Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja

11. dan rada

18.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:10 do 22:10

OBRAĆANJA

Nikola Selaković

| Ministar spoljnih poslova
Zahvaljujem.
Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, hajte zaista da budemo korektni. Zašto stranka kojoj imam čast i zadovoljstvo da pripadam nije glasala za taj zakon? Sigurno ne zato što je protiv prava nacionalnih manjina. Kada ulazite u nešto što je potpuno jedinstveno i nigde još uvek ni provereno ni uvedeno u svetu, onda izražavate visoki stepen sumnje u to.
Ako se neko od vas zalaže za ukidanje toga, može da izađe sa tim predmetom, odnosno sa tim predlogom, ali podsetiću toga ko bi se za to založio da direktno radi suprotno Ustavu Republike Srbije koji propisuje da dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može biti snižavan odnosno smanjivan.
To je vrlo živopisno poređenje. Kao, recimo, kada bih ja rekao da stranke koje u ovoj Skupštini nisu glasale za Nacionalnu strategiju borbe protiv korupcije se zalažu za cvetanje korupcije. Ali, ja to neću da kažem i nisam to rekao jer to smatram krajnje politički nekorektnim. Mi možemo da se razlikujemo u vidovima kako vidimo mogući put sprovođenja nekih stvari. Pokazalo se u nekim veoma bitnim stvarima da je Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina zakon koji u sebi sadrži brojne manjkavosti. Te manjkavosti će biti promenjene. Ali, verujte mi, to bi upravo bilo tako – nisi hteo da glasaš za strategiju borbe protiv korupcije u narednih pet godina, znači, buniš se protiv borbe protiv korupcije u narednih pet godina. Na šta to liči? Ne znam da li će iko u Srbiji poverovati u to? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem vam se, gospodine ministre. Sličnu argumentaciju sam hteo i ja da iskoristim, ali, ono što je najbitnije – SNS taj zakon poštuje. Možemo da se ne slažemo sa nekim rešenjima, ali poštujemo, gospodine Veselinoviću. Mi poštujemo, a vas tek treba da vidimo kako ćete se opredeliti u budućnosti o borbi protiv korupcije, pošto se u prošlosti stvarno niste pokazali kao dosledni.
S druge strane, razdaljina od jednog mesta do drugog mesta može da se meri od centra do centra, od početka do kraja, pa može biti i 16-17, a može biti i 24 km.
Gospodine Veselinoviću, 38 milijardi dinara, koliko je prometovala firma vašeg predsednika stranke, e to ne može da se smanji. To ne može da se opere, to ne može, to je tako kako jeste u dinar i u APR tačno piše kako i šta je.
Kada smo kod geografije, ja bih voleo zaista da pokažete razdaljine između gradskih opština Beograda, pa da kažete kako je to svemirski bolje rešenje bilo da više od dva miliona stanovnika Beograda ima dva osnovna suda, kolike su razdaljine između Obrenovca i osnovnih sudova, za razliku od sada kada ima tri osnovna suda i više sudskih jedinica. Šta je to spektakularno u tome kada je po prethodnom rešenju postojala 34 osnovna suda, a sada 66, i gde je tu centralizacija, onda kada je broj osnovnih sudova manji ili kada je veći? Morate da saberete neke stvari na pravi način.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Janko Veselinović, replika.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Gledajte, ja sam već jednom rekao naša poslanička grupa se toga pridržava, mislim da vi predsedavajući morate da vodite računa da ovo nije skupština grada Beograda, nego Narodna skupština Republike Srbije. Da ne otvaramo ovde teme koje se tiču Beograda, Novog Sada, gradova u kojima je SNS na vlasti.
Da se vratimo na ovu temu, ministre Selakoviću. Ja i vi smo kolege, koliko znam, jel tako? Hajde da se vratimo na lekciju izvora prava. Kaže se da je izvor prava Ustav, zakon, podzakonski akti, sudska praksa itd, autonomni izvori prava. Nigde nema strategije. Strategija nije izvor prava. Strategija je strategija. Politički akt kojim bi trebalo da se ravna izvršna vlast, ali ako je strategija naročito pamflet, a nema iza sebe suštinu kakva je vaša borba protiv korupcije, selektivna, politički obojena, onda je to već druga stvar. Mi smo strategiju koju ste vi predložili ovom domu tako gledali. Nažalost, pokazalo se da smo bili u pravu. Zbog toga nemojte porediti strategiju bilo koju strategiju sa Zakonom o nacionalnim savetima, ili sa bilo kojim zakonom.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Selaković. Izvolite.

