Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 08.10.2012.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

08.10.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 16:50

OBRAĆANJA

Mićo Rogović

Zahvaljujem gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, danas smo u jednoj situaciji u koju je upravo mogao samo da nas, s obzirom na sve priče i tok rasprava i korišćenja poslaničkih reči, mogao da nas izvuče samo gospodin Dulić. Znači, lepo je trebao da dođe u parlament u Skupštini, da kaže – gospodo, tražim da glasate o ukidanju imuniteta, s obzirom da je trenutno poslanik, i ova situacija ne bi išla u ovom smeru.
Međutim, moram još jednom da podsetim na situaciju da su prethodne odluke, prethodnog saziva Narodne skupštine RS, neka činjenja koja idu u ovom smeru i govore o sasvim nekom drugom smeru, i ono što do sada nije bila parlamentarna praksa, učinjeno je zaista u prethodnom sazivu.
Ono što smo već i dosta čuli, ne želim da ponavljam, to je bilo i skidanje imuniteta na administrativnim odborima, znači, nije ovo prvi put i nije ovo nikakvo hapšenje političkih protivnika, izrečene zaista teške reči od velikog parlamentarca, gospodina Mićunovića. Žao mi je što nije tu, i pre svega bih voleo da sam čuo reč od bivšeg premijera, reč od bivše ministarske pravde, nego od nekih drugih koji možda i manje su upoznati u sva dešavanja i svo rukovođenje prethodnih četiri godine ovom državom.
Ne može SNS, ne mogu njeni koalicioni partneri da se bave hapšenjem političkih protivnika, nemamo mi ni jednog sudiju u ovom sazivu, nikoga mi nismo promenili, nemamo ni jednog tužioca. Uostalom, ljudi, a puno puta je bilo reči u ovom parlamentu, znate kako i znaju građani Srbije kako su birane sudije, kako su birani tužioci.
Između ostalog, ovaj postupak je star već tri godine, zašto nije priveden kraju, zašto nije dokazana nevinost, kao što je i uvaženi gospodin Mićunović rekao, da je naš kolega, poštovani kolega, nevin? Ne bi zaista ni bilo priče oko svega ovoga, ali scenario koji je pravljen prethodne četiri godine, ne mogu samo da kažem četiri godine, radi se mnogo više, počev od 2000. godine na ovamo, počev od sudstva, počev od tih institucija, počev od medija i cele te kampanje protiv određenih ličnosti, vrati vam se u životu kao bumerang i postoji jedna stara dobra narodna – nemoj, pa se ne boj. To nije dovoljno, očigledno, svima nama bez ikakve sadašnje izreke osude za nešto što je poštovani kolega uradio, ili nije, ne bavimo se zaista time.
Imate svako jutro u Srbiji dva miliona ljudi koji, verujte mi, a sami odlično znate, imaju jednu gorku istinu, imaju situaciju da su se zadužili za školovanje svojih odličnih studenata, svoje dece i da ne znaju gde će posle toga sa dobrim studentima. Imate situaciju da 690 hiljada ujutru ustaje u totalnoj gladi, imate situaciju da je dva miliona stanovnika građana Srbije na rubu egzistencije. Imate jedan cunami koji nas u prethodnih 12 godina gore pogodio, sve nas građane Srbije, nego i ona izolacija u kojima se Republika Srbija nalazila 90-ih godina, nego i onaj režim u kome smo se nalazili, svo okolno okruženje i sve NATO bombe su zaista ovih 12 godina klasičnom pljačkom, a za pljačku ko je drugi odgovoran nego vlade i svi oni koji se nalaze u rukovodstvima tih vlada.
Niko ovde zaista ne brine o građanima Srbije. Ovo je početak borbe protiv korupcije na jedan način da nikome od nas više ne padne na pamet da se s obzirom na svoju funkciju drzne i da posegne za bilo čime. Zaista još jednom apelujem i potenciram, voleo bih negde, u krajnjem slučaju, da sve ovo ide i nekim drugim tokom, ali Srbija je u ovom cunamiju doživela jedan takav udes u kome zaista postoji samo jedna situacija. Ko je mogao da nas uvede u celu ovu situaciju? To je vlast RS svih ovih 12 godina, i kažem ni NATO bombe nisu mogle da zadese siromaštvo građana Srbije. Ne sme nikome više da padne na pamet, da sme da u ime građana Srbije, i ovde izabrani, na bilo kom drugom mestu pomisli, ni negde na kraju podsvesti, da se drzne i da uradi bilo kakvu drugu stvar. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je veoma osetljivo pitanje, pitanje imuniteta.
