DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Vi me upozoravate, a znate da je to laž.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da prekinete sa zloupotrebom javljanja po Poslovniku i da koristite za repliku. Ja vas molim, ima dovoljno prilika i za replike i za iznošenje stavova i molim vas da vodimo o tome računa. Ima uvek dovoljno prostora, nema potrebe da se zloupotrebljava išta.
Izvolite. Ovo je javljanje kao predsednika poslaničke grupe, u vezi amandmana, šta je sporno?
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Ja sam se javio zato što je povređena poslanička grupa DOS-a, a neka o pravdoljubivosti i koliko se ko pridržava istine, odnosno od stremljenja u lažima, sude građani. Molim vas, da demantujete - zvaničan izveštaj autoservisa Republičke uprave Srbije za 2000. godinu, koja na ime troškova Srpske radikalne stranke potražuje 190.000 DM od budžeta Republike Srbije, za popravku službenih vozila, "audi A6", "audi A6", "audi A6", "audi A6" i dva privatna vozila, džip i volvo i da pritom demantujete ovaj zvaničan izveštaj koji govori o kupovini vozila u mandatu Republičke vlade gde je stranka gospodina Šešelja participirala kupovinu vozila - "audi A3", "audi A6", "fiat uno", "fiat marea", "fiat lančia", ...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da se držite dnevnog reda, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

"Hjundai", "hjundai", "hjundai", "audi A6", "audi A6" - kupovina u 2000. godini. Vaša zaboravnost je vaša karakteristika. Sve što je loš podsticaj vaše vlasti, nije ono na šta ste vi spremni da pristanete, makar i kroz sećanje. Ponavljam vam, da vi niste dužni toga da se setite, toga će se setiti oni koji utvrđuju opravdanost trošenja narodnih para - 56 posebnih računa je bilo u budžetu, koje ste vi potpisali, a ovde ste nas kritikovali zbog nekoliko posebnih računa, koji su logični, s obzirom da su predviđeni za pokrivanje onih potreba koje se ne mogu definisati kroz budžet. Dakle, u toku je budžetska inspekcija i ona će utvrditi odgovornost svakoga ko je trošio narodne pare,  kao u slučaju nekih ministarstava, protiv kojih su već pokrenute krivične prijave, a vi demantujte ovo. (Aplauz).
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Ovo o čemu je govorio Čedomir Jovanović, najbolje svedoči na kakvim se lažima zasniva dosovska politika. Šta je u ovome lažno?
Prvo, ovo je navodni izveštaj o opravkama. Svi ti audiji su zatečeni u Vladi Srbije, ako je neki dobijen, dobijen je od Carine, besplatno i nijedan nije kupovan. Smejte se do mile volje.
Dalje, dok sam bio potpredsednik Vlade, vozio sam se Vladinim audijem, a posle kada je SRS dobila u vlasništvo džip, vozio sam se službeno i kao potpredsednik Vlade tim džipom. Vratio sam audi Vladi. Vlada je imala manjak automobila, tako da je potpredsednik Vlade Dragan Todorović morao mesecima da se vozi svojim privatnim "trabantom", na podsmeh mnogih ministara, to je istina i oni to mogu potvrditi, jer nismo hteli da kupujemo novo vozilo.
Sve lažete. To što su vozila bila u kvaru, bila su u kvaru zato što su stara, ili su bila havarisana. Možete da nas napadate samo zbog pređene kilometraže, sva kilometraža je napravljena pri obavljanju službenih političkih poslova. Nijedna nije u privatne svrhe. To je što se tiče vaših laži.
Ovde imam izveštaj tog vašeg društva sudija, sa potpisom Zorana Ivoševića, kada sazivate sudije na Skupštinu, da će svima biti plaćeni svi troškovi, hotelski smeštaj, prevoz i sve ostalo. Odakle te pare? Prihodi tog društva sudija i za projekat Leposave Karamarković su, od NATO pakta i SOROŠ fondacije, od najvećih neprijatelja, izdajnika srpskog naroda, svi oni koji primaju. Smejte se. Vama je smešno što ste izdajnici. Svi oni koji primaju pare od srpskih neprijatelja su izdajnici srpskog naroda.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se niko više ne javlja za reč, izvolite.
Gospodin Vučurović, kao predlagač. Ako je bilo dosta zabave, hajde da saslušamo gospodina poslanika.

Božidar Vučurović

Poštovano Predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, ne vidim uopšte čemu tolika rasprava i tolika žuč oko jednog amandmana, hoćete da smirite AFŽ malo, oko jednog amandmana, koji hoće samo da definiše na šta sve treba platiti porez. Ostali prihodi su kao kategorija, nešto što može da se tumači na jedan ili na drugi način. I obveznik poreza po tom osnovu, isto može da se određuje na jedan ili drugi način. U obrazloženju za neprihvatanje ovog amandmana, Vlada kaže da porezu na dohodak građana treba da podležu sve vrste prihoda fizičkih lica. To je u redu. Niko nije protiv toga da podležu sve vrste prihoda, ali je protiv toga da se ne znaju koje su to vrste prihoda. Mi smo samo tražili da se definiše, da Vlada izađe sa amandmanom na kraju krajeva i da kaže - ostali prihodi su ti, ti i ti. Nema tu ničega spornog.
Druga stvar, gospodin Jovanović je rekao da smo mi ovde izlazili i govorili koješta, da smo govorili laži. Ako smo govorili laži, gospodine Jovanoviću, kako to da su Vlada i odbori prihvatili preko 50 amandmana koje su poslanici opozicije podneli i krstili ih kao svoj amandman. Zaista mi nije jasno. Ne znam, još mi jedna stvar nije jasna.
Ja znam da je neko drugi kupovao automobile, ali mi se čini da se šef vaše stranke vozi u Miloševićevom audiju, a da se vi vozite u Markovom.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za glasalo 45, protiv 106, uzdržan jedan , nije glasalo 42, a ukupno je prisutno 194 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Vučurović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Izvolite.

Božidar Vučurović

Dame i gospodo narodni poslanici, nadam se da ste dobili materijal koji se zove - prilog uz dopis Vlade Republike Srbije u kome se obrazlaže..... (žagor, predsednik zvonom opominje na red), molim vas da mi obračunate ovo vreme.
Ja sam podneo amandman kojim sam predložio da se u članu 7. tačka 1. u odredbi koja definiše rezidenta Republike i koja kaže da rezident Republike ostvaruje svoje poslovne i životne interese, da se životni interesi brišu, jer je životni interes lična a ne zakonska kategorija, i ne može se zakonom određivati.
Vlada je odbila ovaj amandman, a slušajte sa kojim obrazloženjem, slušajte ministre sa kojim obrazloženjem odbijate ovaj amandman - odbija se zato što se životni interes zakonom ne definiše, jer je on lična kategorija. Pa, to sam i ja rekao. Ništa drugo ja nisam rekao. Ja sam tražio da se briše zbog toga, a vi kažete - ne može da se briše zbog toga što to nema veze.
Ne može se sada formirati policija koja će određivati životne interese građana Srbije i na to naplaćivati porez. Šta mislite - koliki bi ja porez morao da platim kada budem ostvario svoj životni interes, da ovako nesposobnu Vladu skinem sa grbače srpskog naroda.