DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Govorim o vašem vođenju Narodne skupštine.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ja vas opominjem i molim vas da govorite ili o Poslovniku ili da napustite govornicu.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Čeda Jovanović je ovde za ovom govornicom obećao Narodnoj skupštini da će se u našem pravosuđu dešavati i ono što se nikada nije dešavalo. I, on je tu u pravu ali vi ste morali da ga upozorite da ne otkriva DOS-ovsku tajnu. A, što se mene tiče ja obećavam....

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Šešelj ja vam oduzimam reč.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za je glasalo 47, protiv 106, uzdržan jedan, nije glasao 31, ukupno je prisutno 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. stav 1. nove tačke 9, 10, 14. i tačku 16. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li predlagač želi reč? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja raspravu o predlogu zakona u načelu i pojedinostima koristim da bih izneo svoj stav po predlogu zakona i da o tom mom stavu direktno, dakle bez ispravki dosovizije ili vaših režimskih medija, budu obavešteni građani Srbije.
Ne shvatam zašto bih išao na odbore kada po svim amandmanima koje smo ovde podneli izveštaji odbora glase - odbija se amandman narodnog poslanika tog i tog, iz razloga iznetih u mišljenju Vlade o amandmanu.
Skupštinski odbori služe da potvrde mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pa, šta ja imam tamo da tražim? Odbori Narodne skupštine odbijaju sve amandmane narodnih poslanika. Ne upuštaju se, zadovoljavaju samo formu i proceduru, i nemojte da nas upućujete na rad u odborima, jer i vi na te odbore idete samo da bi se pročešljalo ono što je stiglo. Da nije tako ne bi vam promicale ni greške koje su zaista očigledne u predlozima zakona.
Šta je bila moja želja u izmenama člana 9. Predloga zakona. Moram da vas podsetim da je naša privreda posrnula i da su nam građani siromašni. Razlozi su višestruki. Bili smo izloženi najrigoroznijim sankcijama na svetu. Bili smo izloženi bombardovanju. Naša preduzeća su morala da plaćaju ucene i rekete makedonskim firmama, državi Makedoniji, mnogim drugim državama, čiju ćete vi kakvu takvu pomoć našoj državi otkriti aferama koje sada vodite protiv ljudi koji su na taj način spašavali preduzeća i spašavali radnike od propasti.
U takvim uslovima došli smo u situaciju u kojoj će biti i Vlada Republike Srbije kroz neki mesec. Poslodavci nisu mogli da zadovolje dva uslova - da isplate zarade i da državu obeštete porezima na dohodak građana. Nije imalo, nije stvarana nova vrednost, kao što se ne stvara gospodine ministre ni od oktobra na ovamo.
Vlada je videla da svoje prihode po tom osnovu ne može da naplati. Ali, nije bila nehumana kao što je vaša Vlada nehumana i kao što je vaš ministar za rad nehuman, pa izjavljuje na televiziji - ko ne može da isplati zarade neka zatvori fabriku. Vlada će preuzeti brigu o radnicima koji ostanu bez posla.
On čovek nije mnogo pametan, ali je trebalo da ga neko opomene. A, od čega ćete kada pozatvarate sve fabrike gospodine ministre da pripremite budžet toliko dobro da može da vam izdržava i one koji iz tih fabrika ostanu bez posla. Zatvoriće se. Ako ste to naumili i ako vam je to želja, zatvoriće se mnoga preduzeća. Ili mi nađite preduzeće koje će moći da ispunjava, ili poslodavca, sve ovo što novi zakoni od njega traže. Moći će uvoznici. Moći će vaši članovi koji će sada čak i po monopolskim uredbama da se bave nekim poslovima. Hoće li to moći metalski kompleks? Hoće li moći giganti u kojima rade desetine hiljada radnika? Hteli mi to ili ne, eno ih svakog dana na fabričkim kapijama.
Je li to vama jednostavno da zatvorite fabriku automobila? Dva puta poslušate G-17 plus, uvezete automobila koliko je potrebno u Srbiji, zatvorite fabriku automobila. To deluje lepo, ali tu ima od 20 do 30 hiljada radnika. To je bio i naš problem. Kao da smo mi baš toliko bili nepismeni, gospodine ministre. Uostalom, ovaj zakon je mogao da bude samo kao izmene i dopune postojećeg zakona. Vaša priča o usklađivanju sa evropskim zakonima u ovoj oblasti je šuplja priča. Taj zakon je istovetan, kao i prethodni, u opisima, s tim što su u glavama pretumbavana pojedina rešenja "da se vlasi ne dosete".
