Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.

Redosled govornika je Srđan Spasojević, Milorad Nikolić, Marijan Rističivić i Vladimir Ilić.

Srđan Miković po Poslovniku.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Radi se o mom amandmanu.
Po Poslovniku, zato što smatram da je član 107. povređen, zato što se tumači mišljenje i stavovi onoga ko je podnosio amandman. Na šta to liči? Trenutno se govori o amandmanu koji sam ja podneo i gospodin ministar tumači šta sam time hteo. Da li to ima smisla? Smatram da nema smisla.
Ako ste prekinuli zato što vam je potpredsednica rekla da prekinete, završavam diskusiju da se slučajno ne posvađam sa potredsednicom.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Demokratska stranka
Predsedavajući, ne može da bude u Skupštini ministrovova zadnja. Valjda imaju pravo poslanici da odgovore.
Ministre Dinkiću, niste u pravu. Tražili smo raznim amandmanima da obrišete ceo član, da to ne važi ne samo za lekare i advokate nego da ne važi i za druge profesije. Vi to niste hteli i vi ste taj amandman odbili, a Vlada je ovaj amandman prihvatila. Sve vreme govorite suprotno onome što je odlučila Vlada koju vi na ovoj sednici treba da predstavljate. Složićete se da je to prvi put u istoriji višestranačkog sistema u Srbiji da ministar ne zastupa stavove Vlade, a došao je da brani izveštaj Vlade. U izveštaju Vlade piše da se ovaj amandman prihvata.
Čini mi se, pošto stalno pominjete advokate, da je ovde želja da se stave na neki način advokati pod kontrolu. Ako moraju da vode knjige neće biti porez veći, a onda vaši službenici iz Poreske uprave mogu da dođu u kontrolu tih knjiga. Ukoliko su neki advokati neposlušni ili zastupaju protiv države ili brane nekoga protiv države onda je tu država da uđe i da pregleda njihove knjige. Siguran sam da će biti selektivna kontrola i da će dolaziti u kontrolu onima koji se sukobljavaju sa državom, a onima koji se ne sukobljavaju neće.
Advokatura je slobodna profesija i uvek je bila. Advokatura je u Ustavu definisana kao posebna delatnost. Ne može građanin sam da se brani na sudu. Mora da uzme advokata jer odbrana je obavezna. Nije proizvoljna stvar da li ćete angažovati advokata ili nećete. Apropo onih zajedljivih komentara o velikoj advokatskoj tarifi da vam odgovorim. Nema advokata koji u Srbiji može da naplaćuje po advokatskoj tarifi. Pogledajte i pitajte u vašim mestima da li građani mogu da plate jednu radnju 20, 30 ili 50.000 dinara. Razgovarajte i sa stomatolozima i lekarima i advokatima i videćete kakva je realnost.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Vreme.
Ministar Dinkić ima reč.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Vaš argument, kako ste nazvali, o tzv. potrebi kontrole tzv. neposlušnih advokata je u najmanju ruku neozbiljan. Ako smo to isto predložili za zubare, šta hoćete da kažete, da država uvodi to da zubari treba da plaćaju porez prema stvarno ostvarenom prihodu da bi kontrolisala neke neposlušne zubare? Dajte molim vas. Želimo samo da stavimo u isti tretman sve.
Isto tako, niko ne spori slobodu advokatske profesije. Mi slobodu ničiju ne želimo da ograničimo, kao ni bilo koje druge profesije. Ali, želimo da plate porez, a ne da ga izbegavaju i to na legalan način, zato što im zakon lošim rešenjem sadašnjim to omogućava. To je jedina stvar koju želimo. Sloboda da, ali nemojte da pravimo od čitavog sistema komediju, na neki način, i da kažemo – jeste, snaga advokata je mesečni prihod u proseku 30.000 dinara mesečno, što je niže od prosečne plate u Srbiji. Ne može niko da me ubedi, ko god to bio, da ove profesije zarađuju ispod proseka Srbije i to skoro 30%. Ako je 45.000 prosečna plata, da li je to implikacija na šta plaćaju porez?
Još jedna stvar, ne bih o ovome govorio da je skupštinski Odbor za finansije prihvatio amandman. Pošto ga nije prihvatio govorim u želji da ubedim poslanike da ne treba prihvatiti taj amandman, zato što je nelogičan i nepravedan.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Srđan Spasojević.
