DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za je glasalo 56, protiv 113, uzdržan jedan, nije glasalo 24, ukupno je prisutno 194 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. stav 1. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
Odbor za finansije i Zakonodavni odbor su prihvatili ovaj amandman.
Pošto su amandman Vlade prihvatili Odbor za finansije i Zakonodavni odbor konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Vučurović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li predlagač želi reč? Izvolite.

Božidar Vučurović

Ja sam podneo amandman na član 3. i tražio da se u tački 9. iznos od 20.000 dinara menja iznosom od 50.000 dinara. To je ona pomoć koja se daje porodici preminulog radnika. Da se u tački 12. iznos od 1.500 dinara ne oporezivih stipendija promeni iznosom do 3.000 dinara i da se u tački 13. iznos od 1.500 dinara za hranarinu sportista promeni iznosom od 6.000 dinara.
Vlada i Odbor za finansije su odbili ove amandmane, ali evo kako. To je ono što Vlada prihvati pa onda podnese kao svoj amandman. U tački 12. Vlada kaže - iznos od 1.500 dinara menja se iznosom od 3.000 dinara, a to sam i ja predložio. Predložio sam da se to promeni iznosom od 3.000 dinara, a vi ga odbijete i sada ga plasirate kao svoj amandman.
Vlada vrši opstrukciju ove skupštine dame i gospodo, Vlada na svoje zakonske predloge da više od 100 amandmana. To je više nego što su poslaničke grupe ovde dale. Jasno je da građani Srbije sve dok ste vi na vlasti ne mogu pristojno da žive, ali pustite da ih bar pristojno sahranimo. Za 20.000 dinara građani Srbije ne mogu da se sahrane.
Ovaj amandman koji je Vlada plasirala kao svoj i gde je neoporezivi deo stipendija i kredita 3.000 dinara, to će verovatno da ide iz onog dela koji je dobio nesposobni ministar prosvete na lično rukovanje za reformu školskog sistema od 50 miliona dinara a da nije Vlada izašla sa ovim amandmanom veliki broj studenata i đaka ostao bi bez stipendije. Jer, jedino ljudi dobre volje danas stipendiraju uspešne i pametne mlade ljude.
Ako im i to oporezujete onda ni ti uspešni mladi ljudi neće dobiti taj novac. Ukinuli ste Ministarstvo za omladinu i sport a samim tim i sredstva za amaterski i vrhunski sport. Ovde ima nekih policijskih činovnika izgleda, kojima nešto nije jasno. Ako im nije jasno neka izađu za govornicu pa neka kažu.
Amaterski i vrhunski sport finansiraju ljudi koji vole sport i hoće da našu decu odvoje od ulice. Vi sada oporezujete i to što ti ljudi hoće iz svojih prihoda da odvoje. Ti ljudi više neće normalno, finansirati sportiste. Zato sam vam i rekao - nije ništa sramotno da Vlada prizna da je pogrešila i da kaže prihvata se amandman poslanika Božidara Vučurovića, a ne - odbija se amandman, a Vlada daje isti takav u istom tekstu. Smešno.

