DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Branislav Ivković

Jesam se javljao po amandmanu, a nisam po tački.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam na glasanje amandman.
Molim vas da se izjasnimo.
Za 58, protiv 103, uzdržanih nije bilo, nije glasao 31, ukupno je prisutno 192 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Gospodin Ivković ima rač, po Poslovniku.

Branislav Ivković

Gospodine predsedavajući vi ste prekršili Poslovnik član 96. i dali reč gospodinu Vojislavu Šešelju. Ja njega uopšte nisam pomenuo u bilo kom kontekstu, osim što sam radio vaš posao i zamolio ga da mi omogući da govorim. Jer, dok sam govorio za ovom govornicom, on je sve vreme bio u komunikaciji sa određenim poslanicima iz DOS-a. Znači, on uopšte nije imao potrebe da replicira, jer nije pomenut u bilo kojoj vrsti govora, osim što je zamoljen da utiša i da mogu da govorim.
Ali pošto sam već ovde hoću da kažem da sam u SPS od 1990. godine i da sam bio i ostao uz predsednika te partije do današnjeg dana.
Što se tiče optužbi, koje govore o plašenju, mislim da svaki poslanik i građanin Srbije koji gledaju ovaj prenos, mogu da uoče razliku u istupanju pojedinih poslanika. Svako ima pravo da istupa u ovoj skupštini na svoj način. Kad smo se već dotakli plašenja i oštužbi, normalno je da čovek očekuje krivične prijave, kada radi svoj posao agilno i pošteno u svojoj partiji. Jedino da dodam da očekujem da će oni koji su podneli, proširiti protiv mene krivičnu prijavu, što sam kao ministar za nauku i tehnologiju Repblike Srbije finansirao projekat "Individualni i kolektivni identitet u postkomunizmu" i time sa finansirao Zorana Đinđića, Dragoljuba Mićunovića, Vojislava Koštunicu i Vesnu Pešić. Ima nastavak dalje, prema tome očekujem da se proširi optužnica.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Član 9. tačka 12. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Vlada i Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li gdin Mirčić želi reč? (Da)
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Svrha ovog amandmana je bila da se poveća iznos stipendije za studente, odnosno pomoć studentima, a kasnije su neke kolege dodale za sportiste. Vlada je ugradila u svoj predlog zakona amandmane koje su  predložili srpski radikali, i sad je tu polemika da li je Vlada ugradila to dan ranije ili kasnije, bitno je da je ipak napravljen jedan napredak u radu ove Vlade.
Naime, napredak se očekuje i u ovom delu gde Vlada na ovaj način pokazuje da i te kako improvizuje stvari. Kad slušate ministra finansija kako objašnjava, pa još kao cilj u poreskoj politici postavlja sintetički porez ili celularne metode, onda čovek stekne utisak da je to do savršenstva. Međutim, prihvatanje ovog amandmana, gde se vrši povećanje za 100% iznosa, govori da je improvizacija u pitanju. Znate, ako Vlada da jedan predlog, kakav je predlog u sklopu poreske politike na porez na dohotke, onda mora čvrsto da brani te stavove, bez obzira o čemu se radi. Ne može se služiti demagogijom. Ovo je čista demagogija. U pitanju su studenti i sportisti, i onda Vlada računa da sa tom demagogijom što će povećati 100%, a to je u nekoj realnoj vrednosti sto maraka mesečno, koji su neoporezovani. Za 100 maraka, kako ste krenuli sa povećanjem cena, neće biti dovoljno studentima ni za doručak. Ali, to je ipak jedan vid demagogije kojom se uporno služi Vlada.
Drugi deo ovog amandmana je da se na kraju člana 9. doda deo teksta, posle rečenice - za socijalnu i humanitarnu pomoć, uređuje ministar finansija i ekonomije, da se doda - uz saglasnost resornog ministarstva. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Imate obrazloženje. Neki su pročitali, za vas iz DOS-a to ne važi, vi i tako ništa ne čitate. Batić čeka 25. tačku. Ti si pod 25. tačkom. (Vladan Batić: Od kad smo mi na "ti"?). Gospodine Batiću, dok ste bili revnosan prepisivač naših govora, bili smo nekad i dobri.
Šta je suština? Kaže - ministar finansija propisuje pravila na zaradu na organizovanoj socijalnoj i humanitarnoj pomoći. Evo vam najbolji primer. Ja uvek vama sa primerima, da bi bolje shvatili, brže shvatili. Nije to čudo što ne priznajete. To je vaše pravo. Prošle godine i tokom ove godine uvožen je mazut, pod vidom humanitarne pomoći. Po toj osnovi ste oslobođeni plaćanja carine, oslobođeni ste mnogih dažbina koje bi pri redovnom uvozu morali da platite. Šta je radila lokalna samouprava koja je pod kontrolom i vlašću DOS-a? Taj mazut koji služi za grejanje, naplaćivala je kroz naplatu grejanja od građana. Džabe dobili, nisu platili porez, kad su oprihodovali, ne plaćaju ponovo porez. Ostavite vi te priče da ste grejali škole. To vi pričajete nekom drugom. Niste vi samo grejali škole. Čak je tu bilo malverzacija, pa ste to zloupotrebljavali, privatno prodavali. Znate vi to dobro među sobom i jednog dana će i to izaći na videlo.
Nemojte vi da pričate nekom šta vi radite na lokalnom nivou vlasti. To svi znaju. Nema mesta gde nije bilo malverzacija, počevši od sakrivanja podataka koliko je ukupno mazuta stiglo u tu opštinu, pa do onih podataka koji su itekako značajni za građane, gde je i kome raspoređeno. Ima niz primera gospodine Kesejiću, ne samo Sombor, nego svako mesto. Onda kukate i plačete kako vam međunarodna zajednica nije dovoljno pomogla. U suštini, to nema veze sa pomoći. (Predsednik: Vreme) To ima veze sa nekim ličnim interesima, ličnom zaradom.
Prema tome, resorno ministarstvo mora da da saglasnost. Da li je to Ministarstvo za zdravlje, da li je to Ministarstvo za energetiku ili trgovinu, svugde ste vi vešti da dovoljno ukradete. Zbog toga treba obezbeđenje, koliko - toliko.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Niko)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 54, protiv 112, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 24, ukupno je prisutno 190 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. tačka 9. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Vujić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li narodni poslanik Vujić želi reč? (Želi)

