Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, da se razumemo, mi se ne zalažemo za to da poreske neplatiše prođu nekažnjeno. Zalažemo se za to da finanijska disciplina treba da bude na nivou i treba da postoje kazne za sve one poreske obveznike koji ne obračunaju, ne plate i ne prijave porez na vreme. Samo smo ovim amandmanom hteli da kažemo da nije primereno da se te kazne povećaju pet puta. Zašto ne ostavimo još neko vreme iste ove kazne na nivou od 100.000 za pravna lica i 10.000 za preduzetnika, a da poreska reforma i poreski mehanizmi budu ti koji će stvoriti ambijent za rađanje novih firmi, za otvaranje novih radnji, za zapošljavanje većeg broja ljudi, da stimulišemo otvaranje preduzeća, da stimulišemo veliki broj zaposlenih? Nikome od pravnih lica nije stalo do toga da budu kažnjeni zato što ne plate svoju obavezu.
Dajte da ih stimulišemo, dajte da mala i srednja preduzeća stimulišemo, da im takav ambijent stvorimo poreskom reformom da mogu da rade nesmetano, da znaju kolike su im obaveze, a ne samo da im drastičnim pet puta povećanjem tih obaveza stvaramo namete. Nije to socijalna demagogija. To je realnost na terenu.
Danas jako teško posluju mala i srednja i preduzeća. Znaju oni kolike su kazne kada nešto ne plate. Dajte da im ne penjemo te kazne samo na pet puta više. U tome je sva poenta, da zadržimo na dosadašnjem nivou.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Saša Milenić.

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Samo sam hteo da pomognem u raspravi, ako je to nekakav doprinos, mislim da predlagač amandmana ima ispravno razmišljanje, potpuno usaglašeno sa predlogom zakonskog teksta, ali da pogrešnu konkluziju izvodim.
Razmišljanje je umesto kaznenog fiskalnog rigorizma ići na stimulativne mere i upravo se o tome i radi. Smisao je u tome da kazna značajno prevazilazi vrednost utajenog poreza. Upravo je to i predloženo. Time se, zapravo, motiviše ulazak u legalne tokove ekonomije i sistema. Smisao je upravo izražen u zakonskom tekstu.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Molim poslanike da se ne obraćaju jedni drugima.
Dali se još neko javlja za reč? (Ne)
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? Ne.)
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? Ne.)
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Slobodan Jeremić. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Slobodan Jeremić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Poštovani predsedniče, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, objedinjeno ću govoriti, ako dozvolite, o članu 40. stav 15. koji se briše i o članu 43. stav 2. koji se takođe briše jer je istovetna materija, pa se po članu 43. neću javljati.        
Oba ova člana govore o brisanju subjekata iz registra, uz jedan uslov da se obavezno dostavi uverenje poreske uprave o izvršenim poreskim obavezama ne starije od pet dana. Dosadašnja praksa je pokazala da ovako restriktivne odredbe, kao što je ova, su necelishodne i ne ispunjavaju svrhu.
Zašto ne ispunjavaju svrhu? Zato što se ovim odredbama ne mogu do kraja regulisati svi subjekti. Recimo, osnivači privrednih društava ili tzv. društva kapitala, kod kojih postoji uslov za likvidaciju, a ne mogu dobiti uverenje od poreske uprave da su ispunili poreske obaveze, oni ostaju i dalje u registru i čine jedan balans, a da ne kažem da elektronska baza podataka pričinjava još veći balast i kompletno opterećenje, pa nam se već desilo pre godinu dana, to nije prošlo, da smo morali da brišemo i da uslovno otpisujemo kamate o mirovanju poreskog duga na ta fiktivna preduzeća. Ta preduzeća samo postoje na papiru, odnosno tavi privredni subjekti postoje samo na papiru.
Želja nam je da postignemo veću preglednost, realnost i utemeljenost u sistemu javnih funkcija. Zato bih predložio poslanicima i ministru da još jedanput razmislimo da ovako nešto, u cilju pojednostavljivanja zakona, dođemo do rešenja. Imamo prerogativa za one koji su dužnici, a treba da ih izbrišemo i da dug možemo naplatiti ako je naplativ. Ako nije naplativ, u svakom slučaju ga ne možemo naplatiti.
Imam još jednu obavezu. Poslanici PUPS se nisu izjašnjavali o setu ovih zakona. Mislim da je na jučerašnjoj sednici pogrešno protumačena pozitivna inicijativa naših poslanika da učestvujemo i podržimo one amandmane koji, po nama, daju pozitivne rezultate i da sami predlažemo i borimo se za amandmane. To može samo poboljšati određene zakone i zakonska rešenja, a ni u kom slučaju nismo za opredeljenje, kroz to nismo pokazali da nećemo podržati neka zakonska rešenja, suprotno tome. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
 Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov. Izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Svi ovi poreski zakoni su došli u Skupštinu po hitnom postupku, pa i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji treba, po Predlogu zakona, da stupi narednog dana na snagu od dana objavljivanja.
Smatramo da nije dobro da u toku poreske godine da zakon stupi na snagu odmag nakon objavljivanja. Smatramo da je potrebno staviti određeno vreme da poreski obveznici upoznaju ovaj zakon. Zato smo predložili da taj zakon stupi na snagu 30. dana od dana objavljivanja.
Takođe, ukoliko je ovaj zakon toliko dobar i toliko hitan, onda je zaista potrebno jedno dodatno objašnjenje - zbog čega se sva podzakonska akta donose u roku od šest meseci? Predložili smo da taj rok bude tri meseca. Smatramo da je rok potpuno dovoljan da Vlada i nadležno ministarstvo predloži podzakonska akta, kako bi ovaj zakon mogao da se primeni.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Mlađan Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Predvideli smo rok od tri meseca za ono što nam je najhitnije i ono za šta će privreda imati najviše koristi, a to je da sve poreze i doprinose plaća jednom pojedinačnom poreskom prijavom umesto sa 35 sadašnjih izveštaja i da se sve plaća na jedan uplatni račun umesto na sadašnjih sedam, a ponekad, čak i 205, u nekom teorijskom smislu. Tu nam je rok da uradimo podzakonska akta tri meseca. Šest meseci je za neke stvari koje nisu toliko hitne kao ove, ali smo išli po ovoj proceduri upravo zbog rasterećenja administrativnih troškova privrede i efekat koji se dobija na ovaj način je preko milijardu i po dinara za godinu dana, što će ljudi, umesto što koriste papirologiju, moći da poreze i doprinose plaćaju samo jednom prijavom. Zato smo prihvatili ovaj vaš rok od tri meseca, a ovo ostalo što takođe jeste važno, a može malo da sačeka, to je rok od šest meseci.