Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja

11. dan rada

18.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:10 do 22:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirko Čikiriz i Olgica Batić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Čedomir Protić, Snežana Bogosavljević Bošković, Aleksandar Radojević i Miroslav Petković.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, DSS nije podržala mrežu sudova koju je predložila vaša prethodnica, zato što su pojedina rešenja u njoj bila po nama skandalozna i neopravdana. Iskren da budem, u ovom predlogu zakona ispravili ste određene, čak i istorijske, nepravde i uvažili predlog DSS da Gornji Milanovac ponovo ima sud, uvažili ste naš zahtev da Ivanjica, koja je opština u okviru Moravičkog okruga, konačno bude okrenuta prema Čačku, a ne prema Užicu.
Zajedno sa poslanicima iz još sedam poslaničkih grupa u ovom parlamentu podneo amandman, kojim tražim da se u Guči zadrži sudska jedinica. To možete nazvati lokalpatriotizmom ili na neki drugi način pokušati da obrazložite, ali smatram da za jednu opštinu, kakva jeste opština Lučani, koja ima površinu od preko 500 km kvadratnih, gde živi skoro 22 hiljade stanovnika, koja ima potpuno opremljenu zgradu suda, renoviranu pre nekih 10-ak godina, koja još uvek funkcioniše, u kojoj će i nadalje raditi odeljenje Prekršajnog suda iz Čačka, ni na koji način se ne povećavaju troškovi tog suda, te zgrade. Tu imamo kvalifikovane sudije koje rade svoj posao i smatramo da je za građane Guče izuzetno važno da imaju tu jedinicu.
Ovo govorim zato što poznajem taj narod. Lučani i Guča jesu u okviru iste opštine, ali verujte mi da su to dva centra podeljena i po broju stanovnika, čak u Guči živi više ljudi nego u Lučanima, i mislim da će za te građane, koji žive u Guči, gubitak sudske jedinice biti veliki problem. Onaj ko ne poznaje konfiguraciju terena, onaj koji ide samo na Dragačevski sabor, koji se održava u avgustu mesecu, misli da su putevi prema Guči uvek tako prohodni, verujte mi da je u zimskim uslovima prava lutrija da siđete iz Guče do Ivanjice u koju će građani ovog kraja morati da idu da bi im pristup pravdi bio omogućen.
Zbog toga vas još jednom molim da razmotrite ovaj amandman. Kažem još jednom, sedam poslaničkih grupa stoji iza ovoga. Mislim da to neće biti veliki problem za Ministarstvo i za vas da prihvatite, obzirom da se troškovi ni na koji način ne uvećavaju, a ta sudska jedinica građanima Guče zaista jeste od životnog značaja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Radojević.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Radojević

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedniče, gospodine ministre, pridružio bih se mom prethodnom kolegi i hteo bih da podržim ovo što je kroz amandman predloženo, a to je da Guča dobije tu sudsku jedinicu. Obzirom na to da je sve rečeno već više puta, o Guči, o Lučanima, da je to jedna razuđena teritorija, ministar to zna, od Požege do Kraljeva i od Ivanjice do Čačka, da je to jedna planinska visoravan. Sam grad je podeljen na dva dela – na Lučane i na Guču, još su tu Kotraža i neka manja mesta. Mislim da u sklopu ovog zakona o mreži, o reorganizaciji sudova ne bi bio veliki problem da još i Guča, koja ne bi koštala previše ni državu, ni budžet, dobije svoju makar malenu sudsku jedinicu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije
Samo kratko, pošto je naša koleginica Snežana Bogosavljević, takođe, podnela istovetan amandman. Mi to podržavamo i ja sam to već govorio danas kada sam govorio o amandmanu odbora. Radi se o istom amandmanu i podrška tome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Markićević i Velimir Stanojević.
Reč ima narodni poslanik Srđan Spasojević.
...
Nova Srbija

