Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 29.11.2012.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

4. dan rada

29.11.2012

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:15 do 22:05

OBRAĆANJA

Miloš Jovanović

Gospodine Vučiću, vi i ova Vlada preuzimate zaista veliku odgovornost. Mogu da se složim da ste mnogo toga nasledili i od prethodne Vlade, da ne pričamo o višedecenijskom, dosta ozbiljnom sunovratu našeg naroda, ali to neće oprati vašu Vladu od odgovornosti ako nastavi tim putem. Možemo da se složimo i tu nema nikakve dileme, da ne budemo izdržavano lice, da radimo na našem ekonomskom oporavku, da budemo što snažnija država, jedino što mi u DSS smatramo da biste bili ekonomski – snažna država, prvo morate da budete država, vrlo prosto.
Mislim da, kada se jedna država, bez obzira koliko bile teške okolnosti, bez obzira što u EU kažu ne, vi niste više kredibilni partner. Ako jedna država prekine da se bori za ono što je ona, za njenu državnu teritoriju, za njene ekonomske resurse, mislim da dozvoljava sebi nešto što jedna država koja je ozbiljna, ne bi dozvolila, a to je dalje rastakanje i kada bi se sve završilo na Kosovu, jer Kosovo je samo po sebi ozbiljan problem, problem je što se neće završiti samo na Kosovu, imaćete i neke druge oblasti u kojima se pale srpske zastave, pa neke treće oblasti u kojima se srpske zastave skidaju sa institucija, pa neke opet druge oblasti i tome neće biti kraja. U jednom trenutku, koliko god teško bilo, moramo da stanemo i da kažemo, ne, sada ćemo da se brinemo o sebi. Pritom, nisam siguran da bi cena te borbe bila toliko velika.
Kada ih pitate, šta kada ne bismo sada prihvatili da sprovodimo sporazume koje je Borislav Stefanović usaglasio sa Editom Tahiri, oni vam kažu, to će biti vrlo veliki problem za vas, nećete biti kredibilni, uradite to, pa da vidimo kakva će biti reakcija. Njihov je posao da to kažu. Vaš je posao da radite nešto drugo, da čuvate Ustav ove zemlje i da se borite za ovo što ste rekli da se borite.
DSS smatra da je put da bi se za to izborili, zašta se vi borite, ipak drugačiji, da se za neke stvari ne kaže – da, nego da se lepo kaže – ne i da se borimo za ovu zemlju. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroljub Stojčić.

