PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Hvala. Da li još neko želi reč po amandmanu? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo poslanik Nenad Popović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nenad Popović.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedavajući, 2008. godine je porez na dobit dijeljen između pokrajine i Republike bio u odnosu 42,7 prema 57,3. Porez na dohodak građana je ostavljao Pokrajini Vojvodini udeo od 40%. Kada to izračunamo, imamo podatak da je u prva tri kvartala 2008. godine u Pokrajini naplaćeno 18,65 milijardi dinara poreza na zarade i 7,50 milijardi dinara poreza na dobit preduzeća.
U Vojvodini je, po osnovu poreza na dobit preduzeća ostalo 3,20 milijardi dinara, a od poreza na zarade 10,46 milijardi dinara i na ovaj način budžet Vojvodine u 2008. godini dostigao je ne 7% nego 8% od budžeta Republike. Zašto ovo govorimo?
Mi moramo da poštujemo Ustav. Ustav kaže – da je to 7% i ne sme da bude manje, ali ne sme da bude ni više. Postoji zakonska regulativa, postoji Ustav Republike Srbije i on mora da se poštuje.
Takođe se vraćam na to da mere štednje moraju da važe i za pokrajinsku administraciju, i obim budžeta Pokrajine mora da se svede na nivo koji je podnošljiviji za sve poreske obveznike u Republici Srbiji. Zato je amandmanom i predloženo da veći deo poreskih obaveza, prihoda navedenih u ovom stavu, ostaje Republici – jer je Ustav osnovno i mora da se poštuje, ni više, ni manje od toga. Zahvaljujem.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Hvala. Da li još neko želi reč po amandmanu? (Ne.)
Na član 5. amandman je podnela Vlada.
Odbor je prihvatio amandman i on postaje sastavni deo teksta.
Na član 5. razdeo 1. amandman je podneo narodni poslanik Milan Avramović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 1. amandman je podnela narodni poslanik Jorgovanka Tabaković.
Vlada je prihvatila amandman. Amandman je prihvatio Odbor i on je postao sastavni deo teksta, ali vi imate reč po vremenu koje ima vaša poslanička grupa. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Napred Srbijo
Ne bi bio red da se ne zna na šta se odnosi amandman koji je prihvaćen, a jedini je amandman koji nam je usvojen.
Amandman koji sam podnela u ime poslaničke grupe Napred Srbijo SNS tiče se sredstava za rad Republičke izborne komisije. U predlogu ovog rebalansa stajalo je da je za rad RIK namenjeno 37 miliona 410 hiljada, a mi smo predložili da se to amandmanom smanji na 17 miliona 410 hiljada i sada je ispalo dovoljno da je za rad RIK dovoljno onoliko koliko je primilo osam članova te komisije naknade u prošloj godini.
U preostalih 17 miliona ima da se za godinu dana za 34 člana Izborne komisije isplati prosečna plana na koliko je ograničena i naknada za sve članove upravnih odbora. Još im preostaje tri miliona 538 hiljada za ostale troškove.
Zahvaljujući se gospođi Dragutinović što je imala razumevanja i usvojila ovaj amandman, hoću da ukažem na jednu vrlo važnu stvar. Plate članova RIK su bile vezane za platu narodnih poslanika i iznosile su 80% od te plate. Znači, primali su mesečno 60.000 dinara. Za ad hok posao mesečna naknada je uvedena za članove RIK. Neka se Vlada podseti kada i zašto je to urađeno, a RIK nije izuzetak.
Zašto su poslanici bili reper? U to vreme su oni imali visoki platu i nikoga se nije ticalo da li se u sličnom postupku članovi RIK kandiduju kao narodni poslanici, da li se tako biraju, kakvo kasnije angažovanje imaju i pripreme za rad na terenu, u mesnim odborima, u televizijskim emisijama, odgovarajući za svaku javno izgovorenu reč? Javnost uglavnom nije ni znala ko su članovi RIK. Kasnije se saznalo da su to rođaci i prijatelji onih koji su u stvari poslanici i istaknuti članovi u političkim strankama.
Međutim, javnost i novinari su mnogo žuči i mastila prosuli da okaljaju i ugled i rad narodnih poslanika, dok su gospoda iz RIK uredno primala naknade, za godinu dana preko dva miliona, koje su sami sebi odredili i na to nisu plaćali ni dinar poreza, zato što ih je reč - izbori, kao izborne radnje, oslobađala svih obaveza prema državi. Njihova sličnost sa poslanicima bila je u toj jednoj jedinoj reči - izbori.
I u jednom trenutku su postali svi važniji, i stručne službe koje rade u Republičkoj skupštini, i RIK, i Vlada, koja potpisujući naloge za plaćanje poslanicima ili ih ne potpisujući, vrši direktan i indirektan pritisak na zakonodavnu vlast, koju ne uzgred nego namerno budi rečeno, ti poslanici, mi poslanici, ovi koje gledate, dobri ili loši, ali izabrani u redovnoj proceduri, treba da kontrolišemo aktuelnu vlast, te grane koja nam je navodno ravnopravna.
Kako je postalo moguće da svi drugi budu važniji, cenjeniji, plaćeniji i da ne budu trn u oku javnosti? Ponudiću vam moj odgovor. Parlament čine poslanici vladajućih i opozicionih partija. Ta pripadnost vlasti ili opoziciji ih toliko razdvaja i razlikuje da su na tu kartu razdora zaigrali svi, nanoseći štetu svima, urušavajući ugled parlamenta na neprimeren način. Potrudimo se svi zajedno da taj ugled, ali i uslove za rad poslanicima vratimo i još jednom zahvaljujem na razumevanju Vladi što je usvojila ovaj amandman. Hvala.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Hvala. Izvinjavam se, gospođo Tabaković, pošto Zakonodavni odbor još nije zasedao i nije prihvatio amandman, amandman još uvek nije sastavni deo teksta, tako da u stvari niste kompletno vreme koristili, nego samo jedan deo tog vremena.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 5. razdeo 1. amandman je podnela Milica Radović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 2. amandman je podneo Boris Aleksić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo poslanik Kenan Hajdarević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima gospodin Kenan Hajdarević.
...
Liberalno demokratska partija

