Šesta posebna sednica, 02.09.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta posebna sednica

3. dan rada

02.09.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 11:35 do 23:35

OBRAĆANJA

...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Drago mi je da to kažete, gospodine Stefanoviću, ali to prosto nije tačno. Juče sam video predsednika Vlade koji je govorio o tome da je on odlučio, član 27, da ova sednica traje nekoliko dana, da se ne bi glasalo u ponoć. Samo se dogovorite ko je doneo tu odluku.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne možete se pozvati na povredu Poslovnika za nešto što je rekao predsednik Vlade juče.
Reč ima gospodin Jovanović, po Poslovniku. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospodine predsedniče, javljam se po članu 27. Zamolio sam vas pre desetak minuta da aktivno učestvujete u radu parlamenta i da na vreme reagujete kako bi se izbegle ove situacije u kojima sam, između ostalog, i ja prinuđen da vas podsetim da parlamentarnu većinu obavežete na elementarno poštovanje reda. Vaš stranački kolega je ne znam iz kog razloga, racionalno ne mogu da navedem, govoreći o nama iz opozicije rekao da smo mi tokom ove rasprave kritikovali nerođenu decu. Na šta to liči? Kakav je to jezik i kakav je smisao takvih poruka? 
Znači, kao što ste vrlo revnosni u analizi i opominjanju svakoga od nas u situacijama u kojima smatrate da izlazimo iz okvira Poslovnika, primenite Poslovnik i na svoje stranačke kolege. Ništa više od vas ne tražim. To ne želim da radim, ali mi smo ovu raspravu, mislim, što se tiče naše poslaničke grupe, usmerili potpuno u suprotnom pravcu, uostalom tako sam to i razumeo, između ostalog, slušaću šta o njoj govore predstavnici Vlade. Premijer Dačić je ovde.
Nemojte da na takav način govorimo jedni o drugima. Imam četvoro dece, čiju sam ja nerođenu decu ovde kritikovao.
(Predsednik: To se nije odnosilo na vas.)
Onda mora da kaže na koga se odnosi. Nikad nikog iz opozicije nisam čuo da je tako nešto rekao.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ali, da vam kažem…
Gospodin Blažić, replika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
Samo objašnjenje, ko nije to razumeo i ko nije shvatio, to je bila metafora. Kada se tako nešto kaže, to se odnosi na nešto što još nije startovalo, kao sad novi ministri i nova Vlada, a mi im već nalazimo zamerke. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala na razjašnjenju gospodine Blažiću.
Reč ima Laslo Varga.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
Gospodine predsedniče Vlade, gospodo ministri, kandidati za ministre, predsedniče Skupštine, što se tiče personalnog sastava buduće Vlade, sigurno da je rekonstrukcija temeljna. Što se tiče, same strukture, ona to nije, i o tome je bilo puno reči ovih dana u parlamentu.
Bilo je manje reči o rekonstrukciji ciljeva, odnosno prioriteta nove Vlade. U jednom delu, moram da kažem, da je došlo do negativne rekonstrukcije prioriteta. Naime, to je citat u ekspozeu pre godinu dana je predsednik Vlade rekao da je naj najvažniji i najteži problem demografsko pitanje, zaustavljanje biološkog pada i izumiranje nacije. Dakle, u prvom prioritetu iz prošlogodišnjeg ekspozea nema ni reči u ovom novom ekspozeu. Mislim, da to ako ništa drugo, onda bi zaslužilo jedno pojašnjenje. Siguran sam da nije razlog to što je ovo pitanje postalo rešeno u ovih godinu dana, od izbora prošle Vlade.
S druge strane, moram da kažem da je tretman evropskih integracija jedno razočarenje za nas. Imam utisak da su evropske integracije dospele nekako u drugi plan, što se tiče ove rekonstrukcije. Ne kažem da su gurnute u drugi plan, ali da su dospele. U ovih nekoliko dana rasprave, to je sigurno jedan dokaz i to je veoma interesantno nije pokretano pitanje kašnjenja, vezano za imenovanje glavnog pregovarača sa EU. To pitanje je rešeno juče, ali interesantno da nije pokretano tu u parlamentu, a nisu ni neka druga važna strateška pitanja vezana za evropske integracije pokretana. Na primer ova zemlja nema mesec dana direktora Kancelarije za evropske integracije, politička koordinacija evropskih integracija je sa potpredsedničkog spuštena na ministarski nivo bez portfelja, itd. Mogao bih da nabrajam.
Gospođa Miščević ima našu punu podršku što se tiče početka i vođenja pregovora, ali se bojim da ukoliko se evropske integracije ne vrate u vrh političkih prioriteta, dakle, ne budu u istom rangu kao što je ekonomski oporavak, onda će ona imati izuzetno težak posao. Ova dva razloga koja sam naveo, dve okolnosti su dodatni razlozi zašto ne možemo da podržimo ovu rekonstrukciju.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Od službe sam dobio informaciju da je greškom dostavljen prijavljen govornik Petar Petrović, pa umesto
