Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Završite sa povredom Poslovnika.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Pokušavam. Vidite, neću da nabrajam koji sve članovi. Samo sam rekao da ovom diskusijom praktično se krši dostojanstvo. Činjenica je da smo danas ovde imali predlog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i jasno je da zamenik direktora, koga Vlada bude izabrala na predlog ministra, bez javnog konkursa, taj će ladno sve utvrditi, koliki su prihodi, koliki su rashodi i porez opredeliti kako treba.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Vreme gospodine Mikoviću.

Smatram da nije prekršen Poslovnik. Tvrdim da imamo predstavnika Vlade u ministru Dinkiću. To što vi nećete da prihvatite to, to je vaš problem. Prema tome, smatram da je ministar ovde legitiman predstavnik Vlade. O tome nije ni korektno govoriti.

Sa druge strane, nisam uočio da je bilo uvredljivih reči. Očito je suprotstavljenost jednog lobija u tom smislu da li će neko podržati ovo ili ono. Još jedno mislim da su i jedna i druga iznele dovoljno argumenata po ovom amandmanu i da narodni poslanici imaju dovoljno saznanja da glasaju po svojoj savesti.

Izvolite gospodine Mikoviću, povreda Poslovnika.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Vidite, po članu 27. jer ste ovde malopre sami rekli da se ovde radi o nekom lobiju. Verujte mi, jesam advokat, ali u proteklih nekoliko godina vodio sam knjige, bio sam i paušalac. Nije problem ni voditi knjige niti biti paušalac, naročito onima koji se bolje snalaze u tome, ali mnogo je lakše, mnogo je jednostavnije i mnogim advokatima je manji trošak ukoliko ne trebaju da angažuju knjigovođu za vođenje knjiga. U tom smislu sam sagledao i pozitivne i negativne efekte i jednog i drugog.        Ne može da se radi o lobiju, zbog toga polemišem sa vama. Jaka je reč govoriti o lobiju. Radi se o tome da li je neko sagledao situaciju ili nije sagledao situaciju i nije video pozitivne i negativne efekte. Zbog toga smatram da amandman gospodina Babića je apsolutno u redu. Istina, moj je identičan, ali nema veze.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Izvinjavam se za upotrebljenu reč. Nisam imao zle namere. Prihvatam vašu sugestiju.

Reč ima narodni poslanik Vladimir Ilić, po Poslovniku.

Vladimir Ilić

Ujedinjeni regioni Srbije
Gospodine predsedavajući, član 103, pravo na ukazivanje povrede Poslovnika. Mislim da dozvoljavate poslanicima da sa istim
obrazloženjem više puta ukazuju na istu povredu Poslovnika. Nečuveno je čak i to da poslanik opozicije brani Vladu od njenog ministra, ili ministra od Vlade. Prosto mislim da to nije primereno.
Još jednom ponavljam, razumem i tokom ove diskusije i polemike vidim da postoji polarizacija koja nije ona standardna između pozicije i opozicije i to nije sporno. Upravo Skupština dobija na težini i svaka vam čast, vodite sednicu i svaka čast svim poslanicima da konačno nemamo unisona mišljenja, da nismo podeljeni na crno i belo partijski, nego polemišemo kao istinski narodni predstavnici. Zaista se radujem danu za glasanje da svi zajedno vidimo ko je ovde u pravu.
Da iskoristim priliku, neće se ljutiti gospodin Babić…
(Predsedavajući: Gospodine Iliću….)
Gospodine Babiću, sve poreze u ovoj zemlji plaćaju građani Srbije. Svako ko porezom bude opterećen, platiće građani. To važi za svaki porez… (Isključen mikrofon.)
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ne vidim u čemu sam povredio Poslovnik, jer ste ponovili ono što sam i ja rekao i potpuno se slažemo u pogledu iznetog.

Prema tome, možemo da nastavimo dalje.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Drago mi je što smo odagnali sve sumnje da nema lobija i da ti lobiji nisu uticali….
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Molim vas gospodine Babiću, jel replika na ministrovo izlaganje? Da bude jasno.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Da.
Nema lobija i nema uticaja lobija na SNS i na mene lično. Drago mi je. Idemo dalje.
Opet ću reći - slažem se da mora da postoji pravda u ovoj državi i poreska i bilo koja druga pravda. Nisam dobio odgovor na moju jedinu nedoumicu.
Isto kao što se nisam uvredio i podržavam ovo što je rekao gospodin Ilić, o parlamentarnom radu, o debati, takav i treba da bude parlamentarni život i to treba da gajimo ovde. Ali, ne kažem i nisam zastupao i ne zastupamo ideje da bilo ko bude oslobođen plaćanja poreza. Advokati i lekari su do sada plaćali porez paušalno.
Imam strah, niste napravili mehanizam da to povećanje po bilo kojem osnovu se neće dodatno preliti na građane. Ukoliko napravite takav mehanizam da taj trošak ostane trošak samo advokatskih kancelarija, samo ordinacija u privatnoj praksi, podržaću takav predlog. Sada vam javno kažem.
Zato što mislim da su konzumenti usluga advokata, pravnika, lekara, mnogo ugroženiji od samih advokata i lekara. Na ovaj način ništa neće biti pošteđeniji, ali ćemo samo na taj način da opteretimo njihove korisnike. Dajte mi mehanizam da će ti troškovi ostati u toj advokatskoj kancelariji, ostati u toj zdravstvenoj ordinaciji. Podržaću ga. Ako će samo da prođe kroz tu ordinaciju i da uskoči u džep korisnika tih usluga, ne mogu to da podržim. Zbog toga je ovakav amandman podnešen.