Šesta posebna sednica, 02.09.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta posebna sednica

3. dan rada

02.09.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 11:35 do 23:35

OBRAĆANJA

Slobodan Samardžić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Prosto nije tačno da EU razvija svoje trgovinske odnose.
Ne mogu da se nadvikujem i nemojte mi oduzimati ovo vreme.
Ovde su rečene neke stvari i treba ih demantovati ako ima argumenata. Nije tačno da EU razvija svoje trgovinske odnose na bazi političkih uslovljavanja. Naime, to nije princip EU. To ona čini sa Srbijom i samo sa Srbijom. Treba Srbija da se zapita zašto je to tako. Mislim da je to zato što Srbija sebi to dozvoljava. Evropska unija sa celim svetom, pa i sa zemljama Evrope koje nisu članice EU, između ostalog i zapadne Evrope i severne Evrope razvija čitav sistem odnosa, a da one ne zavise od Ugovora o osnivanju. To je jedna činjenica i nemojte pogrešno interpretirati ono što EU čini, jer ja nju moram sada da stavim u zaštitu u odnosu na vašu interpretaciju. Danas u svetu zemlje svoje trgovinske odnose uglavnom ne ucenjuju sa izuzetkom u političkim odnosima i danas u svetu postoji puno destinacija gde se ti odnosi mogu lepo razvijati. To je i Brisel.
Jednostavno smo se upleli ko pile u kučine sa tom EU misleći da ne postoji svet van nje, a i smatrajući da je ona toliko moćna da mi bez nje ne možemo da živimo. Kažem još jednom da nije reč o strategiji ili-ili. Reč je o ispitivanjima alternativa koje danas postoje i država to mora da otvori ukoliko ne želi ovu zemlju da uvali u jednu slepu ulicu, a to se zove bezuslovno članstvo u EU. Bezuslovno članstvo kada se oni više neće širiti. Po onome što oni govore, kao što sam rekao, za dogledno vreme, a to je pogubna i poražavajuća politika i ona će imati svoje konsekvence ne samo na ekonomske odnose i trgovinsku politiku. Ako uvedemo te carine od 2014. godine videćete kako će poljoprivreda raditi. To je drugo pitanje.
(Predsedavajući: Vreme.)
Drugo, imamo prilike da učinimo stvari kako treba, ali nemamo ni političke zrelosti ni političkog znanja ni politike koliko to današnje vreme zahteva. Hvala.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Potpredsednik Vučić ima reč.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Samo nekoliko stvari. Prosto, to nije istina gospodine Samardžiću što ste rekli. To što ste rekli vezano za nepostojanje političkih uslova pri trgovini koju EU ostvaruje sa određenim zemljama nije istina. Pogledajte primere Rusije, Ukrajine, Belorusije, Kazahstana i drugih zemalja. Pogledajte danas u trgovinskoj razmeni za robe, da li razvijaju i da li se trude da imaju bolju. Trude se, a ne da budu pod njihovom kontrolom. Evropska unija je ne samo tržište, skup zemalja sa 500 miliona stanovnika, najrazvijenijih zemalja sveta, najmoćnijih zemalja sveta ne računaju SAD sa jedne i Rusije i Kine sa druge strane. To je najuređeniji prostor u svetu. Da li stvarno mislite da oni jednu Ukrajinu koja ima 53 stanovnika, ne kažu da moraju da trguju na ovakav ili onakav način? Znaju svako slovo. Znaju kada im rodi 60 miliona tona pšenice da im cena pšenice za dan bude neuporedivo niža zato što EU kaže da joj je potrebno na takav i takav način i neće da puštaju beneficije koje su dogovorene ranije.
Da li stvarno mislite da možemo da dobijemo podršku i pomoć ukoliko ne budemo prihvatali druge uslove EU? To je potpuno nemoguće. To znaju svi u ovoj sali. Znam da to znate i vi. Znam da to znate i vi i to nije pitanje našeg teritorijalnog integriteta. Pričate o SSP i potpuno ste u pravu. Ko je pregovarao o tome, gospodin Đelić ili Dačić ili Vučić? Mi ćemo da kusamo sve i tačno je kusaćemo 2014. godine to što je loše pregovarano za poljoprivredu.
Da vas podsetim, i vi ste se hvalili i držali ste skupove, bezmalo mitinge u Knez Mihailovoj ulici kada je usvojen SSP. Izvinjavam se. Pogrešio sam. To je bila Studija izvodljivosti. Sećam se kada ste delili one flajere u Knez Mihailovoj ulici gospodine Samardžiću, a slogan vam je bio – izvodljivo. Izvodljivo je, a sada više nije izvodljivo. Tada je bilo izvodljivo, a sada kada niste na vlasti onda nije izvodljivo. Dobro.
Mislim da je to za nas teško izvodljivo, ali da moramo da izvedemo da bi Srbija mogla da ide napred. Hvala.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Slobodan Samardžić, replika.