Miroljub Stojčić

Socijalistička partija Srbije
Uvažena potpredsednice, imam dva pitanja. Jedno je namenjeno ministarki zdravlja, Slavici Đukić Dejanović a jedno je za ministra Velimira Ilića.
Pre pet godina, započeta je izgradnja hirurškog bloka u Vranju i otprilike oko 80% radova završeno je na tom hirurškom bloku. Očekivao sam da ćemo u zakonu o budžetu za 2013. godinu naći neku poziciju da se taj hirurški blok završi.
Možda i stoji u nekoj poziciji, ali sam dosta pažljivo gledao, nisam mogao da nađem, vidim da su planirani veliki klinički centri, Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, Vranja u tom programu nema. O značaju hirurškog bloka, neću da govorim, s obzirom da negde oko 250.000 ljudi gravitira prema Vranju i prema tom kliničkom centru, prema hirurškom bloku i moje pitanje je usmereno prema vama, da li planirate da nešto u 2013. godini radite na završetku hirurškog bloka i da li će on biti završen u 2013. godini.
Pitanje za gospodina Velimira Ilića je, gospodine ministre, vi znate da je 1997. godine započeta izgradnja deonice od granice sa bivšom jugoslovenskom republikom Makedonijom prema Bujanovcu, odnosno do sela Levosoje, nešto je rađeno 1997. godine do 2000. godine, a nešto do 2004. godine, nešto je rađeno u 2008. godini. Međutim, jedan deo radova je ostao nezavršen na toj deonici. Čak je bila promocija puštanja jedne deonice auto-puta u 2008. godini, ali u suštini, ta deonica auto-puta nije završena u dužini oko 17 km.
U komunikaciji sa predstavnicima JP "Putevi Srbije" rekli su da je to finansirano, a ministarka Kalanović zna da je to finansirano delom iz sredstava NIP, tako da oni nemaju planirana sredstva za tu deonicu.
Sa preduzećem "Koridori Srbije" oni su rekli da odgovaraju za izgradnju ovih deonica koje su sada započete, od Bujanovca prema Vranju i od Vranja prema Vladičinom Hanu, pa njih nema u tom programu, u programu završetka.
Priložio sam amandman vezano za budžet za 2013. godinu i tražim da se precizira završetak ove deonice u 2013. godini, ali su mi rekli da će se to aktom Vlade definisati, program rada JP "Putevi Srbije".
Pitanje za vas glasi, da li znate da li će se ova deonica završiti u 2013. godini, obzirom da je to najopasnija deonica u Koridoru 10, a neću da govorim o tome da je nekoliko ljudi već poginulo na toj deonici koja je veoma opasna za odvijanje saobraćaja. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar zdravlja.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujem na prilici da kažem nešto o rekonstrukciji četiri KC i planu koji se odnosi na građevinske objekte zdravstva u čitavoj Srbiji, konkretno u Vranju.
Projekat četiri klinička centra, zapravo nije ni u kakvoj koliziji sa projektima vezanim za rekonstrukciju i obnovu zdravstvenih institucija Srbije, zbog toga što projekat četiri klinička centra se realizuje sredstvima Svetske banke. Još 2003. godine smo dobili 150 miliona evra za taj projekat i kada sam ja došla u Ministarstvo zdravlja, mogla sam da konstatujem da projekti nisu završeni. Intenzivirali smo rad na završetku projekata i oni će početi u 2013. godini da se realizuju i to tako što će se prvo raditi KC u Nišu, jer je projekat najviše urađen za ovaj KC, zatim iz istih razloga Novi Sad, pa Kragujevac u 2013. godini, radovalo bi me da započnemo i Beograd koji je po planu, ali nije realno da će to moći da bude u 2013. godini.
Nakon te faze projektovanja, ide realizacija i mislim, imam čvrsta uveravanja projektne jedinice, uz put morala sam da napravim kadrovsku izmenu u ovoj jedinici da bismo energičnije radili i imam uveravanja da će to ići ovom dinamikom.
Što se tiče svih ostalih projekata iz sredstava budžeta za ovu godinu, za Vranje smo učinili najviše što smo mogli. Trudićemo se da to bude što je moguće više i u narednoj godini, ali planskih sredstava nema iz jednostavnog razloga, što bolnice duguju različitim dobavljačima u ovom momentu 13,5 milijardi dinara. RZZO duguje 17 milijardi dinara i sa ovakvim dugovima, ako bude prošao set zakona koji prati budžet, pa se dug bolnica prema dobavljačima prihvati kao javni dug, vrlo je verovatno da ćemo moći da razmišljamo i o nekim uštedama i o nekim sredstvima vezanim za realizaciju koja je u sadržaju vašeg konkretnog pitanja. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Velimir Ilić.

Velimir Ilić

Odgovoriću vam na ovo pitanje, mi smo hteli to da završimo i meni je žao što kolega Mrkonjić nije danas tu, nisu rešeni bili imovinsko-pravni odnosi, nije urađena eksproprijacija, bilo je nekih zastoja i nekih sudskih sporova na čitavom delu deonice K10 što ste vi pominjali, ali to je ostalo nešto rešeno, nešto ne rešeno i zato je dolazilo do preskakanja određenih delova K10. Mislim da će se to završiti jer bilo bi jako neozbiljno da se uradi čitav taj posao, a da se preskoči taj deo od 17 km ili 10 km što bi bilo neobjašnjivo. Naći će se sredstva i da se to završi, postoji mogućnost, kao što smo počeli da radimo na Koridoru 11, nema nikakvog preskakanja, idemo jednim redom i dinamika radova se poštuje i privodi se kraju.
Nadam se da će se to uraditi, doći ćete svi u "Puteve", nije bitno ko će, ali deonica se mora završiti, s obzirom da je to jako opasan deo Koridora koji je nebezbedan u saobraćaju i imamo tu raznoraznih problema koji se moraju rešiti da bi bila povećana bezbednost i nadam se da će to biti urađeno u 2013. godini.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Stojčiću, izvolite.

Miroljub Stojčić

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se na odgovorima i jednom i drugom ministru.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Janko Radaković. Izvolite.