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom koji sam podnio u ime LDP želimo da ukažemo da je u Srbiji neophodna radikalna racionalizacija sistema ministarstava i vladinih agencija i tela, jer kako drugačije objasniti činjenicu da danas imamo dva ministarstva koja se bave regionalnim razvojem nerazvijenih područja, jednu kancelariju i agenciju. Na terenu iz mjeseca u mjesec stanje je sve gore i gore, odnosno odnos razvijenih i nerazvijenih područja, odnosno regiona u Srbiji je jedan prema sedam, dok je odnos između razvijenih i nerazvijenih opština u Republici Srbiji jedan prema dvadeset.
Zbog toga je za LDP neprihvatljivo da se samo na troškove tzv. posebnih usluga po ugovoru u okviru Kancelarije za održivi razvoj razvijenih područja potroši čak 17 miliona dinara, odnosno više od 10% ukupnog budžeta ove kancelarije.
Dok se ovim rebalansom budžeta predviđa najverovatnije linearno smanjenje transfernih sredstava svim opštinama, pa samim tim i nerazvijenim opštinama, Vlada Republike Srbije nije ništa učinila da reformiše te lokalne samouprave, odnosno opštine, odnosno da na taj način pokuša da smanji njihove troškove.
Umjesto da formira razne agencije i tijela koje će da se bave nerazvijenim opštinama, Vlada bi trebalo da omogući prevashodno privatnim preduzetnicima u nedovoljno razvijenim opštinama da razvijaju svoj posao, da za početak onim privatnim preduzetnicima koji su koristili ili koriste kredite Fonda za razvoj Republike Srbije, a dolaze im na naplatu anuiteti u ovoj godini, reprogramiraju njihove obaveze, na primer, za godinu dana, jer ako Vlada Srbije može to da traži od stranih banaka, to je najmanje što može da učini svojim privatnim preduzetnicima u nerazvijenim opštinama. Hvala.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 5. razdele 3. i 17. amandman je podneo narodni poslanik Riza Halimi.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Ostojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 3. i 9. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 3. i 22. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Spasojević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zlata Đerić.
...
Nova Srbija