Dakle, još u staro rimsko doba predstavnici naroda su imali imunitet. Imunitet, ali pre svega od gonjenja za javno izgovorenu reč, da bi mogli da vrše javni posao. Ovde se očigledno ne radi o javno izgovorenoj reči i druga situacija u kojoj bi mogli da branimo skidanje imuniteta je ako bi vlast pokušala da opozicionim prvacima, opozicionim predstavnicima naturi određeni oblik klasične krivice, preko pravosuđa kakvo jeste, da bi ih na takav način politički diskvalifikovalo.
Očigledno da se ne radi, drugi put govorim, o ukidanju imuniteta zbog javno izgovorene reči, ali se ne radi ni o ukidanju imuniteta zbog progona političkog prvaka ili ugledne političke ličnosti iz opozicije. Ovo kažem zbog toga što je osnovana sumnja da je počinio određeno krivično delo, datira iz vremena kada je dotična ličnost bila vlast, dakle, bio je ministar.
Istrage koje su se sprovodile, započete su u vreme kada je on vršio funkciju ministra. Tome bih da dodam da je istragu vodila pokojna Verica Barać, odnosno savetnica za borbu protiv korupcije. Dakle, ne može se raditi o progonu jedne opozicione ličnosti od strane vlasti, što su oni, koji su pobegli, pokušali bezuspešno da nature novoj većini.
Sledeće što želim da kažem jeste da je moje mišljenje da ovo što je njih pogodilo je, pre svega, strah od samih sebe. Dakle, mislim da ih je uhvatio strah od sopstvenog reformisanog deformisanog pravosuđa koje su samo reformisali. Mislim da su se oni poplašili da ih ne bacimo njihovim lavovima.
Oni najbolje znaju kako je to pravosuđe funkcionisalo u njihovo vreme, koliko su ih služili, koliko su ljudi bacili u pritvor po 15 meseci i dve godine bez nekih čvrstih dokaza i taj pritvor je gotovo prerastao u robiju. Dakle, oni se boje onoga što su sami napravili.
Ima jedna stara poslovica – kojim sudom sudiš, onim će ti suditi. To je ono što je poplašilo DS, odnosno njihove predstavnike, zbog čega su oni i napustili ovu sednicu.
Ponavljam, pritvor, i ako bude, mora da bude humaniji i različitiji od njihovog vremena. Dakle, nikoga ne treba baciti na dugomesečni pritvor. Pritvor je samo nužna mera, neophodna mera i ako je baš neophodan, onda je moj savet da bude sproveden. Pritvor ne znači da je čovek kriv. Dakle, niko ovde ne prejudicira krivicu gospodina Dulića.
Medijski linč na koji se žali je opet opravdan strah od njih samih. Dakle, medije i medijsku sliku koja je danas u Srbiji, napravili su oni. Mediji za vreme njihove vladavine nisu bili pod kontrolom vlasti. Mediji, posebno štampani, su bili u vlasništvu vlasti dok su oni vladali. Za vreme njihove vladavine nismo imali jednu "TV Bastilju", imali smo pet "TV Bastilja". Danas se oni žale na medijski linč koji se sprovodi pre svega zbog toga što su se oni međusobno pokačili, pa sada jedna struja koristi ovaj problem protiv druge struje u njihovoj vlastitoj stranci.
Da je na bilo koji način ova vlast fabrikovala bilo koji dokaz protiv gospodina Dulića bio bih protiv ukidanja imuniteta. Dakle, on, a tu ne postoji ni najmanja sumnja, se ne progoni kao opoziciona ličnost. Delo koje mu se stavlja na teret počinio je kao vlast i on od toga treba na sudu da se odbrani.
Ono što mene brine jeste selektivnost i mogućnost da gospodin Dulić bude izvučen iz špila i da njemu bude ukinut imunitet. Mislim da postoje veći krivci. To je moje mišljenje. Dakle, nisam ni sud, ni tužilaštvo, ali mislim da treba krenuti od glave.
