DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

O tome je reč, gospodine predsedniče.
Direktno pitanje je - što ne radimo u odborima i po tom i po ostalim amandmanima, a sad se bojimo bilo gde sa vama da se pojavimo osim tamo gde su direktno kamere uključene, jer kad smo videli ove vaše, sa čarapama na glavi, mi pomislimo - ovakvi su spremni da upadnu i na sednicu skupštinskog odbora. Mi amandman, oni ove sa čarapama, sa automatskim puškama. To je vaša argumentacija.
Vidite još jednu stvar, zašto ste srušili pravni poredak? A čudite se onda što sa vama nećemo da sarađujemo ni po jednom pitanju. Evo vam još jednog dokaza....

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodone Šešelj, ja vas drugi put opominjem da se držite tačke dnevnog reda.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

.... kažnjen je moj advokat sa 300 dinara, zato što se žalio na rešenje Prvog opštinskog suda i u žalbi pomenuo u negativnom kontekstu predsednika suda Vojkana Simića.
Nikad se do sada nije desilo u sporednom postupku da se donosi rešenje da Vojkan Simić, kao predsednik suda, sebe stavi za predsednika veća da presudi, da odbije tamo gde je on bio potenciran, i još kazni advokata sa 300 dinara.
Pa, ne možemo da radimo sa vama.....

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Šešelj oduzimam vam reč.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

...... ni u odborima, nigde. Jer, vi rušite pravni poredak. Vi Srbijom vladate s topuzom u ruci.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima gospodin Jovanović, replika.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Dame i gospodo narodni posalnici, to što se nikada do sada nije desilo ne znači da tako treba da bude i ubuduće.
Što se tiče DOS-a garantujemo vam da je zauvek prošlo vreme u kome ste pred sudiju mogli da idete sa korom banane u ruci. Odgovaraćete za povredu sudova. Sudovi su neprikosnoveni i nemojte tražiti razumevanje za takav postupak u okviru Poslovnika demokratske opozicije Srbije. Dakle, gospodine Šešelj, za vas važe pravila kao i za sve druge građane ovog društva. Kad idete pred sud morate ići sa poštovanjem, jer više iza vas ne stoje ni Slobodan Milošević ni Mirjana Marković ni beskrupulozna vlast čiji ste vi bili veoma bitan faktor, a ona vremena kada ste mogli sa korom banane i televizijskim kamerama da idete u sudove su zauvek prošla.
(Poslanik Šešelj traži reč, u vezi sa Poslovnikom.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nemojte da pravimo cirkus od Skupštine. Vi znate da to nećete raditi, da nećete govoriti o Poslovniku, i ipak to tražite. Nemojte gospodine Šešelj. (Poslanik Šešelj insistira - ukinite Poslovnik.)

Ja bih ukinuo takvo ponašanje gde se zloupotrebljava Poslovnik.

(Poslanik Šešelj, s mesta - može i to, izbacite me iz Narodne skupštine.)

Pa, izbaciće vas glasači. Ja vas ne mogu izbaciti, ali ja vas molim da ne zloupotrebljavate Poslovnik javljajući se za reč po Poslovniku a govoreći o nečemu drugom. Molim vas da te stvari dovedemo polako na neku normalu i da se onda .... Imamo dovoljno vremena za raspravu ove vrste. Najljubaznije vas molim ....

(Poslanik Šešelj, s mesta - ja se javljam po Poslovniku.)

Izvolite po Poslovniku gospodine Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, vi ste trebali da upozoravate Čedomira Jovanovića...  a ne mene.... (Žagor - koji član.)... član 64. Poslovnika. (Smeh.) Što se smejete? Vama je sve smešno. A, da sam rekao član 65. ne bi ste se smejali.
Prvo, gospodin Čeda Jovanović je ovde za ovom govornicom obećao Narodnoj skupštini da će se u našem pravosuđu....

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Šešelj, ne govotite o Poslovniku i ja vas....