Dragan Maršićanin

| Predsedava

Ima reč gospodin Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče poslednjih kritika upućenih na račun Vlade i DOS-a želim da kažem da je ovo prvi put da je Vlada predložila oslobađanje i skidanje poreza sa hranarine za amatere sportiste.
Vlada u kojoj ste i vi radikali imali svoje ministre oporezivala je sa 20% hranarinu za amatere sportiste.
Što se tiče analognih amandmana koje ste vi predložili, vi ste ih predložili sa zakašnjenjem s obzirom da je Vlada pre vas predložila te amandmane, a vi ne učestvujete u radu skupštinskih odbora pa ste sa te strane u nemogućnosti da na pravi način doprinesete radu ovde u sali.
Dakle, kada se vratite u skupštinska radna tela bićete informisani na pravi način. Do tada ćete vi, s obzirom da ignorišete skupštinska radna tela, koristiti govornicu za dezinformisanje javnosti.
Predali ste amandmane posle vlade i vi ste predstavnici bivše vlade koja se sa 20% oporezivala hranarinu za amatere sportiste.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, iz ovoga što je malo pre rekao Čedomir Jovanović pokazuje se ne samo njegov duhovni sklop nego i cela DOS-ovska politika.
Čedomir Jovanović u kontinuitetu govori neistine, pa čak i to da smo mi napustili odbore. Kako mi možemo da napustimo nešto u čemu nikada nismo bili. E, to vam je tako. Tako vam je i sa ovim izmišljotinama. Nikako da kažu ime čoveka koji je kupio auto za Vladu.
Taj treba da ide u zatvor. Recite ime. Ili nekoliko imena. Ko je kupio nova strana vozila treba da ide u zatvor jer je Vlada donela uredbu ne samo ona nego da ni jedan državni organ, ni jedno javno preduzeće, ni jedan organ lokalne samouprave, ne sme da kupuje nove automobile strane proizvodnje.
Drugo, mi u odbore nismo ušli, jer je takva bila vaša volja. Vi ste skupštinska većina, dvotrećinska većina, niste hteli principijelni dogovor, hteli ste da se konstituiše odbor po odbor, kako biste vi nameštali strukturu, mimo nekog principijelnog dogovora, zato nismo hteli u toj raboti sa vama da učestvujemo. Vi ste neke mogli da uplašite, da u tome učestvuju, nas ne možete.
Dalje, gospodin Čedomir Jovanović bi trebao da zna bar koji je danas datum, ako već ne može da razlikuje datume podnošenja naših amandmana i datume po kojima je Vlada donela svoje navodne amandmane. I na kraju krajeva, vi ovde vodite jednu krajnje nepromišljenu poresku politiku, što se vidi iz ovog člana i odbijanja amandmana na ovaj član zakona o ukupnom prihodu.
Ovde su vrlo restriktivna oslobađanja od poreza na dohodak građana, a sinoć nam je ministar finansija objašnjavao - ako ne dođe do oporezivanja toplog obroka i regresa, da neće imati od čega da se prima penzija. Celi vaš penzijski fond je pao na oporezivanje toplog obroka i regresa. To je sinoć rekao ministar dva puta čak ponovio. Jeste, tako je rekao. On upozorava da ovi koji sada primaju topli obrok, ako im se to ne bude oporezovalo, da sutra neće imati penziju. Pa ako vi na tome mislite da podmirujete penzije građanima, teško građanima.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodin Jovanović, replika.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Dame i gospodo narodni poslanici, zbog duhovnog sklopa, rekao sam da ne učestvujete u radu skupštinskih radnih tela, a ne da ste ih napustili. Poslanici su svedoci našeg nastojanja da sve opozicione stranke imaju adekvatno procentualnom prisustvo u parlamentu prostor i u skupštinskim radnim telima.
Što se tiče vaše zaboravnosti, ili neznanja, funkcija potpredsednika Vlade, zaduženog za finansije, veoma je odgovorna, i ukoliko vi ne znate kako je Vlada, čiji ste vi bili potpredsednik za finansije, kupila 26 službenih audija, onda i neznanje podrazumeva izvestan stepen odgovornosti. I nemojte da nas prisiljavate da ulazimo u takvu vrstu posla, prosto, ovde se ne sudi ljudima, ovde se govori o zakonima i o situacijama u kojima vi iznosite konstantno neistine, prisiljavate nas da vam ih mi vraćamo u lice.
Dakle, gospodine, kupili ste audi i vaša stranka se vozila tim audiem. (Poslanik Šešelj traži reč, po Poslovniku)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Obećavate kao srpski radikal da ćete govoriti po poslovniku?
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, vi ste dozvolili opet da Čedomir Jovanović iznese laž da je kupljeno 26 audia, to je laž, a on neće da iznese imena ljudi koji su potpisali tu kupovinu. Ja sam bio potpredsednik Vlade, nemam pojma, nisam potpisao. Ali, da vidimo ko je potpisao, da taj ode u zatvor. Ja sam za to da taj koji je kupio 26 audia ide u zatvor, a da idem i ja sa njim, što nisam znao da je kupio 26 audia.

Whoops, looks like something went wrong.