Slobodan Samardžić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ovo što ste rekli o EU i njenoj trgovinskoj politici je zaista strašno za EU. Otvoreno recite da oni nama ispostavljaju otvoren zahtev da će trgovati sa nama i mi sa njima ako predamo Kosovo. To recite i onda možemo da raspravljamo o toj stvari. Evropska unija se zaista trudi da maksimalno poštuje pravila Svetske trgovinske organizacije, čiji je ona kolektivni član, a takvih pravila tamo nema. Jedini izuzetak je prema Srbiji. Možda je tako kako vi kažete, ali onda recite. Možda ćemo i mi da se postavimo ako nas ubedite da tako mora činjenično. Ali tako ne mora. U to sam sasvim siguran.
Demokratska stranka Srbije imala je politiku proevropske unije. Dakle ne proevropsku, jer mi pravimo grešku. Evropu i Evropsku uniju identifikujemo. To su dve različite stvari, sve više i više. Imala je tu politiku do 2007, 2008. godine. Kosovsko je pitanje ono koje je napravilo, tako da kažem, rascep u ovoj stvari. Mi smo tu stali baš zbog toga što ono ne poštuje princip teritorijalnog integriteta. To stoji u njenim osnivačkim aktima. To stoji u njenim svim pozitivnim aktima u spoljnoj i bezbednosnoj politici - poštovanje načela UN ili Rezolucija 1244 itd. Imate u uvodu SSP da se poštuje Rezolucija 1244, ali unija tako ne postupa zato što je ona prekršila ta pravila i mi ne izvlačimo nikakve konsekvence, o tome se radi.
Demokratska stranka Srbije to ne može da prihvati. Prosto neka bude otvoreno rečeno - ne može da prihvati i menja svoju politiku u odnosu na promenu politike EU prema Srbiji. Znate, samo dogmate ne menjaju svoju politiku u odnosu na promenjene okolnosti. Mi smo to učinili zbog dvostrukih razloga, Kosovo, i štete i korist od saradnje sa EU u režimu SSP-a. To smo analizirali i o tome više puta govorili. Prema tome, to možemo da obrazložimo vrlo jednostavno i lako. U tome se ne slažemo. To se podrazumeva, ali hajde pustite vi slobodnu diskusiju, otvorite je na ovom parlamentu, pa da razgovaramo o tome.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Reč ima mr. Božidar Đelić, replika.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Veoma sam ponosan što je, u ime DS i skoro svih stranaka prisutnih u parlamentu, čini mi se, SSP stupi na snagu. Danas čujemo da je on navodno loše ispregovaran.
Radi istorije, preuzeo sam pregovaranje u momentu kada je odredba koja je pomenuta, a to je da je prodaja poljoprivrednog zemljišta već bila dogovorena, i to od strane prethodne Vlade, predstavnika onih koji su upravo govorili i gospođe Dulić Marković, koja je bila zadužena za to.
Ne menjam svoje mišljenje. Kada sam 29. aprila 2008. godine, u ime naše zemlje, u Luksemburgu potpisao Sporazum o stabilizaciji, SRS, sada SNS, su pretili da će me uhapsiti. Danas smatram da je veliki uspeh za celu Srbiju to što su promenili mišljenje, što je gospodin Vučić, koji je tada lepio plakate preko imena Zorana Đinđića i stavljao Ratka Mladića, promenio svoje mišljenje i danas smatra da Srbija treba da ide u EU.
(Predsedavajući: Gospodine Đeliću, molim vas.)
To ćemo smatrati pobedom DS koja je u interesu naše zemlje. Da ne zaboravimo, u domenu poljoprivrede SSP nam je omogućio da dobijemo povlastice za izvoz nekih naših veoma bitnih proizvoda. Kako to da je loše ispregovaran, a da danas jedna Hrvatska, koja je 1. jula ušla u EU, se upinje da obezbedi da se na nju ne primenjuju odredbe SSP, nego da se primenjuju odredbe CEFTA. To nedvosmisleno pokazuje, jer ono što smeta Hrvatskoj… Žao mi je što gospodin Ljajić, koji to pregovara, nije u ovom momentu u sali. Naravno da smo zaštitili naše proizvode, a naročito one koji su bitni za naše poljoprivrednike. Zbog toga Hrvatska, koja ima carine između 10 i 30% u raznim proizvodima, se trudi da to izbegne.