Zlata Đerić

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, Srđan Spasojević je podneo amandman ispred poslaničke grupe NS kojim je tražio da se jedan deo sredstava odvoji za realizaciju evropskog prvenstva u šahu, ekipnog prvenstva u šahu koje se održava u oktobru 2009. godine u Novom Sadu. Moram reći da je Šahovski savez Srbije dugo vodio bitku da dobije organizaciju ovako značajnog takmičenja, da smo kao zemlja u samom svetskom vrhu što se tiče šaha kao sporta, koji je izuzetno važan sport, upravo u negovanju mentalnog zdravlja nacije i da sve ozbiljne države izuzetno mnogo ulažu u ovaj sport, koji sam po sebi nije profitabilan, ali rezultati ulaganja u šah se svakako dalekosežnije i efikasnije mere kroz razvoj društva.
Već nekoliko godina smo svedoci pokušaja entuzijasta šahovskih u našoj zemlji da se šah uvede kao izborni predmet u škole. To je, za sada, samo pokušaj u začetku, koji daje neznatne efekte i na terenu, ali mislim da bi država Srbija, pre svega zbog reprezentativnosti ovog takmičenja, zbog njegovog značaja, zbog svog mesta u svetu i ugleda koji ovaj sport uživa, svakako trebalo značajnim sredstvima da pomogne organizaciju ovog događaja u oktobru 2009. godine u Novom Sadu. Očekujem da, ako se ovaj amandman ne usvoji, da će ipak Republika Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije, naći mogućnost da to učini.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
 Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Đokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3 amandman je podneo narodni poslanik Milorad Buha.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3 amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Duvnjak.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3 amandman je podneo narodni poslanik Dragan Aćimović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 3 i 19 amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Markićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 3 i 19 amandman je podnela narodni poslanik Zlata Đerić.
Reč ima narodni poslanik Zlata Đerić, podnosilac amandmana. Izvolite.
...
Nova Srbija

Zlata Đerić

Nova Srbija
Obzirom da se amandman koji je podneo kolega Miroslav Markićević i koji sam podnela odnosi na isti član, jedan iza drugog, dovoljno je da se javim samo po jednom amandmanu, a veoma su slični, jer smo predvideli da se deo sredstava opredeli iz one famozne stavke u kabinetima potpredsednika Vlade – usluge po ugovoru, iz jedne stavke za koju smatramo da je neopravdano visoka i da je rastrošena, i da je na štetu, pre svega, građana Srbije, da se  opredeli za stavku u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, gde su ta sredstva mnogo potrebnija, a to su deca i porodica, invalidi i bolesni.
Smatramo da usvajanjem jednog od ova dva amandmana ili oba amandmana bi Vlada zaista učinila značajnu pomoć u ovom trenutku, gde je ona neophodna, nužna i važna.
Jasno nam je da je ceo ovaj rebalans budžeta izuzetno problematičan, pitanje njegove realizacije u svakom pogledu i svakom trenutku, analitiku imamo priliku ovde da vidimo, sintetiku podataka nismo u mogućnosti da vidimo, ona bi bila mnogo zanimljiva, kada bismo se njome pozabavili, ali podnoseći amandmane nismo želeli da podnesemo veliki broj amandmana, svesni da je ceo rebalans budžeta u stvari upitan i da činimo samo pokušaj da na par mesta nešto, kao ono sa čašom vode u požaru, olakšamo.
Ono o čemu bi Vlada morala da povede računa, to je ono o čemu je i ministarka govorila, upravo ta prihodna strana na kojoj nema značajnih aktivnosti, pa prolazeći ulicama Beograda možete da vidite ovih dana, nikada kao do sada, onih crvenih pečata po prodavnicama.
Kada smo se opredeljivali za ove amandmane, da se pomogne onima koji su u ovom trenutku socijalno najugroženiji, a da se ove usluge po ugovoru skrešu maksimalno, bar u ovim kabinetima koji bi sami mogli u celosti da se skrešu, pa da se građanima skinu sa grbače, rekla bih samo jedan od nonsensa koji mi je zapao za oko.
Videla sam crveni pečat u Dubrovačkoj ulici na Udruženju, na Klubu sportskih ribolovaca, to su oni ljudi koji tamo dolaze u gumenim čizmama, koji donose mokre gajbice, prodaju možda kilogram babuški i popiju kafu ili pivo po simboličnoj ceni. Dakle, oni su prekršili zakon o fiskalnom poslovanju.
A neki drugi, svi mi to znamo, koji su ogromni i veliki, koji se i na ovoj krizi bogate, neće dobiti te crvene pečate. O toj prihodnoj i našoj običnoj, mučnoj, svakodnevnoj rashodnoj strani treba i Vlada i ministarka finansije da učine napor i da sagledaju kako to može da se popravi. Hvala lepo.