Mogli smo mi to isto da uradimo, ministre, ali nije imalo rezona, nismo se tada ni bojali opozicije, nije ni postojala opozicija. Narod je bio zabrinut, tražio je da mu Vlada rešava probleme. Tako je došlo do toplih obroka, regresa za korišćenje godišnjih odmora, kao da je to nama bilo mnogo milo da se nešto isplaćuje, a da država od toga nema ništa, kao da ste vi izmislili rupu na saksiji.
Ali, dolazimo u situaciju da je to bio jedini izvor prihoda u porodicama, samo onaj ko nema dušu, mogao je na te prihode da uvede poreze. Mi nismo uvodili poreze na te prihode, ali zato sam pokušao da malo popravim taj član 9. zato što sam video da ste na primer izbacili oslobađanje od poreza na zarade, odnosno invalidnih lica, koja su zaposlena u preduzećima za profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida.
Pa zaista ne mogu da shvatim. Zatvorenike u zatvorima, na izdržavanju kazne, osuđene za teška krivična dela, njihove zarade oslobađate poreza na dohodak, radnike, koji u psihijatrijskim ustanovama ostvaruju izvestan dohodak, oslobađanje poreza na dohodak, a invalidna lica u specijalnim preduzećima, u kojima se ne proizvodi visoka tehnologija, u kojima nema velikog profita, vi oslobađate poreza na dohodak. Hoćete da zatvorite preduzeća tzv. DES-ove, u kojima su radila invalidna lica.
Dalje, nisam mogao da shvatim šta je ovo hteo zakonodavac sa oporezivanjem toplog obroka, a ne oporezuje ishranu na službenom putu. Ako je neko radnik i ako danas ruča u preduzeću, ili je kupio od neke nadoknade, koju mu daje poslodavac, hranu da jede u preduzeću, na to će se platiti porez, a ako ode na put, moći će da donese račun do 600 dinara, tog dana da je ručao u kafani, u restoranu, u hotelu "A" i "B" kategorije, i za to se neće platiti porez na dohodak građana. Ja zaista ne shvatam, šta je to?
Znači, sada kažete poslodavcima - pišite putne naloge radnicima, neka se svako od njih poveže sa nekim kafedžijom, neka mu taj daje račun da je tog dana ručao, dva računa po 600 dinara, to je 1.200 - evo vam naknade za topli obrok. Pa valjda nije to bila želja poslodavca, valjda postoji nešto što se sagledava celovito. Vi niste sagledali celovito probleme koje ima Republika Srbija, koje ima svaki građanin naše države. Mi smo sirotinjska zemlja. Zakone treba praviti tako da sirotinja može da plaća porez, a vi ste napravili takve poreze da ih plaćaju građani neke druge države, koji su dobro situirani i imaju bar osnovne uslove za život, pa hajde i država da se od toga izdržava. Od toga nema ništa, vi nam nudite jednu spiralu koja će da eksplodira u junu-julu mesecu, i to je ta bomba koju DOS potura pod Srbiju.
Ja ću to da sačekam, ovde u Srbiji, ministre, ali bih voleo da i vi to sačekate ovde. Ja bih voleo da vi ne kupujete više kartu za Pariz. Dovedite porodicu, ako toliko tugujete za njima.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Nikoliću, deveti minut teče, pet minuta je za amandman, ja vas zaista poslednji put opominjem da završite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Ja se vama zaista izvinjavam, ovaj amandman ima četiri amandmana u sebi, pa i o tome malo razmislite. Ja završavam i po ovom članu se neću više javljati, ali obećavam da ću po još nekoliko članova da se javim.
Dakle, ako tugujete za porodicom ministre, dovedite ih u Beograd, živite ovde sa njima. Sa nama zajedno podnesite teret ovih reformi, ali sa platom koju budete imali kao ministar, pa ćemo onda da se vidimo u julu - hoćete li imati izmene i dopune ovog zakona.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik, gospodin Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, nije tačno da se DOS prema opoziciji odnosi na način na koji je govorio moj prethodnik. Prosto, neki amandmani su predloženi od strane opozicije i oni su usvajani na prethodnim zasedanjima, po brojnim tačkama dnevnog reda.
Što se tiče amandmana koji je izneo potpredsednik Radikalne stranke, mi bismo ga prihvatili, da ne postoji član 21. ovog zakona o porezu na dohodak građana, u kome se veoma jasno kaže: "ne plaća se porez na zarade invalidnih lica, zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida". Dakle, ja verujem da se svi spremaju u najboljoj nameri za sednice, ali potrebno je da se malo više pripremate za te sednice, pažljivije da čitate zakone koji su pred vama, da predlažete amandmane kojima se ne bave zakoni, da na takav način doprinesete radu Vlade i Skupštine. Ali, gospodine Nikoliću, ovo je tema o kojoj smo mi razmišljali i na koju smo pružili adekvatan, i verujem, kvalitetan odgovor.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Tomislav Nikolić, replika.

Whoops, looks like something went wrong.