj teritoriji. SPS se otpočetka zalagala za dijalog i mirno rešenje, za ravnopravnost svih građana i svih nacionalnih zajednica koje žive na Kosovu i Metohiji.
To je demokratski koncept koji sprečava majorizaciju i predstavlja branu secesiji. To je jedino demokratsko, pravedno i pravo rešenje problema Kosova i Metohije. U zaključcima Kontakt grupe osnovna politička poruka je formulisana jezikom otvorenih zahteva i skrivenih namera. Kontakt grupa nudi "značajnu autonomiju za Kosovo i Metohiju".
Tamo gde ja živim, u Vojvodini, pitanje autonomije rešeno je sigurno kvalitetnije i bolje, i živi u praksi, i zasnovano je na Ustavu i zakonima Srbije. Svi ta prava koriste ravnopravno i nije bitno da li pripadnika neke nacionalne zajednice ima 20 ili 70, ili nekoliko stotina hiljada, nema majorizacije, niti ona može da prođe. Niko nije favorizovan, niti može biti gospodar i upravljati drugima. I, razlikujemo se i nacionalno i verski i politički, ali pričamo i dogovaramo se i ne zovemo nikoga sa strane da nam rešava naše probleme. Stalno težimo unapređenju prakse i obogaćivanju njenog sadržaja. To je formula i za Kosmet, to je formula za trajan mir, za toleranciju i skladne međunacionalne odnose, to je politika nacionalne ravnopravnosti za koju se uvek zalagala Socijalistička partija Srbije. Tako čuvamo svoju kuću, tako čuvamo Srbiju.
Zato je pozicija Socijalističke partije Srbije nedvosmislena i kristalno jasna - poštovanje ravnopravnosti svih građana i nacionalnih zajednica i rešavanje svih problema isključivo političkim dijalogom. To je donja granica ispod koje ni jedna suverena država i narod, koji drži do svog dostojanstva, ne mogu da idu.
Ogromna većina građana Vojvodine opredeljena je za odbranu i očuvanje suvereniteta i integriteta Srbije i Jugoslavije i njihova poruka je jasna - sačuvati svoju zemlju i ne prihvatati ništa što bi moglo da ugrozi suverenitet i integritet Srbije i Jugoslavije, što bi moglo dovesti do toga da se Kosovo i Metohija izdvoji iz Srbije. I to bi, uz podršku vladinoj delegaciji koja ide u Pariz, bila i lično moja poruka, a i građana širom Vojvodine. (Aplauz.)