DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, pametan, ozbiljan i promišljen zakonodavac, kad kreira pravnu normu vodi računa da je ona do kraja jasna, precizna i da ne dozvoljava protivrečnosti u njenom tumačenju u praksi. Pametan i promišljen zakonodavac, u jednom važnom zakonu kao što je Zakon o porezu na dohodak građana, nikada ne bi kreirao normu koja sadrži odredbu - ostali prihodi. Istina, u članu 85. se malo preciznije govori koji su to ostali prihodi, pa se navodi da su to prihodi po osnovu volonterskog rada. Znači, zamolite komšiju da vam popravi peglu ili neki drugi električni uređaj u kući i vi mu, da ga častite, platite izvestan iznos novca, a on na to mora da plati porez, jer ako ne plati čini krivično delo. To je suština ovog zakona. To je volonterski rad, dobrovoljni rad na koji vas niko ne prisiljava, ali koji ste nekada u situaciji da obavljate.
Zatim, prihodi koje ostvari član učeničke, omladinske ili studentske zadruge. To se oporezuje. Šta se ne oporezuje, šta uopšte nije predviđeno za oporezivanje? To su vaše krvave dnevnice koje stižu od NATO pakta, Soroša i sličnih antisrpskih filijala. Evo jednog konkretnog primera, ovo što je pocepano, što je isečeno, isečeno je ime sudije koji mi je ovo dostavio. Ovo su pozivi na godišnju Skupštinu Društva sudija i poziv Centra za unapređenje pravnih studija, za učešće u projektu koji finansira Soroš.
(Predsednik: Gospodine Šešelj, to je potpuno van dnevnog reda).
Molim vas, ovo je Zakon o porezima na prihod građana
(Predsednik: Ali, to nema veze sa tim). Ja iznosim vrstu prihoda koja nije oporezovana. Ja iznosim nešto što je prihod, a nije oporezovano.
Magistar Leposava Karamarković, predsednik Vrhovnog suda Srbije, je rukovodilac projektnog tima, koji u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo osniva institut i vodi određen projekat čiji je cilj da naše sudstvo osposobi da bude samostalno. Samostalno od srpskog naroda, od srpske države, ali da bude čvrsto vezano za NATO pakt i Soroš fond. Ja znam da je to ideologija celog DOS-a. Nemojte da se čudite što to iznosim. Ja znam, ali želim da svi drugi građani znaju. Ovo nema nigde predviđeno u Zakonu za oporezivanje. Sve što Leposava Karamarković, predsednik Vrhovnog suda, kao otvoreni izdajnik srpskog naroda i strani plaćenik, dobije na osnovu ovog svog rada, kao rukovodilac Projektnog tima Soroš fondacije, ostaće neoporezovano. Ja znam koliko to vama smeta, ali imaćete prilike da čujete još mnogo ovakvih i sličnih dokaza o pravoj prirodi dosovske vlasti i o činjenici da ste vi plaćenici NATO pakta.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima Čedomir Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, poštovano Predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, ako pođemo od činjenice da smo ovde došli zato što su nas građani izabrali, mislim da, uprkos podelama na vlast i opoziciju, možemo da se složimo bar oko toga da svako od nas želi da radi u interesu tih građana koji su ga izabrali. Ja sa te strane ne sporim ni jednog predstavnika opozicije i iskrenu nameru da onima koji su ga izabrali pomogne, a da istovremeno pomogne i onima koji možda za njega nisu glasali, ali on ne želi da pristane na takvu vrstu revanšizma kojom bi vodio politiku suprotnu njihovim interesima.
Možemo se složiti da mnogo što šta u našem društvu nije valjalo, da su na probleme koji nas potresaju uticali i neki spoljni faktori, i oni unutrašnji. To je i sama opozicija, kroz brojne nastupe svojih poslanika, ovde otvoreno priznala. Dakle, potrebna nam je promena. Kada se složimo oko činjenice da nam je potrebna promena, dolazimo do konflikta koji je, između ostalog, demonstrirao i moj prethodnik, tendenciozno i zlonamerno tumačeći Predlog zakona koji se nalazi pred vama.
Naime, u članu 85. veoma jasno i konkretno su definisane obaveze onih osoba na koje se odnosi donatorstvo i sponzorstvo, koje su dužne da po postojećem zakonu, odnosno, zakonu koji će nadam se poslanici usvojiti, same plate porez. Dakle, reč je o jednoj notornoj neistini, da ne upotrebim neku težu reč, koja je potpuno u duhu karaktera politike koju moj prethodnik vodi sa svojom poslaničkom grupom. Sve što su rekli u prethodna dva dana jeste jedna potpuna besmislica i neistina. Ne sporeći im pravo da se i oni zalažu za promene, mi se definitivno razilazimo u onoj polaznoj tački koja podrazumeva da pre nego što zakoračimo u promene mi raščistimo sa svim onim problemima koji su, neizostavno, doveli do te potrebe za promenama. U tom raščišćavanju mi se suočavamo sa činjenicama koje govore bitno drugačije o onim kritičarima današnje vlasti, od nastupa koji su oni imali za ovom govornicom.
Dakle, pominje se strah za radnicima. U Srbiji je bez posla ostao svako onaj ko je radio, dakle, i oni ljudi koji su formalno u radnom odnosu ne mogu živeti od svoje plate, i u tome se svi slažemo. Pominjanje toplog obroka, regresa i putnih naloga je jeftina demagogija, jer se od toga ne može živeti. Kada uzimate u usta pravdu, recite gde je bila ta pravda kada ste se vi širili u svojim stanovima dok se naša državna teritorija sužavala? Kada uzimate u usta poljoprivredu, recite koliko ste se kao vlast založili za poljoprivredu, koliko ste poljoprivrednih mašina kupili, a koliko ste službenih vozila kupili u svojim mandatima? Kada govorite i kada brinete o studentima, (Predsednik: Vreme) recite koliko ste tim studentima pomogli tako što ste ih oterali u zatvor ili preko granica ove zemlje? Kada konačno definišete budućnost DOS-a, morate uvažiti činjenicu da mi sasvim sigurno ne delimo namere koje su onakve kakve su vaše i da ćemo veoma odlučno, uprkos svim onim razmimoilaženjima koja su prirodna, mi završiti posao zbog koga smo izabrani. Dakle, državni ciljevi na kojima insistira DOS, jesu: očuvanje Srbije, očuvanje zajedničke države sa Crnom Gorom, transformacija našeg društva i utvrđivanje odgovornosti za svakoga ko je ovo društvo ponizio, kao i svakog građanina ovog društva.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nema replike na repliku. Opomenuo sam ga na tri minuta.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

On nije imao pravo na repliku.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Imao je pravo na repliku, jer su upućene klevete na celu poslaničku grupu. Opomenut je posle tri minuta, jer se javio za repliku. Gospodin Jovanović ima pravo ponovo da se javi kao predsednik poslaničke grupe, u vezi amandmana.
Izvolite, po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, vi ste morali da upozorite Čedomira Jovanovića, da se sa ove govornice ne smeju iznositi laži. Laž je, da je Vlada Srbije kupila i jedan automobil strane proizvodnje, dok smo mi bili u toj Vladi. Ako je zaista kupila, neka se kaže ime čoveka koji je to potpisao ...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Šešelj, vi ulazite ponovo u repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

... On treba da ide u zatvor.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas, da napustite govornicu.