DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedniče, ja se uvek držim dnevnog reda, ali u kontekstu laži koje se ovde o meni izgovaraju, a ja ću u tom kontekstu da nastavim, moram da obrazlažem neke stvari. S obzirom da sam podneo amandman na član 9. tačka 12, opet ću potencirati da vaši predstavnici, naročito gospodin Čeda Jovanović, stalno neargumentovano iznosi laži. Ja sam već za ovom govornicom jednom pokazao, dokazao da govori neistinu, sada ću još jednom Srpski radikali su podneli blagovremeno mnoge amandmane. Na član 9. tačka 12, za stipendije i kredite učenika i studenata da se poveća mesečni iznos  i da se oslobode poreza, između ostalog i ja sam podneo amandman. Amandman sam podneo 5.04.2001. godine, u 15,00 časova. Ovde možete da vidite kada je amandman podnet.
A Vlada Srbije, iako je gospodin Čeda Jovanović rekao da je podnet pre amandman, pre nego što su rekli srpski radikali, ovde se jasno vidi da je 6.04.2001. godine u 20,10 časova.
Znači, Čeda kao po običaju, stalno laže i stalno se dokazuje. Ovo već drugi put dokazujem argumentima da laže, nadam se da neću morati po treći put to da radim. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Replika, gospodin Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine Cvetanoviću, reč je bila o amandmanu koji je spomenuo gospodin Vučurović, a ne o amandmanu o kojem ste govorili vi. Ali, što se tiče amandmana, nemojte sada da zavodim ovde evidenciju, Amandman o kome sam ja govorio je predat 5. aprila, ovde u Pisarnicu Skupštine, a pre toga je na sednici Vlade usvojen.
Suština moje primedbe je na račun vašeg neodazivanja, otvorenom pozivu koji vam je upućen prvog dana ovog skupštinskog saziva, da učestvujete u radu skupštinskih radnih tela. Pošto ne učestvujete, dolazi do problema, ali se slažem da svako od nas radi u interesu građana i svi vaši amandmani koji su u duhu amandmana, koje je predložila Vlada, su pozdravljeni i niko ne osporava dobru nameru u tome.
Mislim da građani neće imati koristi od toga da li ste vi predali sat vremena pre Vlade ili sat vremena posle Vlade, već od suštine tog amandmana, a o amandmanu o kojem sam govorio, predat je 24 sata pre amandmana poslanika Srpske radikalne stranke. Ne amandman na član 9. stav 12, o kome ste vi malopre govorili, već amandman gospodina Vučurovića.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako tražite repliku, ime jeste pomenuto, ali o vama nije bilo reči, ništa pogrešno, samo je pomenuto da se odnosi na vaš amandman.
(Božidar Vučurović, sa mesta: samo da kažem dve sekunde).
(Tomislav Nikolić, sa mesta: nije bilo pokvarenijeg predsednika).
Šapnite mu još jednom? Šta treba da kaže? Nemojte, ako ne zna zašto se javlja, nemojte mu vi govoriti.
Nemojte da idemo na repliciranje ... Hoćete po Poslovniku? Ne dajem vam pravo na repliku.
(Vojislav Šešelj, sa mesta: Pomenuo ga je.)
Jeste, i po Poslovniku ja ocenjujem da li je pogrešno protumačen. Samo po Poslovniku.
Izvolite. Pročitajte član u Poslovniku.

Božidar Vučurović

Gospodine predsedniče, povredili ste član 86. Poslovnika u kome se kaže - da ako poslanik u toku svog izlaganja i tako dalje, a pročitaćete već, i niste mi dalo pravo na repliku. Gospodin Čeda Jovanović nije replicirao ...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ja vas molim da odlučimo o tome.

Božidar Vučurović

Čeda Jovanović nije replicirao meni, već Goranu Cvetanoviću i u tom kontekstu, pomenuo je mene. To znači nije replika meni, već na ovo izlaganje koje sam ja imao.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Odlučićemo o tome. Član 86? U članu 86 ... tako ste rekli, on se uopšte ne odnosi na ... koji, 96?
Kaže ovako: "Ukoliko se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku iz druge poslaničke grupe". Znači, kaže se - uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku iz druge poslaničke grupe, pa dalje "navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju". Ja mislim da je to potpuno jasno. Pošto ste samo pomenuti, ali bez uvrede i bez ikakvog razgovora i pominjanja vaših reči ...
(Vojislav Šešelj, sa mesta: ja se javljam za reč).
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da nema nikakve potrebe da bilo koga ubeđujem, da se srpski radikali u ovoj Narodnoj skupštini, svojski spremaju za sve skupštinske sednice. Prečešljavamo sve zakonske projekte koje podnosi skupštinska većina i tražimo slabe tačke. Naš je zadatak jedini ovde da tražimo vaše slabe tačke i da vas kritikujemo. Vama se ta kritika ne sviđa. U interesu je naroda da mi vas što žešće kritikujemo. Naravno, uz tu kritiku, mi predlažemo bolja rešenja, a vi izbegavate da prihvatite naše amandmane, a tamo gde su rešenja i po vašem mišljenju prihvatljiva, onda tražite varijantu, kao Vlada na svoj projekat usvojila amandman.
Da je Vlada bila tako pametna i promišljena, ona ne bi podnosila amandmane na svoje zakone, a kada smo nekada bili u Vladi Srbije, bila je strašna retkost da Vlada daje amandmane na svoj zakon.
Ako Vlada zna šta podnosi Narodnoj skupštini, bio bi krajnji izuzetak da usvaja sama i donosi amandmane na svoje zakonske projekte. Znači, ranije nije radila kako treba. Vi sada da nas preduhitrite, kažete Vladi da je amandman prihvaćen, a nije prihvaćen amandman opozicije. Reč je ovde bila gospodine Jovanoviću o 50 amandmana Srpske radikalne stranke, i sada vi u nedostatku argumentacije pitate što mi ne dolazimo u skupštinske odbore. Mi smo hteli proporcionalno i principijelno da se dogovorimo. Bila su dva pokušaja, nismo uspeli.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Šešelj, razgovaramo o članu 9. tačka 12.

Whoops, looks like something went wrong.