I njima i nama treba da bude jasno da nije ova država samu sebe opljačkala. U prilog ovoj tvrdnji da sem poslaničkog imuniteta postoje i politički imuniteti od progona raznih stranih obaveštajnih službi, raznih uticaja ambasada, hoću da kažem i sledeće, da je svojevremeno gospodin Dulić zabranio 2008. godine izgradnju fabrike za reciklažu akumulatora na vodozahvat u Inđiji na falsifikovanoj parceli pomoću koje se dobila ekološka saglasnost, ali su, gle čuda, ipak kasnije uspeli da ga slome, prelome i da ta fabrika i danas radi.
Više puta sam upozoravao na koruptivne aktivnosti bivše vlasti, uključujući i ovaj problem koji sam naveo. I dan danas ću zapitati Tužilaštvo šta je sa ovim mojim dilberima. Oni nemaju poslanički imunitet. Koji to politički imunitet oni imaju, zbog čega ih Tužilaštvo ne tereti za dela koja im ja stavljam na teret već treći ili četvrti put u ovoj sali?
Hoću da kažem i sledeće u vezi prethodnog problema. U subotu je priveden i uhapšen ekolog, predsednik Ekološke organizacije iz Novog Sada, a da niko ni jednom rečju nije pokušao da ga odbrani, ali su danas ljudi iz opozicije pokušali na svaki način da uspostave imunitet i za klasična krivična dela.
S tim u vezi i modelu njihovog ponašanja hoću da citiram bivšeg sekretara, državnog sekretara u Ministarstvu pravde. Time želim da pokažem da imaju dva modela ponašanja. Žao mi je što moj uvaženi kolega, gotovo najstariji u njihovoj poslaničkoj grupi nije tu, da mu dokažem da imaju dva modela ponašanja, jedan kao vlast, a drugi kao opozicija.
Citiraću 21. jun 2011. godine, Beograd: "Vlada Srbije uskoro bi mogla da donese odluku kojom će državnim funkcionerima biti ograničen imunitet. Po svemu sudeći, političari će biti zaštićeni samo za ono što su rekli za govornicom, ali ne i za ozbiljne prekršaje i krivična dela. Time narodni izabranici više ne bi bili zaštićeni od gonjenja i bar po nečemu bi bili ravni sa ostalim građanima Srbije". Ovo je rekao državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Dalje Homen kaže da je ovo ministarstvo već oformilo radnu grupu za izmenu Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku. Praktično, zakonski okvir imuniteta narodnih poslanika, članova Vlade Srbije, sudija Ustavnog suda, kao i sudija i tužilaca već je u proceduri. Imunitet, Ustavom predviđena kategorija, treba da postoji, kao i svuda u svetu i ne sme biti predmet zloupotrebe. Međutim, realnost je drugačija, jer u Srbiji je potpuno normalna pojava da se pojedinci pozivaju na imunitet za klasična krivična dela, čime se obezbeđuje zaštita od krivičnog gonjenja. Nužno je da ministri i poslanici imaju status, kao i svi drugi građani, kada je reč o odgovornosti za klasična krivična dela, poručuje Homen.
Šta dalje treba govoriti o njima? Na kraju želim da kažem da mi našim građanima, čije siromaštvo i beda je gotovo neizdrživa za gledanje, moramo da vratimo državu, državu koja im je otrgnuta i istrgnuta iz ruku. Ovaj narod, ova država opljačkana je do gole koske. Opljačkan je svaki naš čovek, svaka naša žena, svako dete, svaki starac.
Ne može opozicija biti proganjana, ali ne može se begom u opoziciju amnestirati od odgovornosti za krivična dela koja ste počinili kao ministar. Šta, treba da ih pustimo na miru, da kada završe poslaničke mandate, da tako nafatirani pišu svoje memoare u stilu – ja sam bio bog, opljačkao sam narod svoj, pomogao sam sebi i bližnjega svog? E, to neće da može. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Oto Kišmarton.
...
Srpska napredna stranka

Oto Kišmarton

Srpska napredna stranka
Hvala.
Poštovani predsedniče, poštovano predsedništvo, poštovane kolege narodni poslanici, na zadovoljstvo građana Srbije počela je akcija - očistimo Srbiju od korupcije i kriminala. Po izjavi prvog potpredsednika Vlade, Aleksandra Vučića, ovo je tek početak borbe protiv korupcije.
