Šesta posebna sednica, 02.09.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta posebna sednica

3. dan rada

02.09.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 11:35 do 23:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 126 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Na osnovu primene elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 125 narodnih poslanika, odnosno da prisustvuje najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Saglasno članu 87. stav 2 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam nastavak ove sednice odredio izuzetno za ponedeljak, 2. septembra 2013. godine, mimo dana određenog u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere članove Vlade.
Možete se sada prijavljivati po Poslovniku
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče, nije tu, poštovani ministri, odnosno kandidati za ministre, javljam se povodom povrede Poslovnika, član 27, 87. koji govori o vremenu kada radi Narodna skupština, ali u vezi člana 107. Vezane su ove tri povrede.
Naime, prilikom zaključenja rasprave, u petak..
(Predsednik: Ne možemo razgovarati danas o tome. Danas možemo razgovarati o onome što se dešava na današnjoj sednici. Kao što znate, povreda se traži u trenutku kada je ona načinjena i ne može se tražiti za onu sednicu koja nije. Ako dalje nastavite o tome, to vam neću dozvoliti.)
Da li mogu da objasnim? Objašnjavam vam, član 87. Dakle, član 87. kaže da Narodna skupština radi od 10 do 18 časova. Sada je 15 minuta do 12 časova, a zakazali ste je za 11. Dakle, kasnite punih 45 minuta, a u petak ste sednicu zaključili u 18,00. kada sam ja želeo da repliciram na gnusne neistine koje je izneo šef poslaničke grupe, gospodin Arsić, govoreći da smo mi, kao izvršna vlast… i sada ćete mi oduzeti reč. Da li je tako?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte iznositi delove onoga što je on rekao, pošto nije sadržaj povrede Poslovnika. To je replika. Lično vas razumem, izvinjavam se Narodnoj skupštini zbog kašnjenja. Čekao sam da stigne predsednik Vlade koji je na sastanku sa francuskim ministrom za evropske poslove.
Mislili smo da će moći stići ranije zbog toga nisam želeo da imamo odlaganje sednice. Kada sam obavešten da to neće biti moguće na način kako smo mi planirali, on je uputio, uskoro će vam se podeliti ovlašćenje za prvog potpredsednika Vlade, gospodina Vučića, koji će ga zamenjivati dok on ne stigne, a to će biti u narednih 30-ak minuta, ali ja nisam želeo da to vreme izgubimo. Žao mi je zbog ovog kašnjenja. Zaista se izvinjavam u njegovo ime.
Reč ima gospođa Popović. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Hvala vam, gospodine predsedniče.
Članovi 27. i 107. Poslovnika. Naravno, mi imamo razumevanje za kašnjenje zaista, ali možemo da razumemo ukoliko imate neke neodložne poslove. Zar to nije prirodnije da vi obavestite narodne poslanike da će početak sednice da kasni? Dakle, vi bi to morali da uradite. Kako vi to predstavljate ovaj parlament, kako vodite računa o primeni Poslovnika, ukoliko to ne radite.
Vidite, u subotu ste vi prekinuli sednicu tri minuta pre 18 časova. Time ste onemogućili poslaniku Jovanoviću da replicira…
(Predsednik: Nemojte, neću vam dozvoliti da o tome govorite. Držite se onog što je danas. Znači to što je bilo, ili nije bilo, neću vam dozvoliti da govorite o tome, pošto time krišite Poslovnik.)
Upravo to.
(Predsednik: Nije, upravo to, nego upravo ovo što sam ja rekao.)
Prinuđeni smo danas da repliciramo, kada to nismo mogli da uradimo u subotu. Dakle, prinuđeni smo da kažemo da postoji problem.
(Predsednik: Ali, to ne možete u skladu sa Poslovnikom i nemojte kršiti Poslovnik, uporno.)
Gospodine predsedniče, veoma veliki uticaj izvršne vlasti na pravosuđe ste pokazali u subotu kada je ministar pravde…)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne dozvoljavam vam da više kršite Poslovnik. Reč ima gospodin Milivojević. Izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, reklamiram povredu Poslovnika član 108.
Odmah vam kažem da nije dobro da pokušavate da na ovakav način ućutkate opoziciju. Mi smo spremni da radimo po dnevnom redu, a ne po Poslovniku.
(Predsednik: Molim vas nemojte. Ovo što vi govorite je sada replika meni.
Ne, nije.
(Predsednik: Pa šta je? )
O redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Ovakvim početkom vi se ne starate o redu, ne uvodite red. Kažem vam, na vama je da odlučite da li ćemo raditi po dnevnom redu ili po Poslovniku. Ali, vas molim da ne ućutkujete opoziciju. Razumem kašnjenje, možda ste se rekonstruisali u ovih sat vremena, možda ste izabrali nekog novog ministra, ali nemojmo da ulazimo u ovakvu raspravu. Hajde da krenemo da radimo po dnevnom redu. Ali, nemojte da ograničavate opoziciju da vam replicira na sitnim šibicarskim forama, to nije dostojno ovog doma.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Milivojeviću, prvo taj rečnik ne dolikuje jednom narodnom poslaniku i dostojanstvu Narodne skupštine. Druga stvar, nemojte molim vas, to što ne dozvoljavam da se vrši zloupotreba Poslovnika i da se ona pretvara u repliku, zaista ne mislim da je ućutkivanje bilo koga.