...
Nova Srbija

Srđan Spasojević

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovane kolege, gospodine ministre, uvažavajući sve diskusije i konstruktivnu diskusiju koja se u nekim stvarima razlikuje ipak želim da ukažem na neke stvari koje i gospodin ministar, a i određene kolege javno mnjenje treba da znaju. Ne može se bilo koja profesija meriti po deset ili dvadeset nekakvih uspešnih. Oni i predviđeni sadašnjim zakonom vidite kako možemo da dođemo do njihovih podataka, da oni izuzetno dobro sarađuju i to znači da su obaveznici vođenja knjiga i zato i može da im se uđe u trag. Ima puno mladih pravnika. Govoriću za advokaturu jer pripadam advokatskoj organizaciji i član sam Komore.
Postoji mnogo mladi ljudi koji kad završe pravni fakultet, kada polože pravosudni ispit, negde to odrade i onda se upuste u vode advokature, odnosno ne mogu svi da budu izabrani u tužilaštva i u pravosuđe i na kraju moraju da otvore jer nemaju od čega da žive. Verujte, govorim za Kraljevo, sigurno da znam masu mladih ljudi koji jedva krpe kraj sa krajem. U ovom trenutku govorim u njihovo ime, a ne u ime onih pet, šest ili sedam advokata u svakom gradu koji su bolje stojeći.
Ovde, gospodine ministre, ima određenih problema i ja bih želeo da ukažem na njih. Kako će advokat da zavede u knjigu odbranu po službenoj dužnosti, kada se ta službena dužnost njemu isplati posle tri ili četiri godine? Kada će da bude prihod tog advokata i na osnovu čega će on da plati porez? Želim da građani Srbije znaju i to i želim ipak da zaštitim našu profesiju u tome da se i sada po odbrani po službenoj dužnosti ne primenjuje puna tarifa, već se ta tarifa polovi, a bilo je godina kada su advokati prihvatali čak i samo 10% da bude od odbrane po službenoj dužnosti.
Dakle, želim da ukažem na to da tu postoji niz tehničkih problema. Želim da ukažem i na to da advokatura nije bilo koja profesija o kojima govorimo, jer jedna radnja, jedan kiosk neće u po noći i u po dana da se otvori ako nekom nešto zatreba, ali će vrlo često advokat da bude pozvan od Ministarstva unutrašnjih poslova i u dva i u tri noću da ode da prisustvuje nekoj odbrani, jer proces ne može da se odvija bez njegovog prisustva ili kod nekog istražnog organa. Za tu svoju uslugu vrlo često neće biti adekvatno nagrađen. Prvo će tarifa biti podeljena na pola, a onda će se isplatiti za tri ili četiri godine.
Prema tome, želim da ukažem na to da tu postoji niz tehničkih razloga koji onemogućavaju jednog advokata da svoj realan prihod koji je ostvario ne može, jer to nije klasičan pazar, ako vam se nešto isplati za tri ili četiri godine, a možda i nikada. Postoji tu i problem otkaza kod punomoćja. Mi koji se bavimo advokaturom znamo da ste dužni u roku od mesec dana da unapred otkažete punomoćje, pa ako se na bilo koji način ne desi da je to punomoćje otkazano, ipak morate da se pojavite, a vrlo često stranke u takvim situacijama i ne plate advokatima, a oni se pojave na sudu. Šta ćemo da uradimo u toj situaciji? Hoćemo li to da priložimo i da zavedemo u knjige, neki prihod koji nismo imali, pa onda da prikažemo nešto što uopšte nije ostvareno i da se na taj način plati porez?
Dakle, kod ovih stvari sigurno da ima argumenata koji govore i u prilog ovome. Upravo sam i želeo da podržim amandman gospodina Babića, koji se uglavnom oslanja i koji je govorio o građanima Srbije koji će plaćati veće usluge. Građani Srbije, a to sam više puta i u prošlom mandatu u ovom parlamentu pričao, su jako opterećeni kad žele da ostvare neku svoju pravdu, jer su ogromne sudske takse, ogromne su naknade za veštačenja, a tek na kraju možemo da pričamo o nekim taksama za advokaturu. Prema tome, sa svim ovim povećanjima, o kojima je i gospodin Babić pričao, kroz sudske takse, kroz veštačenja i kroz mnoge druge stvari, oštećeni su pre svega građani Srbije i o tome mora da se povede računa.