Posledica vladavine bivšeg režima je da gde god se zagrebe nešto je trulo. Mnogi iz bivšeg režima su zaslužni za ovo blagostanje što je danas zadesilo narod u Srbiji i zato krivci moraju da odgovaraju.
Svi koji su bili ili koji su sada umešani u korupciju i kriminal treba da odgovaraju pred zakonom. Borba protiv korupcije je teška i opasna, ali naša vlada će imati podršku građana i parlamenta u toj borbi. Da bi se ispravila nepravda prema državi i građanima, koja je nastala korupcijom i kriminalom, nije dovoljno samo hapsiti odgovorne, nego je potrebno oduzeti imovinu koju su stekli kriminalom i korupcijom.
Što se tiče poslanika Olivera Dulića, mi, poslanici, nismo tu da sudimo o tome da li je kriv ili nije, ali na zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal potrebno je ukinuti imunitet poslaniku Oliveru Duliću zbog pretpostavke zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakona i određivanja pritvora. Ukidanjem imuniteta treba da se omogući dalji rad nadležnih organa i da se stvore uslovi za postupanje u skladu sa zakonom. Hvala.
30/1 MG/SU 16,20-16,30
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, korupcija i kriminal je posebno zadnjih desetak godina toliko uhvatila korene u našem društvu, da mu preti da ga razori i uništi nam zemlju Srbiju.
Svesni toga, SNS stavila je u svoj programski dokument borbu protiv korupcije i kriminala kao jedan od svojih primarnih zadataka, jer je bila svesna da je borba protiv korupcije i kriminala osnovni uslov ekonomskog i sveukupnog oporavka našeg društva i zemlje u celini. Zato i nije čudo što je nova Vlada Republike Srbije, na čelu sa gospodinom Ivicom Dačićem, u svoj dokument odnosno platformu, stavila kao jedan od osnovnih zadataka borbu protiv korupcije i kriminala.
Korupcija je zahvatila sve pore našeg društva, ekonomsku sferu društva, zdravstvo, školstvo, sudstvo, državnu upravu i druge sfere, ali i političke strukture, odnosno politiku. Zato je borba protiv političkog kriminala i korupcije isto jedan od osnovnih prioriteta Vlade Republike Srbije i svih drugih organa vlasti, jer je ona vrlo često povezana sa korupcijom u ekonomskoj oblasti, u obrazovanju, u upravi, u sudstvu i u drugim oblicima kriminala.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ako je skidanje imuniteta narodnom poslaniku Oliveru Duliću, jedan od koraka te borbe protiv korupcije i kriminala, onda nju treba pozdraviti i mi kao narodni poslanici bi trebali da što pre damo svoj doprinos i da glasamo da skinemo imunitet gospodinu Oliveru Duliću, kako bi pravosudnim organima omogućio da rade svoj posao.
Narodna skupština Republike Srbije, citiraću gospodina predsednika Nebojšu Stefanovića – ne sme i neće biti utočište ljudi koji su učinili određena krivična dela, završen citat, a ja dodajem – pa makar se to radilo o narodnim poslanicima, pa makar o meni, o gospodinu Mirku Cvetkoviću, o gospodinu Šutanovcu, o gospodinu Petroviću. Malo je čudno, dame i gospodo, što su bivši ministri, pa evo čak i iz DS, u bivšoj Vladi bivšeg režima, postali svi narodni poslanici ovde u Narodnoj skupštini. Verujem da im nije bio motiv zaštita od imuniteta, verovatno i verujem, da je motiv zalaganje za narodne interese građana Republike Srbije.
Skidanje imuniteta Oliveru Duliću nije politički motivirano, nema političkog progona u ovoj stvari, i to sigurno nikada poslanici SNS ne bi to dozvolili, a to ne bi dozvolili ni čelnici SNS i njen predsednik, gospodin Vučić.
Srpska napredna stranka će se založiti da u procesuiranju onih koji su ogrezli o kriminal, neće biti privilegovani, neće biti zaštićeni. Dame i gospodo država mora da funkcioniše, ili će je biti, ili je neće biti, ili će funkcionisati, ili je neće biti, a SNS smatra da će je biti i da će funkcionisati i da će se procesuirati svi oni koji su se ogrezli o kriminal i korupciju.
