PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 30.03.2001.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

4. dan rada

30.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:15 do 00:00

 • TAGOVI

 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2001. godinu (pojedinosti) (2001)
 • Prva sednica Prvog redovnog zasedanja (2001)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2001. godinu – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o korišćenju sredstava agrarnog budžeta u 2001. godini (načela) – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o korišćenju sredstava agrarnog budžeta u 2001. godini (pojedinosti) (2001)
 • Predlog zakona o akcizama (načela) – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o akcizama (pojedinosti) (2001)
 • Predlog zakona o korišćenju sredstava agrarnog budžeta u 2001. godini – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o akcizama – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o porezu na promet (načela) - glasanje (2001)
 • Predlog zakona o porezu na promet (pojedinosti) (2001)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (2001)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o porezu na promet – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o obimu sredstava i učešću opština i gradova u porezu na promet u 2001. godini (načela) – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o obimu sredstava i učešću opština i gradova u porezu na promet u 2001. godini (pojedinosti) (2001)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (2001)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije – glasanje (2001)
 • Predlog odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije (2001)
 • Predlog odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije – glasanje (2001)
 • Predlog zakona o obimu sredstava i učešću opština i gradova u porezu na promet u 2001. godini – glasanje (2001)
 • Poslanička pitanja (2001)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Maršićanin

  | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
  Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje mnogo manje nego što smo utvrdili elektronskim putem, 101 narodni poslanik.
  Utvrdili smo da imamo kvorum za odlučivanje i nastavak sednice.
  Obaveštavam vas da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Muji Mukoviću, Radojku Petriću, Bošku Ničiću, Milutinu Prodanoviću, Dušanu Cvetkoviću, Dušanu Iliću, Vladanu Jovičiću, Višnji Nežić, Branislavu Grubačkom, Novici Đuraškoviću, Nataši Milojević, Marku Jakšiću, Vuku Antonijeviću, Zoranu Boškoviću, Draganu Šutanovcu, Marku Đurišiću, Srđi Popoviću, Milki Marinković, Borislavu Novakoviću, Vojislavu Jankoviću.
  Neda Arnerić je prijavila odsustvo pre podne, ali tu je. Živanko Radovančev je prijavio odsustvo sa prepodnevnog rada sednice.
  Obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
  Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2001. GODINU (nastavak u pojedinostima)
  Nastavljamo razmatranje amandmana na član 7.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Čedomir Jovanović

  Gospodine predsedniče, poštovano predsedništvo dame i gospodo narodni poslanici, u skladu sa Poslovnikom predlažem da današnji rad produžimo sa 19,30 do ponoći, a da se u ponoć Skupština i poslanici izjasne o tome da li su spremni da nastave rad tokom noći, s obzirom da je pred nama još 250 amandmana i obaveza da u najkraćem roku usvojimo predloženi paket zakona i budžet Republike Srbije.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Žarko Obradović

  Poštovani predsedniče, poštovane kolege poslanici, predlažem da radimo po Poslovniku, s obzirom da je po Poslovniku predviđena mogućnost da se izuzetno petkom radi, jer nam je ovde rečeno pre nekoliko dana da se mora po svaku cenu završiti rad Skupštine do petka, međutim broj amandmana i broj govornika govori u stvari o tome da to nije toliko bitno. Mnogo je važniji, po našem mišljenju, sadržaj datih predloga i ono što će ova skupština usvojiti i smatramo da nema razloga za produženje, a kamoli da se produžuje posle ponoći. Nema ni jednog racionalnog razloga da Skupština radi više nego što to Poslovnik predviđa.

  Dragoljub Stamenković

  Srpska radikalna stranka
  Predlažem da radimo do 19,30, a u 19,30 ukoliko ostane manji broj amandmana i procenimo da imamo vremena da završimo do ponoći da tada odlučujemo o produžetku. Inače, većina poslanika ovde ne koristi stimulativna sredstva i mi ne možemo raditi duže od 19,30 časova.