Božidar Vujić

Podneo sam amandman na član 9. na tačke 9, 12. i 13. Ja ću obrazložiti kompletan amandman. U svakom slučaju, ova Vlada mora pasti. Mora pasti iz jednog prostog razloga što svaki zakonski projekat koji nam se da, pre nego što uđe u opštu proceduru, oni ga sami popravljaju. Svedoci smo toga još sa vanrednih zasedanja, pod raznoraznim pritiscima javnosti, da li od sindikata, medija ili od nekih trećih, uvek su na dva - tri člana davali po dva - tri amandmana. Tako i sada i na ovaj predlog zakona, i na sledećih sedam koje ćemo objedinjeno raspravljati. Sve ukupno 100 amandmana.
Ako ništa drugo, dobro je da je Vlada javno priznala da pokušava da nadogradi svoje prethodne predloge, i to da ih inovira i poboljša. Jedan od tih inoviranja i poboljšanja jeste, kao što je govorio gospodin Vučurević, da su prihvatili njegov amandman vezano za stipendije i kredite, a moram da kažem da je i ovde kasnijim predlogom Vlade prihvaćen ovaj amandman vezan za naknade za ishranu i hranarinu u iznosu koji sam ja predložio, s tim što se više ne kaže da je to predlog gospodina Vučurevića ili sada moj, nego predlog Vlade. Dobro, šta je - tu je.
Suština ovog amndmana na član 9. ovog predloga zakona, u tački 9. jeste da je neophodno i potrebno, s obzirom na situaciju u društvu, s obzirom na socijalnu sliku stanja u ovom društvu, da se ne plaća porez na dohodak od primanja ostvarena po sledećim osnovama: U tački 9. kaže - pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, i to u iznosu od 20 hiljada dinara. S obzirom da ste budžetom predvideli određena inflatorna kretanja, a i samo zahvatanje četvorostrukog budžeta, u stvari, priliva u budžet u odnosu na prošlu godinu, dovoljno govori šta znači taj iznos od 20 hiljada dinara. Da je bar malo princip "Bona Fides", koji je trebao da upotrebi resorni ministar, inače, Mula Jusuf-haračlija, taj iznos od 20 hiljada dinara mogao je da se uveća.
Što se tiče stipendija i kredita učenika, Vlada je povećala, ne toliko koliko sam ja predložio amandmanom, ali je činjenica da je povećala. Povećanje znači priznavanje Vlade, da je slika u društvu takva, da je situacija u privredi i socijalna slika opšteg stanja u društvu takva da to treba da se poveća. Pa i ovaj treći, a to je naknada za ishranu hranarine, koja sportistima - amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport, i to u mesečnom iznosu do 1.500 dinara. Ja sam amandmanom predložio da to bude 3.000 dinara. Vlada moj amandman nije prihvatila, dala je svoj i rekla je da ona predlaže 3.000. To je suština ovog amandmana.
Da završim, kako sam i započeo, ova Vlada mora pasti.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Ne).
Stavljam ovaj amandman na glasanje.
Za 56, protiv 106, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 26, ukupno je prisutno 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Amandman.
Na član 9. tačka 12. amandman je podneo narodni poslanik Stevo Dragišić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li gospodin Dragišić želi reč? Nije tu.
Da li neko drugi želi reč? (Ne).
Stavljam amandman na glasanje.
Za 47, protiv 111, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 33, ukupno je prisutan 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. tačka 12. Amandman je podneo narodni poslanik Goran Cvetanović.
Vlada, Odbor za finansija i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li gospodin Cvetanović želi reč? Izvolite.

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pripadam poslaničkoj grupi SRS. Namerno potenciram to, zbog toga što dosove novine tendenciozno pišu i kada citiraju moje reči koje izgovaram za govornicom, onda ispod pišu SPS. Baš zbog vašeg smeha, prokomentarisaću neke vaše stvari. Prvo, i kao odličan đak i kao solidan student sa prosekom 8,93, nikada nisam bio član Saveza komunista, niti bilo ko iz moje porodice. Kada su mnogi iz vaše sadašnje vlasti, bili komunisti i kretali se negde od 50 do 500 metara udaljeni od crkve, moja porodica Cvetanović je iz Jablaničkog okruga bila najveći donator 1989. godine u izgradnji Hrama Svetog Save.  Oko 20.000 DM je dato za izgradnju tog hrama. Još tada smo znali na kojoj smo strani. Vi slobodno možete i dalje da se smejete, ali morate da znate ...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Cvetanoviću, ovo nije vaša izborna kampanja. Molim vas da pređete na dnevni red.