Zbog toga, da ponovim, SSP, kao garant stabilnosti trgovinskih odnosa između naše zemlje i EU, je ne samo dobar, jer svi investitori iz celog svega traže da imaju tu stabilnost sa najvećim tržištem u svetu, ona je dobra i za naše poljoprivrednike. Hvala vam.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Reč ima gospodin Vučić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
  Pokušaću da odgovorim gospodinu Đeliću.
Gospodine Đeliću, to kada povisite ton i kada se prenaglašeno klatite unapred, ne pojačava vašu argumentaciju ni najmanje. Molim vas, slobodno i mirno iznesite sve što mislite. Nikakvih problema nemam. Saslušaćemo vas i uvek na jednako miran način odgovoriti.
Srpska radikalna stranka nije Srpska napredna stranka. Neki od nas su bili članovi SRS, neki od nas nisu bili članovi SRS. Ja sam taj najkrivlji, ja sam taj koji sam bio. Nekako to niti mogu, niti hoću da krijem, a nešto i ne brinem. Brinem zbog ovoga što ste rekli da će neko da vas hapsi zbog studije izvodljivosti, SSP ili nečeg drugog.
Tačno je da smo mi nekada govorili da zbog nekih drugih stvari bi trebalo razmatrati hapšenje, ali to nije imalo veze sa SSP i EU, nego je imalo veze što se… Da li vi to pretite, gospodine Đeliću? Da li vi to pretite ili nešto drugo dobacujete? Nisam vas dobro čuo, gospodine Đeliću. Hoćete li da ponovite, gospodine Đeliću?
Ticalo se u skupštinskim raspravama priče o tetkinom kauču i miliona u „Credit Agricole bank“ i ništa više. Toga se ticalo. Kao što vidite, gospodine Đeliću, protiv vas, koliko znam, ne vodi se nikakva istraga i niko ne želi da na bilo koji način govori ono što je u skupštinskim klupama nekada izgovarao. To, kako, na koji način i gde od funkcionera DS ima vile, ko, kako živi i ko se kako obogatio, je jedna stvar. To ima veze sa tim kako se vladalo u prethodnim godinama. To šta ima ili nema veze sa kriminalom, o tome odlučuju nadležni organi. Svakako nije kriminal to što ste pregovarali ili dobro, ili loše studiju izvodljivosti, SSP. Mislim da ste pregovarali loše zato što imamo potpuno nezaštićenu poljoprivrednu proizvodnju. Naši seljaci će tek sledećih godina osetiti koliko toga ste lošeg uradili za njih.
To što ćete svaki put da se setite ulice Ratka Mladića, želim da vas obavestim o čemu se tu radi. Nije to bilo glorifikovanje Ratka Mladića, već je bilo stavljanje imena ulice zbog toga što su neki ljudi uhapšeni jer su to činili dva dana pre toga. Bilo je pitanje borbe za slobodu drugačijeg mišljenja. Pogrešio sam što sam to našao kao primer, ali tu ljudi su posle pušteni na slobodu. Nikakve veze to nije imalo sa vrednostima Ratka Mladića i nekih drugih. To je bio slučaj, možete dobro da pogledate šta se tada ispred „B92“ dogodilo, ali ako vi nemate ni jedan drugi argument, a do malopre su mi predstavnici vaše političke stranke govorili – zašto se stalno vraćate u prošlost, a onda u minut vaše replike o SSP i poljoprivredi, se setiti Ratka Mladića i SRS, onda, gospodine Đeliću, vi imate nekakav ozbiljan problem i sa realnošću i sa sadašnjicom, a o budućnosti da ne govorimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić, replika.