Srđan Spasojević

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedniče Skupštine, gospodine ministre, poslanički klub NS, tačnije moje kolege Miroslav Markićević i Velimir Stanojević podneli su amandman gde se u članu 3. stav 1. tačka 22) menja i glasi: „Osnovni sud u Ivanjici, za teritoriju opštine Ivanjica i Lučane, sa sudskom jedinicom u Guči, za teritoriju opštine Lučani.“
Kao što su sve moje prethodne kolege više puta istakle, smatram da bi ovaj amandman NS trebalo prihvatiti, kao i ostalih kolega, koji su u istovetnom tekstu podneli ovaj amandman.
Želim da u nekoliko rečenica obrazložim zbog čega to mislim.
Naime, sudska jedinica u Guči do kraja septembra 2013. godine ima ukupno u radu oko 6.000 predmeta sa daljom tendencijom rasta broja predmeta, posebno u odnosu na period od pre 2010. godine, kada je ista i osnovana kao sudska jedinica. Samo ovaj numerički podatak ukazuje na činjenicu da ova sudska jedinica u potpunosti ispunjava uslove za svoje dalje postojanje i funkcionisanje. U sudskoj jedinici u Guči u prethodnom periodu od 1. januara 2010. godine pa do danas postupalo je osam sudija i to u parničnoj, ostavinskoj i izvršnoj materiji.
Sudska jedinica u Guči je ustrojena po odredbama još uvek aktuelnog zakona kao organizacioni deo Osnovnog suda u Čačku, potpuno je dostupna građanima opštine Lučani, jer se najudaljenije naseljeno mesto u opštini Lučani nalazi na oko 35 kilometara od sedišta sudske jedinice u Guči, dok do sedišta Osnovnog suda u Ivanjici, čija je nadležnost ustanovljena u skladu sa rešenjem u novom Predlogu zakona, ova udaljenost iznosi 70 kilometara.
Još nekoliko agrumenata zbog čega mislim da ovaj amandman treba prihvatiti, jeste da trenutno istu zgradu u Guči koristi Odeljenje prekršajnog suda u Čačku, za koji je u Predlogu novog zakona predviđeno da i dalje postoji.
Ekonomski razlozi su isto tako bitni.
Naime, struktura privrede Opštine Lučani takođe u potpunosti opravdava postojanje sudske jedinice u Guči, naročito zbog radnih sporova, jer preduzeća, privredna društva i preduzetnici zapošljavaju veliki broj radnika. Istorijski razlozi zašto treba prihvatiti ovaj amandman jesu da nesumnjivo govore u prilog postojanja sudske jedinice u Guči, jer od kraja maja meseca od 1947. godine u Guči je postojao sreski sud za područje administrativnog sreza Dragačevskog, a nakon toga opštinskog suda u Guči za područje opštine Lučani, i to kontinuirano sve do 1. januara 2010. godine.
Dakle, svi napred navedeni razlozi kao i potrebe da se građanima opštine Lučani učini dostupnim sudska vlast, a samim tim je i efikasnija zaštita i ostvarivanje prava koja su predviđena zakonom Republike Srbije i garantovana Ustavom opravdavaju postojanje sudske jedinice u Guči, kao sastavnog dela Osnovnog suda u Ivanjici.
Gospodina ministra bih još jedanput zamolio da pored mnogih praktičnih prihvaćenih rešenja koje smo ponudili kao poslanici, napravi još jedan izuzetak kada je u pitanju Guča, kao jedan od gradova za koji je mnogo ljudi u svetu čulo. Guča je jedan poseban brend Srbije i svi ovi istorijski, ekonomski, komercijalni i ostali razlozi ukazuju na to da amandman poslanika Nove Srbije, Miroslava Markićevića i Velimira Stanojevića, dakle, poslaničke grupe Nove Srbije treba prihvatiti, ali naravno ukoliko tako ne bude mi ćemo podržati ostala rešenja, naravno i ovo, ali još jedanput molimo ministra da napravi izuzetak i da dodeli ovo što smo tražili amandmanom Nove Srbije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milica Dronjak.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoltan Pek.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Karolj Čizik.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Elvira Kovač.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Konstantin Arsenović i zajedno narodni poslanici dr Zoran Radovanović i Dejan Radenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podnele su Snežana Paunović i Slavica Saveljić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Slavica Saveljić.

