ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.12.2004.

9. dan rada

OBRAĆANJA

Rajko Baralić

Socijalistička partija Srbije
Napravite elektronski sistem koji je imun na mobilne telefon, onda kartice neće iskakati dok razgovaramo. U rasporedu narodnih poslanika u SPS kolega Milomir Minić i ja pokrivamo Kolubarski, Šumadijski i Moravički okrug.

Kolega Milovan Marković podneo je amandman koji se tiče nekoliko opština Kolubarskog regiona i dva su razloga zbog kojih želim da podržim ovaj amandman. Pre svega, ovaj kraj je pretrpeo veliku štetu zbog elementarnih nepogoda, nekoliko zemljotresa koji su ih zadesili u prethodnih nekoliko godina, a sama opština Valjevo imala je velike gubitke tokom NATO agresije, ne samo fabrika "Krušik", već i čitav niz drugih industrijskih i komunalnih objekata.

Vlada Republike Srbije morala bi da ima poseban stepen razumevanja za oba ova kriterijuma i za one opštine i gradove koji su imali veliku štetu tokom NATO agresije i za one opštine koje su imale štetu od elementarnih nepogoda. Moram da kažem da se, nažalost, ne vodi dovoljno računa o tome.

U takvoj situaciji je i opština Lučani, koja je imala, takođe, štetu kod NATO agresije. Pokušavao sam juče da objasnim zašto je važno da dobiju 20 miliona da obnove energanu u Lučanima.

Zbog toga je važno da Ministarstvo finansija, ukoliko postoje uslovi, ukoliko se steknu uslovi za rebalans ili za bilo kakvu korekciju tokom 2005. godine, ova dva kriterijuma ima posebno u vidu i pomogne onima koji su za samo jedan dan, u samo jednom trenu, izgubili gotovo polovinu svoje industrijske infrastrukture, komunalnih objekata, industrijskih objekata, puteva, pruga, železnica itd.

Nije isto kada jedna opština mora, juče sam o tome govorio, po nekoliko puta da gradi iste objekte, zato što ima nesreću da se nalazi na trusnom području ili zato što ima nesreću da se voljom moćnika NATO bombe obruše na njihove kapitalne objekte i na taj način budu veoma ugroženi.

Dakle, kolega Marković je podneo amandman, ne znam šta je bila motivacija, ali čuo sam njegovo obrazloženje, a i u svakom slučaju podržaću ovaj amandman, koji doprinosi ravnomernijem transferu sredstava za lokalne samouprave, a odnosi se na nekoliko opština Kolubarskog regiona.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Reč ima po istom amandmanu narodni poslanik Bojan Kekić. Dozvolite mi, dok narodni poslanik dođe do govornice, da vam samo na trenutak još jednom pojasnim zašto sam po Poslovniku, po članu 81. stav 4, zakazao da se danas održava sednica.

Osnovni razlog je ovo o čemu danas govorimo, a to je da građanima, lokalnim samoupravama što pre donesemo zakon, da bi im što pre stigao novac koji je, svakako, nedovoljan. U tome se svi slažemo, ali jedino što je gore da nemaju ni zakon, ni mogućnost i drugo zbog toga što ova skupština radi i radnim danima i subotom, da bi donela što više zakona i neophodno je da se sledeća sednica završi do 22. da bi narodni poslanici mogli da odmore do 15. januara. Zbog toga je ovoliki pritisak. Hvala vam na razumevanju. To su sve razlozi.

Izvolite, gospodine Kekiću, po amandmanu gospodina Markovića.

Bojan Kekić

Socijalistička partija Srbije
Hvala, predsedniče. Kolege poslanici, javio sam se da podržim ovaj amandman kolege Markovića, ali koristim priliku da u 17,50 časova, a verovatno ćemo danas raditi do 18,00 časova, samo da opomenem sve poslanike, verovatno će sutra imati prilike da razgovaraju sa svojim predsednicima opština, da je grubo narušen Zakon o lokalnoj samoupravi, što se tiče prihoda lokalnih samouprava za 2004. godinu.
Proverom u odeljenju za privredu, budžet, trezor i društvene delatnosti opštine Požarevac došli smo do saznanja da prihod koji je definisan u članu 98. zakona, gde Republiku ustupa jedinici lokalne samouprave, javne prihode, prihode od samostalnih delatnosti, da tokom čitave 2004. godine nisu uplaćivani lokalnoj samoupravi, odnosno opštini Požarevac.
Odmah da kažem da je taj iznos negde oko 18.816.000 za opštinu Požarevac, za opštinu Veliko Gradište 7.100.000 i za opštinu Petrovac 7.100.000. Verujem da to nije slučajnost i da se nedostatak tog prihoda prema lokalnim samoupravama odnosi na druge gradove.
Zamolio bih koleginicu koja je verovatno ispred ministarstva u prvom redu, to pitanje i taj odgovor sam tražio od ministra Dinkića kada je bio na poslaničkoj grupi SPS, u raspravi u načelu sam takođe tražio taj odgovor i nisam dobio. Prema tome, lokalne samouprave su za taj deo prihoda uskraćene. Ne verujem da će u narednih dvadesetak dana do 31. decembra, kada je zakonski rok, ministar finansija uspeti da svim lokalnim samoupravama nadomesti taj prihod. Iz tog razloga sam podneo amandman koji će verovatno u ponedeljak doći na red. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Hvala vama. Da li još neko želi o ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 3. deo pod B) Opštine u tački 105. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Jovanović.
Predstavnik predlagača i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč?
Izvolite. Narodni poslanik Vladimir Jovanović.
...
Demokratska stranka

