JEDANAESTO VANREDNO ZASEDANjE, 24.07.2009.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

JEDANAESTO VANREDNO ZASEDANjE

8. dan rada

24.07.2009

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:10 do 22:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Jedan deo vremena je bio iz onog koje vam pripada kao ovlašćeni predstavnik za grupu.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Batić. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miloš Petković, Miloš Aligrudić i Jovan Palalić.
Da li neko želi reč? (Da.) Gospođa Radović. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Amandman koji smo podneli na član 8. bavi se samim uslovnim otpustom. Naime, smatramo da odredba predloga o ograničavanju uslovnog otpusta licima koja su pokušala bekstvo iz zatvora ili su pobegla iz zatvora je potpuno nepotrebna, iz razloga što ne mogu da zamislim nijedan sud, a verujem niko od prisutnih u sali, bez obzira da li su pravnici ili ne, koji bi mogao da razmatra mogućnost za davanje uslovnog otpusta takvim licima.
Potpuno odgovorno tvrdim da takav sud u Srbiji ne postoji. Zato smatram da ovaj deo ovog člana treba prosto brisati.
Sa druge strane, ne postoje realni i osnovani razlozi za pooštravanje uslovnog otpusta, kada je opšti trend u svim evropskim pravima upravo širenje mogućnosti za njegovo izricanje.
U načelnoj raspravi sam govorila o tome da je ovakva odredba suprotna preporuci Saveta Evrope, koja govori o tome da kazne lišenja slobode, odnosno zatvaranja teško pogađaju u finansijskom smislu svaku državu i da u velikom broju slučajeva imaju potpuno suprotno dejstvo od očekivanog. Zbog toga se preporuka bavi mogućnošću za kraće trajanje izrečenih kazni zatvora.
Upravo jedno od osnovnih sredstava u ostvarenju ovog cilja jeste sam uslovni otpust. Zbog toga ne smatramo opravdanim da treba raditi ili u ovom članu predlagati pooštravanje uslovnog otpusta, jer je to potpuno suprotno opštem trendu u evropskim krivičnim zakonodavstvima.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Mićo Rogović, koji želi reč. Izvolite.       

Mićo Rogović

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, u ime poslaničke grupe SNS podneo sam amandman na član 8. stav 1. postojećeg Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona, odnosno na član 46. stav 1. postojećeg Krivičnog zakonika koji se bavi materijom uslovnog otpusta.
Članom 8. Predloga zakona neopravdano se predviđaju stroži uslovi za uslovni otpust. U postojećem Krivičnom zakoniku osuđenog koji je izdržao polovinu kazne zatvora sud može uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo.
Sve je ovde jasno, novim predlogom, odnosno predlogom izmenama i dopuna Krivičnog zakonika predviđeno je da umesto polovine budu dve trećine. Na ovaj način Krivični zakonik gubi svoju fleksibilnost i s obzirom da su njime predviđene sankcije koje oduzimaju jedno od osnovnih ljudskih prava, odnosno slobodu, i s obzirom na konstataciju da su popunjeni kapaciteti u zatvorima u Srbiji, treba razmisliti da prvobitni deo Krivičnog zakonika ostane u stavu 1. člana 46. odnosno člana 48. novog predloga u tom obimu.
S obzirom da krivična dela mogu biti učinjena iz nehata, daljom razradom stava 1, 2. i 3. takođe se navode i ti argumenti.
Moram podsetiti da je i pre donošenja Krivičnog zakonika postojala mogućnost... (Isključen mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Vreme. Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Naravno, kada se radi o jednom članu koji je anticivilizacijski, odraz nestručnosti, ali pokazuje želju onih koji su projektovali ovu vlast da im narod smeta, ne bi me iznenadilo, 2009. godina je slična 2003. godini, tada se Batić zalagao za smrtnu kaznu makar 15 minuta da bude u zakonu, a što se tiče Homena njemu smeta ceo srpski narod, tako da to i nije neki bogzna kakav problem.
Ali, ovo je zaista anticivilizacijski. Ovo je u suprotnosti sa merama resocijalizacije, a zatvori i izvršenje krivične sankcije zatvora pre svega ima tu funkciju da odvrati i prevaspita izvršioca nekog krivičnog dela.
Međutim, oni idu korak dalje, pa od uslovnog otpusta žele da naprave ne uslovni otpust, nego da ona kazna dobije primat u pogledu odmazde, a ne resocijalizacije. To je ono što je apsolutno neprihvatljivo. Ne znam nijednog penologa, nekog stručnjaka koji bi podržao ovo što Homen predlaže, ali, upozoravam vas, on to predlaže zato što mu smeta srpski narod.
Još jedna stvar vrlo važna, mi smo nekoliko dana pričali o jednom posebnom zakonu o izvršenju krivičnih sankcija za dela organizovanog kriminala. Netipično. Neke posebnosti mogu da postoje u pogledu vrste krivične sankcije, kako se ona izvršava.
Verovatno ima razloga posebno da se sagleda izvršenje krivične sankcije zatvora od 40 godina, zato što se menja struktura ličnosti optuženog ili nekog ko nema pravo na uslovni otpust, ali da se zbog nekog dela posebno pravi neko odeljenje, da se posebno pravi neki azil za tu vrstu ljudi, to je nešto anticivilizacijski.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Morala bih da vam kažem, obzirom da državni sekretar nije u prilici zbog Poslovnika da vam odgovori, da nije u redu da komentarišete da državnom sekretaru smeta čitav srpski narod. Da se radi o ministru i da ste njemu to uputili, da može da vam odgovori, naravno, ne bih intervenisala.
Gospodine Krasić, vi po Poslovniku, a ostale molim da ih ne kažnjavam.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Gospođo Đukić-Dejanović, ne znam šta znači ova pretnja - da vas kažnjavam. U kom smislu vi to možete nekoga da kažnjavate tako samoinicijativno?
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Vi ste se javili po Poslovniku pre moje pretnje. Ako to doživljavate kao pretnju...
Mogu da izreknem i opomenu, ali pre opomene molim poslanike da ne ometaju govornike u radu i dok govore, i u tom smislu sam rekla, da ne bih izrekla sankciju, molim da me ne dovodite u poziciju da to činim. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Mene samo jedan u ovoj sali ometa, to ste vi. Pozivam se na član 104. Posle mog izlaganja vama ne dozvoljavam da komentarišete ono što sam rekao. Ako smatrate da sam povredio Poslovnik, izreknite opomenu, po tome ste ionako poznati, ali da komentarišete moje reči, to ne dozvoljavam, niti vama, niti bilo kome.
Da vas samo podsetim, na ulazu u ovu zgradu Vlajko Stojiljković je izvršio samoubistvo. Oproštajno pismo je dao Filipu Stojanoviću, a ne Ivici Dačiću.