  Dragan Maršićanin

  | Predsedava
  Imamo dva predloga. Jedan predlog narodnog poslanika Čedomira Jovanovića da se radi do 24 časa, sa mogućnošću donošenja odluke i o eventualnom nastavku rada.
  Drugi predlog je narodnog poslanika Stamenkovića da se radi do 19,30 časova, po Poslovniku.
  Molim vas da se o tome izjasnimo. Najpre se izjašnjavamo o predlogu narodnog poslanika Čedomira Jovanovića.
  Za 128, protiv 25, niko nije uzdržan, nisu glasala četiri, ukupno 157 narodnih poslanika.
  Izjašnjavamo se o predlogu narodnog poslanika Stamenkovića da se radi do 19,30. Molim vas da se izjasnite.
  Za 38, protiv 125, dva uzdržana, nije glasalo 7, ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog poslanika Čedomira Jovanovića, da ćemo raditi do 24 časa, sa naknadnim odlučivanjem o tome da li ćemo nastaviti sa radom i dalje.
  Napravićemo pauze po dogovoru. Prva pauza u 14 časova uobičajeno, a zatim ćemo se dogovoriti.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Milorad Mirčić

  Srpska radikalna stranka
  Javio sam se po Poslovniku iz prostog razloga da razjasnimo, da precizno definišemo dokle radi ova skupština. Ne može se doneti odluka da radimo do 24 časa, a po potrebi ćemo naknadno odlučiti. Poslovnik je precizan. Pre početka donosi se odluka dokle radi Skupština. Ako radi do 24 časa, što je izglasano, prekidamo u 24 časa. Ne može nakon toga neko da izađe i da predloži da radimo dok se ne završi. Nisam znao da ste tako pametni. Uključili ste se u Evropu, ali onda morate donositi odluku, mora se proglasiti zvanično, pa da izađe i da se predloži. Ovako se igramo, ovo je neozbiljno. Moramo biti precizni. Smatram potrebu da se napravi drama od ove skupštine, tu je i dramaturg Čeda Jovanović, to je škola Nede Arnerić. Ili radimo do 24 časa ili predložite neku drugu odluku, a ne možemo ovako da se igramo.

  Dragan Maršićanin

  | Predsedava
  To smo već prodiskutovali u prethodnim sednicama da se može doneti odluka po pravilu na početku dana, ali postoji mogućnost da se donese i u toku sednice, i na kraju rada.
  Uostalom, zaboravljate da, recimo, možemo raditi do 24, a da zakažem sednicu za 00,15 minuta. Nećemo voditi raspravu. To smo već izglasali. Mi smo nešto izglasali, vi ste prigovorili da je prekršen Poslovnik. Dao sam vam objašnjenje, a vi možete reći da niste zadovoljni i da to stavim na glasanje.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Srboljub Živanović.
  Ovaj amandman odbio je Odbor za finansije i predstavnik Vlade na sednici Odbora.
  Da li podnosilac amandmana želi reč? (Želi.)

  Srboljub Živanović

  Srpska radikalna stranka
   Dame  i gospodo uvaženi poslanici, u sredu kada sam izlazio za ovu govornicu rekao sam da ovaj budžet za 2001. godinu jeste budžet predloga koji se radi naopačke. Prvo je trebalo usvojiti budžet za 2000-tu godinu, za prošlu godinu, pa onda raspravljati o budžetu za 2001. godinu. Ali, kao što se sve radi naopačke, tako se i ovo radi, pa ću ja sada - na osnovu moga amandmana u članu  7, Razdeo 36, pozicija br. 178.  analitički konto 911-029, iznosi 157.128.000 dinara, vrsta rashoda, to su troškovi nabavke kancelarijskog materijala, tehničkih i drugih zajedničkih poslova za potrebe republičkih organa i organizacija i eksploatacije vozila - tražiti da se navedena pozicija briše. To znači da u rubrici svega umesto 688.628.000 dinara sada bude 531.500.000 dinara. Ja ću vam obrazložiti zbog čega.
  Rekao sam da je bilo potrebno, prvo, raspravljati budžet za 2000-tu godinu, pa onda o budžetu za 2001. godinu, jer u ovom razdelu, koji je sada 36, ali je za 2000-tu godinu 44, gde se navodi da je 47,9 miliona potrebno za plate u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa. Za 2001. godinu je ovde naznačeno da je to plata za 882 zaposlena radnika. Ta ista stavka je 109 miliona dinara. Za Fabriku mineralnih đubriva u Šapcu je potrebno za godišnju platu, za otprilike isti broj zaposlenih, 25 miliona dinara. Sad vi vidite kolika je ova stavka od 109. Namerno sam uzeo zadnji razdeo, baš zbog toga što gospodin ministar, verovatno ne znajući gde i kako koje rashode da stavi, nego je verovatno naposletku te rashode stavio više, pa će odatle da uzima kada mu zatreba. Primetio sam da gospodin ministar piše levom rukom, verovatno su i ovi zakoni levi, pa ćemo i ubuduće videti.
  Dalje, što je vrlo bitno ovde, jeste da je u budžetu za 2000. godinu, u stavci broj 3, predviđeno 27 miliona dinara. Sada je ovde predviđeno 157 miliona. Sad vi vidite kolika je ta razlika. Otprilike, mislim da izađe negde oko 138 miliona. Ipak, predložio bih da ova sredstva, kojih je ovoliko neznatno, to je oko 157.128.000 dinara, da se prebace u troškove agrara, ali isključivo za potrebe fabrika mineralnih đubriva.