U to ime sam želeo par detalja da kažem. Bilo je ovde reči da se i kod lekara i kod advokata ide sada samo kada muka natera. Nisu advokati samo krivičari, advokati se bave i parnicama, upravnim postupkom, pravnim savetima i vrlo često ugovornim kupoprodajnim odnosom ili nekim drugim stvarima. Dakle, ne možemo pričati da se stranka pojavi kod advokata samo kad ga muka natera, jer ima tu i pozitivnih stvari - kada neko vrši kupoprodajni ugovor ili tako nešto, a to je nešto lepo što se nekom čoveku dešava. Znači, ne treba takva percepcija da se pravi - da se kod advokata samo pojavljuju kada se krši zakon. Bojim se da se nekim diskusijama ovde ipak želi od jedne profesije, koja je sastavni deo pravosudnog sistema, napravi to da advokati nešto žele da zloupotrebe. Verujte, veoma malo poznajem ili uopšte ne poznajem takve ljude koji tako nešto žele da urade.
Dakle, još jedanput, oni koji jako dobro zarađuju, postoji limit za njih, oni vode knjige, ali ne treba ljude koji su objektivno u nekim situacijama, naročito mislim na mlade ljude koji kreću u advokaturu, da ih opteretimo sa ovakvim nekim stvarima, koje sigurno da će da ih sputavaju u razvoju svog posla. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Miodrag Nikolić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Poštovane kolege, poštovani ministre, da se izjasnim odmah na početku da ću ovaj amandman odbiti, glasaću protiv, podržaću ministra Dinkića, iako se češće puta ne slažem sa njim, kao što se nisam složio podnoseći 15 amandmana.
Da podsetim samo, mi smo se zakleli ovde kao narodni poslanici da ćemo raditi po Ustavu i u interesu naroda. U tom kontekstu ću govoriti i zato ću odbiti, odnosno podržaću predlog ministra Dinkića, a ne amandman koji podržava ono što nije dobro za Srbiju.
Šta je nama potrebno? Šta mi moramo kao poslanici da uradimo kao broj jedan, ukoliko želimo pravnu državu, ukoliko želimo ozbiljnu državu, ukoliko želimo jaku ekonomsku državu? Treba nam da suzbijemo mito, korupciju i kriminal. To čini prvi potpredsednik Vlade, gospodin Vučić i zaista treba svi da mu damo podršku da istraje na tome, jer to zahteva narod, to hoće privrednici.
Daću jedan primer kako je Turska postala moćna i danas je jedna među najbogatijim zemljama u Evropi. Prošle godine je ostvarila bruto produkt 12,5%. Godine 1982. Turska je bila u teškoj situaciji, možda u sličnoj u kojoj se danas nalazi Srbija. Ali, zahvaljujući jednom čoveku koji se zvao Ozar Turgao, koji je uveo u svojoj državi red, rad, dobre projekte, programe i nacionalne projekte, zahvaljujući tome je država Turska danas moćna i jaka.
Za šta se mi zalažemo i za šta moramo da se zalažemo? Moramo da se zalažemo za to da se suzbije rad na crno. Za to se svi ozbiljni privrednici, preduzetnici, seljaci, kako god da se zovu, oni koji pošteno zarađuju svoj hleb, zalažu. Onda me čudi zaista da ovoliki lobi i ovako jak lobi u Skupštini brani poziciju i sirotinju advokata, skoro mi dođe da plačem. Da su ovako nastavili, počeo bih da plačem. Hteo sam da vas zamolim, pre nego odem iz Skupštine, da vas pitam da li treba da sakupimo humanitarnu pomoć za advokate?
Pokazaću vam samo nešto, gospodine ministre. Potpuno ste u pravu, ali očigledno nemate dovoljno informacija. Evo jedan moj slučaj, jedan A4 papir, jedna tužba, odnosno odbrana na A4 papiru. Pročitaću advokatsku tarifu. Spisa pregled, po tarifi - 15.000, jedan konstruktivni sastanak – 20.000, drugi konstruktivni sastanak – 20.000, ponavljanje postupka – 25.000, sačinjavanje krivične prijave – 25.000. Znači, 105.000 na A4 papiru. Evo kako loše žive i zarađuju. Nije čudo, drage moje kolege poslanici koji branite prava, a upravo vi trebate da date doprinos da se suzbije siva ekonomija, da se uvede red i rad u državi, kako bi što pre ojačali našu ekonomiju i privredu i stali na noge, a ne da kukamo i kukumačemo.
