Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, završili smo sa radom za danas.
Gospodine Jeremiću, imam vas prijavljenog u sistemu.
Da li ste želeli da govorite?
(Slobodan Jeremić, s mesta: Da.)
Zaključili smo pretres.
(Slobodan Jeremić, s mesta: Javio sam se kao ovlašćeni predstavnik.)
Gospodine Jeremiću, moram vas podsetiti da je rasprava u pojedinostima drugačija od rasprave u načelu.
Dakle, nije isto. Ovde raspravljamo samo o amandmanima. Ovlašćeni predstavnici imaju 15 minuta ukupno i da govore od amandmana do amandmana. Dakle, ne možemo da idemo protiv Poslovnika.
Dakle, završili smo raspravu.
Nastavak sednice je sutra u 09.00 časova. Hvala.