Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 06.12.2012.

10. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

10. dan rada

06.12.2012

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:20 do 17:45

OBRAĆANJA

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Reklamiram član 103. a u vezi sa članom 109. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Mislim da niste shvatili u potpunosti reklamaciju gospođe Jelene Travan Miljević. Ona je tražila izricanje mere opomene narodnom poslaniku koji je u toku pretresa, u toku političke konfrontacije argumenata koristio seksističke argumente. Jer, nije izražavanje o lepoti žene predmet estetskog divljenja, niti je to tema rasprave, već je to pokušaj da se sa konfrontacijom argumenata odnos konfrontiranih prevede na odnos rodno nejednako superiornih polova.
Ne možete, dozvolićete kao neko ko se etikom malo i bavi, pa razume da se značenje izričaja na nivou deskripcije ne razumeju uvek etički dovoljno, kada neko nekome kaže da je lep, zgodan i da privlači njegovu pažnju. To ne znači samim tim kompliment. Recimo, zamislite situaciju u kojoj se izjavljuje saučešće, kada potegnete takav kompliment, da li to izaziva prijatne emocije. Jednako je neprimereno takav argument potegnuti u trenutku ozbiljne, odgovorne konfrontacije političkih stavova. U kontekstu to znači – ti si žensko i naravno da je moja reč ovde dominanta i važnija.
Izvinjavam se što sam malo odužio. Upravo kao muškarac sam osetio potrebu da razumemo tu vrstu komunikacije i činjenicu da je u interesu proklamovanih vrednosti rodna ravnopravnost, u parlamentu nije mesto.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ipak vam moram reći da sam Jelenu dobro razumeo šta je ona tražila. Vi morate razumeti da nisam predsedavao kada se to desilo i sada kao predsedavajući ne mogu naknadno, ne bi bilo primereno, da naknadno izričem meru. Molim vas da me u tom smislu razumete.
Reč ima Dušan Milisavljević, po Poslovniku.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, javljam se povodom člana 104. Poslovnika Skupštine Srbije – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji je član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime, prezime ili funkciju.
Mislim da je gospođa Plavšić spomenula mene u jednom negativnom kontekstu, da nisam završio fakultet i gde pozivam buduće profesore da bolje vaspitavaju svoje kadrove. Reći ću vam vrlo odgovorno, pred svima, da sam svoju doktorsku disertaciju uradio u Cirihu, u jednom od najstarijih univerziteta, da sam doktorat uradio i u Srbiji.
Molim vas, zbog poštovanja doktorske profesije, da ne mešamo politiku u onaj stručni deo koji je svaki od nas u jednom periodu u životu uradio i koji sa dostojanstvom ima iza sebe. Tog perioda se ne stidim.
Iskoristiću priliku da vam kažem da mi apsolutno nije bila namera da bilo koga kvalifikujem na ovaj ili onaj način, s obzirom da je koleginica, to se vidi u stenogramu, sa mesta meni dobacivala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
To smo već čuli u prethodnom izlaganju.
(Dušan Milisavljević, s mesta: Važi, hvala.)
Što se tiče povrede Poslovnika, sva tri poslanika koja su se javila nisu se javila po istom članu. Prema tome, nisam mogao da ih sprečim da ne reklamiraju povredu Poslovnika. Mislim da je to bilo u skladu sa Poslovnikom.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Kažem vam da ste ga vi povredili, s obzirom da niste opomenuli poslanicu da je komentarisala stručni rad u Skupštini Srbije pojedinog poslanika tj. mene.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Da li insistirate da se o tome glasa?
(Dušan Milisavljević, s mesta: Ne.)
Reč ima narodni poslanik Slavica Saveljić. Izvolite.

Slavica Saveljić

Ujedinjeni regioni Srbije
Po drugi put danas reklamiram povredu Poslovnika, član 96. Neću ponovo citirati, na to sam ukazala u prepodnevnim satima predsedniku. Gospodin Dušan Milisavljević nalazi se na 14 mestu liste govornika zato što se nije opredelio da glasa za zakon, ni protiv zakona, a dobio je pravo prvenstva i govorio je peti. Dakle, ovde gospodin Poskurica čeka dva sata da dobije reč, a neki poslanici, očigledno, iz opozicije imaju veću privilegiju. Molim da se ubuduće vodi računa o tome kada koja poslanička grupa govori. Znamo kada se po Poslovniku i na koji način reč dobija, te vas zaista molim da o tome povedemo računa.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pridržavaću se ovog spiska, ali pretpostavljam…
(Zoran Radovanović, s mesta: Replika.)
Samo momenat da odgovorim, pa ću vam dati reč.
Po Poslovniku, naizmenično govore predstavnici pozicije i opozicije. Ovde je u jednom delu, ako vidite, bili su svi govornici iz pozicije. Pretpostavljam da je to bio razlog, ali slažem se sa vama. To je uradio prethodni predsedavajući. Nije moje da se sada pravdam, ali je to sada činjenično stanje.
Snežana, po Poslovniku?
(Snežana Stojanović Plavšić: Replika.)
Moram da ispoštujem redosled, dobićete repliku.
Reč ima narodni poslanik Zoran Radovanović. Izvolite.

Zoran Radovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.
Poštovane koleginice i kolege, kolega Dušan Milisavljević je pomenuo pre pauze Klinički centar i mene. Moram da izvršim sitnu korekciju. Znači, niko od mog imenovanja pre nekoliko meseci nije u Kliničkom centru od lekara zaposlen. Naravno, da sam uputio zahtev Ministarstvu zdravlja. Naravno da čekam kadrovski plan. Naravno da će biti konkursa i da će na tom konkursu biti zaposleni najbolji, bez ikakvih stranačkih privilegija. Naravno da ću konsultovati, već sam obavio konsultacije sa dekanom Medicinskog fakulteta u Nišu i dogovorićemo se oko toga da u tom konkursu budu najbolji studenti tekuće godine ili dva ili tri studenta, da probamo da studentima damo šansu u tom delu. Još jedna mala korekcija, nije smenjen tehnički direktor zbog toga što nije prijavio kvar na aparatu. Već sam se dogovorio sa ljudima, serviserima da se to popravi i da više ne bude zastoja u terapiji pacijenata, a vezano za onkološke pacijente. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić. Izvolite.