Na kraju krajeva, mi imamo treći dan rasprave, a kada je to bilo u prethodnim periodima. Treći dan rasprave o izboru Vlade, odnosno o rekonstrukciji Vlade. Mislim da je time opozicija dobila svo moguće vreme i svi ostali iz vlasti, da kažu ono što hoće da kažu.
Gospođa Popović se javila po Poslovniku. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Hvala vam gospodine predsedniče. Članovi 27. i 106. Dakle, niko ne može da prekine govornika.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Već ste se pozvali na iste članove Poslovnika i ne dozvoljavam da koristite dalje vreme.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici, pored predlagača, gospodina Ivice Dačića, predsednika Vlade, prisustvuju i svi ostali članovi Vlade, generalni sekretar Vlade, kandidati za nove članove Vlade, kao i predstavnici diplomatskog kora u Republici Srbiji.
Nastavljam pretres o 1. tački dnevnog reda- IZBOR I POLAGANjE ZAKLETVE ČLANOVA VLADE.
Primili ste predlog kandidata za članove Vlade koji je saglasno članu 133. stav 8. Ustava Republike Srbije i član 25. stav 2. Zakona o Vladi podneo predsednik Vlade gospodin Ivica Dačić, na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o Vladi i poslanika Narodne skupštine stekli su se uslovi da otvorimo pretres o kandidatima za članove Vlade, izaberemo članove Vlade i da članovi Vlade pred Narodnom skupštinom polože zakletvu.
Pošto su do sada svoje pravo iskoristili predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, prelazimo na raspravu po redosledu narodnih poslanika. Prvi prijavljeni je narodni poslanik Enis Imamović. Izvolite.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Hvala gospodine predsedniče.
Poštovani predsedniče, uvaženi ministri, kandidati za ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi ovih dana maltene biramo novu Vladu. Pred nama se nalazite svi vi sa kojima mi, narodni poslanici, treba da radimo u narednom periodu.
Mi poslanici SDA Sandžaka želimo da verujemo da ćete vi imate snage i sluha za rešavanje problema koji muče naše građane, a koje mi ovde predstavljamo. Kao predstavnici Bošnjaka u ovom parlamentu nekoliko puta smo postavljali poslanička pitanja, na koja nismo dobili odgovore.
Naša pitanja tiču se ozbiljno narušene lične imovinske sigurnosti Bošnjaka u Sandžaku, pa čak i njihovih legitimnih predstavnika. U Novom Pazaru i čitavom Sandžaku brojna svirepa ubistva, oružane pljačke i mnogi drugi oblici teškog kriminala, godinama su ostali nerasvetljeni.
Navešću samo nekoliko najsvežijih primera – ubistvo vlasnika menjačnice Hanura Alića, ispred hotela u centru grada, ubistvo Avdije Šutkovića, takođe u centru grada, ubistvo vlasnika menjačnice Enesa Ajdinovića, ispred porodične kuće, na oči cele porodice, smrt Besima Tatarevića u prostorijama SUP-a u Novom Pazaru. Nije rasvetljen ni slučaj oružanog upada u službene prostorije SDA Sandžaka, te pokušaj ubistva predsednika naše stranke i ministra Ugljanina od 17. januara 2009. godine.
Ovo stanje dovelo je do građanskih protesta 7. juna ove godine, na kojima je zatražena momentalna smena rukovodstva novopazarske policije. Ovi zahtevi građana izneti na demokratski i civilizovani način ignorisani su i od strane nadležnih, i od strane medija.
Zločin nad Bošnjacima godinama ostaju nerešeni, ugrožavajući tako pravo na istinu i pravdu porodicama žrtava, a bezbednost građana Sandžaka prepuštena je njima samima.
Svedoci smo da u drugim krajevima Srbije policija za samo nekoliko sati pronađe počinioce zločina i privede ih pravdi. Mi godinama u nazad upozoravamo da je ovakvo ponašanje policije i tužilaštva glavni generator zla u Sandžaku. S druge strane policija, tužilaštvo i sudstvo koordiniranim akcijama izvode Bošnjake pred sud i izriču posude, samo zato ako kod sebe ne nose ličnu kartu. Brutalnim akcijama se hapse nevini mladići. Njih ispituju batinaši, utvrde nevinost, puste iz na slobodu i nikom ništa. Ovako nešto se zove selektivna primena zakona.
Sve ovo sam rekao sa ciljem da upoznam i vas gospodo ministri, a i sve građane Srbije sa uslovima i okolnostima u kojima žive Bošnjaci u Sandžaku. Ovde danas sedimo svi, najviši predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, a ovi konkretni podaci koje vam iznosim su činjenice sa terena. Ovde donosimo dobre evropske zakone, ali nam na terenu važe potpuno druga pravila.
Ovako nešto plaši investitore, a ti ljudi traže imovinsku i pravnu sigurnost u Sandžaku. Nezaposlenost u Srbiji je 24%, u Novom Pazaru 52%, a u Tutinu preko 70%. Mi poslanici smo ovde da ukazujemo na probleme i potrebe i patnje građana. To je naša obaveza. Mi od Vlade očekujemo da te probleme reši. Naše učešće u parlamentu i Vladi je zadnji tračak nade Bošnjacima da svoje probleme u Srbiji mogu da reše u okvirima institucija sistema.
Zato pozivam Vladu Republike Srbije da planira budžetska sredstva za otvaranje novih radnih mesta u Sandžaku i da time ohrabri druge investitore da ulažu u Sandžak. Mi ćemo podržati ovu rekonstrukciju Vlade i želimo vam puno sreće i uspeha u radu. Hvala.