Vladimir Jovanović

Demokratska stranka – Boris Tadić
Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman uopšte nije rezultat nekih prikupljanja jeftinih političkih poena, nego je moja želja bila, a i želja mojih kolega poslanika iz opštine Prokuplje, koji su morali da povuku svoje amandmane, da stvarno ukažemo na jedno teško stanje, uopšte u opštini Prokuplje i uz pomoć određenih pokazatelja da dokažemo da je opština Prokuplje oštećena ovakvim transferom republičkih sredstava.
Ovde sam spremio te pokazatelje, ali vidim da je uzaludno pričati o tome, jer ministar finansija nije ovde da to čuje, s jedne strane, a s druge strane mislim da mogu da govorim u ime svih opština Topličkog, Jablaničkog, Pčinjskog okruga, da su mahom sve oštećene ovakvim načinom, osim možda jedne koja se vezuje za rođaštvo, odnosno za korene ministra finansija i to je konkretno opština Vlasotince.
Pa upoređujući podatke opštine Vlasotince odakle je, koliko znam, mama gospodina ministra, i podatke opštine Prokuplje, samo na prvih par podataka se vidi, Prokuplje je dobilo 59 miliona, Vlasotince 66 miliona. Prokuplje ima 48.501 stanovnika, a opština Vlasotince 33.312 stanovnika. Po broju osnovnih škola, takođe i po broju seoskih izbornih jedinica, odnosno seoskih mesnih zajednica, vidi se razlika.
S ove govornice smo čuli javno obećanje gospodina ministra da će ovakve stvari biti moguće ispraviti 31. marta. Željno očekujem taj datum i dotle ćemo možda malo i ćutati o svemu ovome, a inače ćemo izneti još veći broj podataka koji govore u prilog tome, da je ovaj budžet deljen po principu imovine Topalovića u filmu Maratonci trče počasni krug. Još samo treba da dobijemo odgovor koliki je naš deo. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Hvala vama, gospodine Jovanoviću. Još neko o ovom amandmanu?        Izvolite, narodni poslanik Sava Urošević po istom amandmanu.

Sava Urošević

G17 Plus
Poštovani predsedniče, dame i gospodo poslanici, u prvom redu meni je jako žao što se jedna ovako egzaktna rasprava, koja je mogla da bude egzaktna, po jednoj vrlo važnoj temi pretvorila u političku raspravu i da bi politički argumenti podnosilaca amandmana imali težinu, mora da se barata istinitim podacima.
Moj prethodnik je izneo jednu veliku neistinu. Ukupna sredstva kojima će raspolagati lokalna samouprava u Prokuplju je 245 miliona, a ukupna sredstva koje će imati opština Vlasotince 141 milion. Prema tome, razlika koja je napravljena u transferu, ne sumnjam da je to tačno, nisam taj podatak proveravao, je potpuno normalna, jer su drugi izvori prihoda u opštini Prokuplje značajno veći i isticanje samo nivoa transfera je zamena teza i neistinito obaveštavanje i poslanika i javnosti. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Hvala vama. Replika, gospodin Jovanović.
...
Demokratska stranka

Vladimir Jovanović

Demokratska stranka – Boris Tadić
Moja namera stvarno nije bila da ukažem da je Vlasotince dobilo više nego što treba. Vlasotince treba, kao nerazvijena opština, još više da dobije, ali sam hteo da ukažem da se nisu koristili pravi kriterijumi, odnosno nisu ispoštovani kriterijumi zakona. Ako je kodeks zakonitost, onda mi uporedite Apatin i Prokuplje sa tim pokazateljima, pa ćete videti da sam govorio istinu.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Hvala. Da li o amandmanu želi još neko?
Izvolite, Milan Marković. Bojim se da neće biti više vremena, gospodine Jankoviću.