Zlate Đerić dajem reč Petru Petroviću. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Gospodine predsedavajući, gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo, sadašnji i budući ministri, dame i gospodo poslanici, stav Jedinstvene Srbije kada je u pitanju izbor novih ministara u Vladi Republike Srbije je poznat i rečeno je pre par dana od strane predsednika poslaničke grupe, gospodina Dragana Markovića Palme, zbog javnosti ponoviću da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati izbor novih ministara u Vladi Republike Srbije.
Namerno neću koristi izraz rekonstrukcija Vlade, volim da govorim srpskim jezikom i reći ću da je to izbor novih ministara, umesto onih ministara koji su podneli ostavke na svoja ministarska mesta i koje smo mi ovde konstatovali.
U ekspozeu gospodina Dačića, predsednika Vlade Republike Srbije je tačno naznačeno na šta će Vlada u novom sastavu obratiti pažnju u narednom vremenskom periodu. Tu jedinstvena Srbija nema ništa ni da doda, ni da oduzme, osim da da punu i snažnu podršku onome što je gospodin Dačić, premijer rekao u svom izlaganju.
Neću ništa novo reći ako kažem, a svi to dobro znamo i osećamo, a najviše osećaju najširi slojevi građana Republike Srbije, da je Srbija u jednoj oštroj ekonomskoj i socijalnoj krizi. Zadatak nove Vlade jeste da novim merama, primenom ovoga što je gospodin premijer govorio u svom izlaganju, da omogući da su Srbiji postepeno bolje živi, da se u Srbiji postepeno stvaraju sve bolji uslovi za zapošljavanje mladih i školovanih ljudi, da se u Srbiji vodi računa o stečenim pravima penzionera i drugih socijalno ugroženih kategorija, da se u Srbiji stvore uslovi da se što više rađaju deca, da nam natalitet bude u porastu, a ne da bude u padu i sve ono za šta se jedinstvena Srbija, kome je to poznato, svojim programom zalaže.
Pravo je opozicije i svih onih koji nisu za izbor novih ministara u Vladi Republike Srbije da kritikuju. To je demokratsko pravo i demokratsko načelo ali mene kao pripadnika JS i poslanika iz poslaničke grupe JS iznenađuje stav nekih uvaženih kolega i koleginica iz ovog visokog doma koji svuda pričaju da treba mladima dati šansu, da treba mladima pružiti priliku, da treba mladim i školovanim ljudima koji su rasuti širom sveta omogućiti da se što pre vrate u zemlju Srbiju i da to svoje stečeno znanje i iskustvo prenesu na Srbiju, na srpsku privredu, na srpske finansije, na srpski sport, na srpsku kulturu. S druge strane se protive da takvi i slični ljudi dođu i uđu u sastav Republike Srbije.
Gospodine Krstiću budući ministru finansija imate punu podršku JS ne samo zato što ste mlad čovek već zato što su vas priznali u zemlji koja za sebe kaže da je najrazvijenija zemlja u svetu. Priznali su vas tamo zašto vas ne bi priznala i Republika Srbija, zašto vas ne bi priznao i parlament Republike Srbije i prihvatili građani Republike Srbije. Što se tiče JS imate punu podršku.
Gospodine Udovičiću, ministru sporta, vi ste imali hrabrosti da u 31-oj godini napustite aktivno bavljenje sportom gde ste izuzetan sportista, nosilac više medalja i prihvatite jednu odgovornu funkciju u Ministarstvu sporta, da vratite i podignete srpski sport na ono mesto koje zaslužuje Srbija kao zemlja, kao tvorac mnogih istaknutih vrhunskih, evropskih i svetskih sportista. Jedinstvena Srbija vam na tom planu daju punu podršku. Dajte one rezultate, bar deo rezultata na ministarskom mestu koje ste imali baveći se sportom koji volite, a to je vaterpolo.
Kada govorimo o drugim ministrima koji će činiti budući sastav Vlade, a malo imaju više godina nego pomenuta gospoda, samo rezultati njihovog dosadašnjeg rada su opredelili mandatara da može da ih predloži za buduće ministre. U JS samo rad i rezultati rada moraju da budu merilo da bi neko mogao da bude predložen na neku funkciju bilo ministarsku, bilo direktorsku ili na neku drugu odgovornu funkciju.
Prazne priče ne vode ničemu. Molim sve uvažene koleginice i kolege kada prolaze ovde kroz park i kada prođu pored spomenika srpskog nobelovca Ive Andrića da pročitaju ono što piše na stepenicama, pa će se onda setiti šta treba i kako treba da kritikuju buduće ministre ili ne treba da kritikuju, nego da ih hvale.
Gospodine predsedniče Vlade, mislim da ste u svom izlaganju vrlo jasno rekli za šta će se buduća Vlada boriti, a to je za izlazak Srbije iz krize, za stvaranje novih radnih mesta, sa socijalnu pravdu itd.
Jedinstvena Srbija, kao što vam je poznato, i do sada vam je u tom delu davala punu podršku, davaće vam i ubuduće, i nemojte se obazirati na kritike svih onih ili je to normalno da oni koji su do juče bili na nekim odgovornim mestima sada nisu, sigurno bi želeli da vam što pre vide leđa, ali vam leđa neće videti budite sigurni, ne sada, ni posle sledećih izbora, jer će ova koalicija dugo i uspešno voditi Srbiju ka prosperitetu i napretku. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Olena Papuga,trebali ste da prijavite zamenu. Izvolite