Mi se borimo i zalažemo kao privrednici i ja kao industrijalac punih 28 godina, odnosno 38 godina, uključujući u Nemačkoj 12 godina rada, i želim da vidim u što kraćem roku, a ne dužem od godinu dana, da zbirna stopa poreza i doprinosa bude ispod 68,5%. To jesu moji amandmani koje sam danas podneo, preko 15. Žao mi je što nisam bio tu i nisam mogao da ih branim, jer sam morao da idem na sahranu velikom poslovnom partneru sa kojim radim preko 25 godina, ali verujem da ćete vi dati doprinos da moji amandmani prođu, jer oni su usmereni samo u interesu jačanja privrede. Ne čudi me zaista, posle svega ovoga, zašto neće niko da uči za bravara, za tehničara, inženjera, za agronoma itd, jer su ovo zanimanja gde su plate od 25, 30 i 40 hiljada, koliko jedan advokat uzme na polovini jednog pisma A4, odnosno računa koji je meni ispostavljen za jednu tužbu.
Ne vidim ovde zaista da je neko napao tu grupaciju advokata mojih kolega, pripadaju isto na grupi privrednika. Ovde je jasno rečeno, ako ispod šest i po miliona ostvaruje prihod biće paušalci. Šta je onda problem? Pardon, do tri miliona.
Molim vas, ako može jedan kafedžija mali, ako može jedan preduzetnik mali, koji radi kojekakve zanatske usluge, čeka po ceo dan da mu neko dođe u radnju itd. da vodi knjige i da plaća, do skoro je morao da vodi i fiskalnu kasnu, odnosno mislim da je to greška ministra Dinkića što je ukinuo ove kase. Na početku jučerašnjeg rada sednice zahtevao je od nas, odnosno apelovao od svakog da tražimo fiskalni račun, nažalost, tu ste prekršili Ustav, jednu ustavnu neravnopravnost ste napravili jer ste oslobodili preduzetnike i srednja preduzeća koja ostvaruju prihod do 50 miliona da ne moraju više da vode fiskalne kase, a te fiskalne kase su davno po vašem predlogu platili preduzetnici i privrednici preko 120 miliona eura.
Mislim da to treba se vratiti. Zašto? Zato što imamo veliki broj jako mnogo nelojalne konkurencije uvoza robe iz Kine, koja dolazi i carini se kako se carini, pa kako-tako dok se kucao onaj fiskalni račun, ulazilo nešto u prihod, kao prihod budžeta, tako da smatram da i to možda treba da se… Evo, završavam.
Znači, mi moramo, ako bi suzbili rad na crno koji danas premašuje, po našim evidencijama Pokreta za privredni preporod Srbije i mnogih drugih udruženja i pravih privrednika preko 30%. Moram da vam navedem jedan primer, molim vas, ja sam bio sazivač sastanka u Jagodini. Na tom sastanku sam pozvao pomoćnike ministra za rad i socijalno, itd. Tema je bila "Preventivne mere zaštite od povrede, odnosno zaštite na radu" itd.
U svom izlaganju sam samo izneo da pravi privrednici zahtevaju od nas iz Unije poslodavaca Srbije da pothitno nađemo model kako da se svede rad na crno, posebno u građevinskom sektoru, gde to čini nelojalnu konkurenciju pravim građevinarima itd. Verovali ili ne, zato sam platio 400 hiljada dinara, jer su inspektorke rada koje sam pozvao da prisustvuju tom sastanku prepoznale sebe i onda su me optužili i tužili, a sud je presudio da im platim oštetu navodno nekih kleveta. Izneo sam ono što prenose, što su od mene zahtevali upravo moji poslodavci da ih zaštitimo nelojalne konkurencije. Tako da, ću vas podržati, ne vas, nego i Vladu i svakog onog ko želi što pre da se uvede u ovoj državi red, rad, znanje i zalaganje da se vrednuje, a sve ostalo da se kažnjava. Hvala.