Da bi zaustavili propadanje Srbije, kriminalci moraju u zatvor i SNS će sve učiniti da se vinovnici kriminala i korupcije nađu iza brave, jer to traže građani Srbije. Građani Srbije traže još nešto, dame i gospodo, da se imovina nezakonito stečena vrati građanima Srbije, a onda da idu u zatvor oni koji su je nezakonito uzeli.
Nema medijskog linča, ne vodi se ovde medijski linč protiv Olivera Dulića, on se vodio protiv Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, a obaveštavam vas da se i danas vodi protiv jednog i drugog, pa moram da vas podsetim da nijedan predsednik Republike Srbije, od prvog kralja Strojimira u IX veku do danas, ni jedan vladar nije teže došao na vlast, a pobedio na izborima kao Tomislav Nikolić.
Dame i gospodo pažljivo sam pratio diskusije narodnih poslanika. Dirnula me je malo diskusija gospođe Gojković Maje, maltene se rasplakala na porodici gospodina Dulića. Dabome da treba sažaliti porodicu pod uslovom da je gospodin Dulić nevin. Kako je milionima porodica obespravljenih i opljačkanih u ovoj zemlji i njihovoj deci, koja nemaju koru hleba sutra, a moraju da pođu u školu? Plačete li za tom opljačkanom decom i njihovim roditeljima?
Pozivam sve narodne poslanike, a posebno narodne poslanike DS, žalosno je da ih večeras ovde nema, da snažno pruže podršku Vladi Republike Srbije i koordinatoru u Vladi Republike Srbije u borbi protiv korupcije i prvom potpredsedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću u borbi protiv korupcije, jer ćete, dame i gospodo, time iskazati svoje opredeljenje u borbi protiv najvećeg zla savremenog srpskog društva. U to ime ćemo večeras glasati za ukidanje imuniteta gospodinu Oliveru Duliću. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka
Repliciram kada neko od poslanika uđe u pravnu materiju, a pretpostavljam da sam nije pravnik.
Nisam se rasplakala u svom govoru šefa poslaničke grupe nad sudbinom bilo čije porodice. Govorila sam, uvaženi kolega, o nekim drugim stvarima. Govorila sam o pretpostavci, dakle o prezumpciji nevinosti i da parlament nije sudnica i da ne treba da se pretvori u to. Mi smo danas došli na sednicu parlamenta da bi oduzeli imunitet jednom od narodnih poslanika, a nismo pozvani da dajemo ili kvalifikujemo nečije činjenje, ili nečinjenje, konkretnim krivičnim delima. Tu je velika razlika između poslanika koji govore o suštini stvari, koji govore o tome da smo svi kao političari kada smo pristali da uđemo u ovu profesiju, ušli pod lupu javnosti i postali žrtve medijske hajke. Vi ste nov poslanik, možda, ne znam, ali ja sam dugo u političkom životu Srbije i mnogo puta sam bila žrtva medijske hajke. Nisam nikada o tome javno govorila, ali u tom smislu razumem porodice svih političara kroz šta moraju da prođu, a ne bave se politikom, nego su sticajem okolnosti u rodbinskim vezama sa nama koji se bavimo ovim poslom.
Naravno da kao čovek imam razumevanja za njegovu porodicu, što ne isključuje razumevanje za porodice svih državljana ove države, pa i socijalnih kategorija koje ste vi ovde naveli. To uopšte nije bio predmet poređenja. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Marko Atlagić, sa mesta: Replika.)
Gospodine Atlagiću, iskoristiću svoje dugogodišnje prijateljstvo sa vama da vas zamolim da odustanete. Hvala.
Gospodin Đorđe Stojšić, Olena Papuga i Bojan Kostreš nisu tu.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, a pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Zaključujem jedinstveni pretres.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Pre nego što odredimo tačno vreme glasanja, molim vas samo da potvrdimo mandat narodnom poslaniku.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Milinku Živkoviću, izabranom sa izborne liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić.
Na osnovu odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Milinku Živkoviću.
Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim ga da pristupi radi polaganja zakletve.
Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.
("ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI")
Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.
Nadam se da ćemo imati uspešan zajednički rad u ovom mandatu.
Poštovani narodni poslanici, pošto je Narodna skupština završila raspravu o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem danas, ponedeljak 8. oktobar 2012. godine, sa početkom u 16,45 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.
Određujem pauzu od deset minuta i molim sve narodne poslanike da za deset minuta pristupimo glasanju.
(Posle pauze.)