  Dragan Maršićanin

  | Predsedava
  Da li se još neko javlja za reč? (Niko.)
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Za 46, protiv 116, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 15, od ukupno 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandman je podneo i narodni poslanik Božidar Vujić.
  Ovaj amandman odbio je Odbor za finansije i predstavnik Vlade na sednici Odbora.
  Da li podnosilac amandmana želi reč? (Želi.)

  Božidar Vujić

  Dame i gospodo poslanici, podneo sam amandman na član 7. razdeo 3, pozicija 12. To su izdvajanja u budžetu koja se zovu sredstva za rad biroa i agencija Vlade Republike Srbije. Često je za ovom govornicom pominjano, pa i kod izbora Vlade, da je ona ekspertska. Ona sad stvarno jeste ekspertska. Ovakav budžet, sa ovakvom pozicijom, samo eksperti mogu da donesu. U obrazloženju ovog razdela stoji sledeća konstatacija, koja me stvarno uverava da je ovo ekspertska vlada. Konstatacija kaže: - "A za rad biroa i agencija Vlade, iznos od 10 miliona dinara". To ekspertsko obrazloženje, za čega se predviđa ova budžetska stavka. Ekspertsko, nema šta.
  Ono što je činjenica i što razlikuje ovu poziciju u odnosu na prošlogodišnji budžet, jeste da je ovo novouvedena stavka. Ono što je, takođe, činjenica i što možemo da konstatujemo, da ni jednom rečenicom, sem ove koja kaže da je potrebno izdvojiti sredstva, ne kaže se za čega to treba. Ostaje svakom poslaniku, a i svakom stanovniku države Srbije, da sam deli ova sredstva prema sopstvenoj zamisli, a Vlada će biti veoma transparentna, pa ćemo jednog dana i saznati za čega je to bilo. Za sada te transparentnosti nema, sem u deklarativnom izjašnjavanju da će ova vlada biti transparentna u svom radu. Zbog toga i pitam kakav je to rad Vlade, koji su to biroi, koje su to agencije?
  Mi ostali poslanici i celo stanovništvo sada smo u prilici da vidimo da su pobedile snage poražene na 8. sednici. Uostalom, to nisam rekao ja, izrekao je kolega koji je juče izašao za ovu govornicu, a on je iz DOS-a. Očito je on deo onih poraženih snaga sa 8. sednice, koja se sada povampirila i koja sada iz pukog revanšizma vraća onima koji su na toj 8. sednici pobedili. A, šta će biti sa ogromnim delom stanovništva, koji sa 8. sednicom nema veze, koji na 8. sednici nije učestvovao i koji hvala Bogu, nikada nije bio u članstvu Saveza komunista. Očito su to ti biroi za one koji su bili poraženi na 8. sednici. Ima takvih i bivših generala, a ima takvih koji imaju partijski staž, a možda i više nego što ja imam godina, a imam ih poprilično.
  Da li su to možda agencije, kako je rekao kolega Mirčić, za poslovnu pratnju. Ne daj Bože da jesu, ali očito možemo da mislimo da možda i jesu. Imate i ministara koji su došli iz daleka. Imate onih koji su odvojeni od porodice. Ima ih koji su odavde, iz Srbije, pa sada trenutno zbog rada u Vladi žive u Beogradu. Ima koji su iz Beograda, a otišli su da budu garanti svojih fabrika, "FMP trejda", i da opet podmeću vojsci i policiji tamo nešto u Kopnenoj zoni bezbednosti. Možda su to zbilja agencije za tu poslovnu pratnju. Sačuvaj nas Bože od takve Vlade. Ono što sam ja predložio jeste da se ova sredstva, koja su stravično transparentna i za koje niko ne zna gde će biti utrošena, prebace tamo gde jesu potrebnija. Predložio sam ovim amandmanom da se prebace u razdeo 13 - pozicija 73, a to je Ministarstvo turizma. Nadam se da će iz DOS-a gospodin Kovačević to da podrži, jer očito je da sredstva koja su predviđena za podsticaj u turizmu nisu dovoljna, a mislim da mi treba da znamo da Srbija ima velike, velike preduslove za turizam, a kako brdsko - planinski, seoski turizam, tako i za banjski turizam i za sve ostalo.