TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.05.2005.

23. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

23. dan rada

17.05.2005

Sednicu je otvorio: Predrag Marković

Sednica je trajala od 11:15 do 18:00

OBRAĆANJA

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Periću.
Reč ima narodni poslanik Milovan Marković, a potom narodni poslanik Branislav Nedimović.
Gospodin Perić iznosi samo stavove SPS, ništa više ni manje od toga.
...
Demokratska stranka

Milovan Marković

Demokratska stranka – Boris Tadić
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, Predlog zakona o Vladi i Predlog zakona o državnoj upravi Demokratska stranka ne može podržati u predloženom tekstu.
Pre svega, kada je u pitanju Predlog zakona o Vladi, podneli smo brojne amandmane, ukoliko oni budu prihvaćeni, u najvećoj meri moguće je popraviti tekst ovog zakona.
Predlog zakona o državnoj upravi je toliko lošeg sadržaja, i u suštinskom smislu, i u jezičkom i u bilo kom drugom, nedorečen, prosto nejasan, da bi zaista bilo korisno da se vrati na ozbiljnu doradu, jer ga nije moguće popraviti u nekoj proceduri reagovanjem amandmanima na njegov sadržaj.
Takođe smatramo da nije dovoljno samo doneti kvalitetne zakone, ukoliko se i sami ne pridržavamo takvih zakona i ukoliko ne radimo ono što je posao organa državne uprave i ministara kao članova Vlade. Gospodin Lončar, ovde prisutan ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, primer je ministra koji u periodu konstituisanja uprave, mogu slobodno da kažem, nije na dovoljno kvalitetan način i dovoljno ažurno radio svoj posao, i njegovo ministarstvo, svejedno.
On je na čelu tog ministarstva i to ću argumentovati vrlo jasnim primerima kada je u pitanju konstituisanje lokalne skupštine u opštini Valjevo. Poslanici ovog saziva parlamenta su ukazali, iznoseći to kao svoje mišljenje, da su napravljeni proceduralni propusti i učinjene nezakonitosti u proceduri konstituisanja, odnosno izbora organa SO Valjevo na sednici 5. novembra.
Konačni odgovor ministarstvo je dalo u martu mesecu, tako što je taj dopis u ministarstvu zaveden pod datumom 4. mart, a u Valjevo je stigao 27. marta i na sednici 25. aprila, po predlogu ministarstva, odbornici SO Valjevo i jedan deo tih odbornika su radili nešto da poprave ono što je učinjeno pre šest meseci.
Vrlo kratko. Dogodilo se da je skupština 5. novembra, na sednici kada je trebalo izabrati organe SO Valjevo, ostala bez kvoruma. Da li je to dovoljno, sa 25 od 51 odbornika. U dopisu ministarstva iz marta meseca jasno stoji da nije bilo moguće nastaviti rad.
U martu, za ono za šta je postojao materijalni dokaz u novembru, kada se moglo sve popraviti u ponovljenoj proceduri, u zakonskom roku od 30, 60 dana, svejedno, skupština se konstituisala i izabrala organe sa 25 odbornika i dva zainteresovana građanina. I nastavila je rad sa 25 odbornika, nakon napuštanja sednice SO od strane odbornika DSS, DS, SPO i Liberala Srbije....

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kako bi bilo da se vratite na zakon?
...
Demokratska stranka

Milovan Marković

Demokratska stranka – Boris Tadić
Prema tome, ministarstvo nije postupilo po svojim obavezama iz člana 109. Zakona o lokalnoj samoupravi. Osim nedostatka kvoruma, skupština je radila po Poslovniku....

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Markoviću, kako bi bilo da se vratite na zakon.
...
Demokratska stranka

Milovan Marković

Demokratska stranka – Boris Tadić
Gospodine predsedavajući, ovo i te kako ima veze sa zakonom i želim da ukažem da nije dovoljno samo u zakonu o Vladi, u članu 6, napisati da Vlada vrši nadzor nad radom organa drugih nivoa vlasti, a između ostalog i opština, i da preduzima mere u smislu stavljanja van snage opštih akata za koje utvrdi da nisu u skladu sa zakonom i u Ustavom.  
Ovde se radi o jednom eklatantnom primeru da je ministarstvo konstatovalo da Poslovnik SO Valjevo nije bio u skladu sa Ustavom i zakonom. Pitam ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu da li je ministarstvo pokrenulo proceduru za utvrđivanje zakonitosti i ustavnosti ovog akta. Pozivam ga da odgovori na to.
Ne znam da jeste, kao narodni poslanik koji sam potpisao nekoliko dopisa tom ministarstvu, ni jedan odgovor nisam dobio ni usmeno ni pismeno; usmeno, zahvaljujući ljubaznošću službenika u ministarstvu, ali ne smatram da je to način za komuniciranjem sa ministarstvom. Na jednom sastanku tri poslanika po ovom pitanju kod gospodina ministra Lončara, prva rečenica koju nam je ministar rekao jeste: u redu, došli ste nenajavljeno, ne volim hajdučiju.
Ako je to način da se komunicira sa narodnim poslanicima, onda zaista treba malo kao ljudi da sednemo, a i neke kodekse da dogovorimo. Nema razloga da se bilo ko na koga ljuti, da bilo ko bude omalovažavan ili oštećen. Nema razloga da ministar ne može da planira svoje vreme i da u bilo koje vreme, i kada bilo koji poslanik ima potrebu da razgovara, da to mora i da učini. Smatram da postoji nivo komunikacije koji treba poštovati.
Rekao bih da je ovde napravljen veliki propust na štetu svih nas. Nezavisno od toga kako je formirana ta koalicija i ko je na vlasti, nije ovo pitanje preuzimanja vlasti ili formiranja neke druge većine, nego je prosto jedno principijelno pitanje, da li je to sugestija svima onima koji ne mogu da naprave skupštinsku većinu, da vladaju po zakonu i da to učine onako kako to mogu. Ako može sa 25, može i sa tri.
Može na način kada uđete u banku i bez podnošenja zahteva za kredit dođete do novca, pa kada vam kažu da to ne može, onda kažete, sada mi dajte kredit. Tako je i ovo. Radili smo šest meseci bez kvoruma, van zakona, a onda je u aprilu neko rekao, popravite ono što se dogodilo 5. novembra, i onda je zakazana sednica skupštine, ponovljeni su izbori za predsednika skupštine, i sada idemo dalje.
Onih 25 bez kvoruma su usvojili tako važne odluke, kao što je odluka o budžetu. Sada smo u statusu da ta vlast koja postoji u Valjevu nema legitimitet i pun kapacitet, i ne može da funkcioniše.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Markoviću, nije ovo zakon o Valjevu.
...
Demokratska stranka

Milovan Marković

Demokratska stranka – Boris Tadić
Vas, gospodine predsedavajući, molim, ukoliko smatrate da...

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pričajte o Valjevu.
...
Demokratska stranka

Milovan Marković

Demokratska stranka – Boris Tadić
... kršim Poslovnik, vi me slobodno opomenite i oduzmite mi reč.