Slavica Saveljić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Gospodine ministre, detaljno ste obrazlagali zakone, pre svega zakone dok smo govorili u načelu. Mi poslanici smo podneli veliki broj amandmana, mislim preko 400 na čitav ovaj paket pravosudnih zakona, sve u nameri, naravno da ove zakone zajedno dodatno popravimo. Nažalost, najveći deo amandmana niste prihvatili te nam je ovo poslednja šansa da vas snagom argumenata ubedimo kako biste neke od amandmana možda i prihvatili.
Amandman koji sam podnela iako je zvanično podnet u ime poslaničke grupe URS, zapravo predstavlja zaključak lokalnog parlamenta u Batočini, zaključak kojim vas oni obavezuju da ostavite sudsku jedinicu u Batočini. To je bio zaključak oko koga su se usaglasile sve odborničke grupe bez obzira sa koje strane dolaze, da li iz opozicije ili iz vlasti, tim pre moram da podvučem da su za ovaj zaključak glasali i odbornici vaše političke partije.
S obzirom da su zaključak prosledili Ministarstvu pravde, mislim da ste imali priliku da se sa njihovim argumentima upoznate, a oni su se pozivali na različitu argumentaciju i na sudsku tradiciju koja je duža od 40 godina i na činjenicu da od 2010. godine u Batočini postoji sudska jedinica i na broj predmeta, na kadrovsku osposobljenost, na prostornu opremljenost, ali i na činjenicu da je sam sud u Kragujevcu gde treba sada da pređe sudska jedinica iz Batočine, zapravo prebukiran.
Vaši argumenti kojima ste odbili ovaj argument, naravno sa kojima ste i ispred nas sve vreme diskutovali su bili različiti i pre svega su se odnosili na racionalizaciju troškova sa čime možemo da se složimo, ali između ostalog govorili ste i o tome da Srbija nažalost odumire, da u mnogim sredinama je sve manje dece, sve manje mladih, da se gase škole, da se gase zdravstvene institucije, pa da shodno tome nema mnogo razloga da postoje ni sudske jedinice.
U Batočini koja je na 30-ak kilometara od Kragujevca ima i dece i mladih, ima i škola i to i osnovnih i srednjih, ima i domove zdravlja, crkve i dom kulture, obdaništa, a u blizini su autoput sa izvanrednom lokacijom, sa solidnom infrastrukturom. Dakle, imaju sve ono o čemu ste govorili da drugima nedostaje i da se upravo zbog toga gasi život u tim sredinama. Takođe ima i sasvim solidnih uslova za rad sudske jedinice i dovoljno kadra i predmeta.
Mi kao stranka koja se izvorno zalaže za decentralizaciju Srbije, smatramo da je mestima kao što je Batočina centralizovana Srbija podjednako i ona koja život i institucije grupiše u Beogradu, ali isto tako i u drugim većim mestima, bez obzira da li se radi o Kragujevcu, Nišu ili Novom Sadu. Mi u ovih nekoliko dana nismo ni čuli argumente, a možda ste ih rekli, izvinjavam se ako nisam čula, šta će biti sa prostorom koji se inače u ovom trenutku koristi ili kao zgrada suda ili kao sudska jedinica. Dakle, ukoliko će ti prostori i dalje ostati u funkciji pravosudnih organa ili drugih budžetskih korisnika, onda zaista ne vidim kako ćemo napraviti racionalizaciju i uštede. Ako će ti prostori ostati godinama prazni, onda je to nešto što je najskuplji račun koji svi plaćamo. Ako će se opet povremeno koristiti u tzv. obaveznim sudijskim danima, onda pitam – ko će plaćati račune u ostalom vremenu kada te zgrade nisu u svojoj funkciji?
Iz svih ovih razloga vas još jednom pozivamo da razmislite i da pokušamo da zadržimo sudsku jedinicu u Batočini, jer zaista smatramo da na ovaj način nećemo dobiti na kvalitetu, da nećemo napraviti bitne uštede i da će samo građani Srbije biti na gubitku.
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Radoslav Komlenović, Vesna Kovač i Miloš Aligrudić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima ministar Selaković.