Nikola Selaković

| Ministar spoljnih poslova
Zahvaljujem.
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam sada postao mnogo svesniji nekih stvari koje su se dešavale u prošlosti kada je ovaj uvaženi dom u nekom drugom sastavu donosio određene strateške akte, i nije se prema njima ponašao kao prema zakonskim aktima, jer se strategija donosi po proceduri za donošenje zakona.
Možete da kažete da nije tačno, možete sada da kažete jeste, nema rasprave u načelu i u pojedinostima, pa nema ni kod ratifikacije međunarodnih ugovora. Onda je lepo, naročito kada je neko dama, da ne dobacuje kada neko drugi govori.
Ja vas molim gospodine predsedniče da intervenišete, jer sa te strane baš često dolaze identične reakcije.
Narodna skupština Republike Srbije donosi veoma mali broj strateških akata, veoma mali broj. Sticajem okolnosti, ministarstvo na čijem sam čelu je Vladi predložilo dva takva akta, dve strategije, Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za period do 2018. godine i Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa.
Normalna i uobičajena stvar u svakoj parlamentarnoj praksi, da se opozicione partije opredeljuju da li će za neki predlog glasati ili neće i to je sasvim legitimno, ali ja nisam izvlačio na osnovu toga zaključak da li je neko protiv svrhe donošenja nekog strateškog akta, kao što mislim da je krajnje nekorektno tvrditi da ako neko nije glasao za Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, da je protiv prava nacionalnih manjina.
Dakle, upravo je to bila poenta moje intervencije i moga poređenja. Treba napraviti razliku, tako je, postoje strategije koje donosi Vlada kao što je recimo, uveren sam da će uskoro doći na dnevni red, Strategija Vlade reforme javne uprave za period do 2018. godine, ali postoje i dve strategije koje je ovaj uvaženi dom doneo u toku ove godine, jedan posvećena reformisanju pravosuđa, druga posvećena borbi protiv korupcije. Te dve teme su na tako visokom nivou značaja određenih društvenih tema za državu Srbiju, da je trebalo da budu donete po zakonom predviđenoj proceduri kao za donošenje zakona, između ostalog zato što je nivo obaveznosti, njihov nivo promenljivosti znatno drugačiji od svih ostalih.
Nije reč ni o kakvom političkom pamfletu, reč je naime o nečemu što su i nezavisni stručnjaci, kako i domaći, tako i strani stručnjaci ocenili kao izuzetno dobre tekstove. Naravno, možemo da kažemo tekst je jedno, sprovođenje je drugo, ali s obzirom da se krenulo sa sprovođenjem obe strategije, dajte da vidimo kako će to sprovođenje teći. Ono što ja uvek mogu da kažem jeste da u onom domenu koliko to zavisi od Ministarstva pravde i državne uprave, mi ćemo svim svojim snagama, umećem i voljom se truditi da ispunimo ono što je Narodna skupština Republike Srbije usvojila kao strateški akt po zakonom predviđenoj proceduri kao da je reč o zakonu. Zahvaljuje.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine ministre, koliko je meni u znanju, u Srbiji su do sada usvojene dve strategije u borbi protiv korupcije, jedna za period između 2005. i 2010. godine, i druga za period između 2013. i 2018. godine.    
Takođe mi je u znanju da ne postoji pisani trag efekata prve strategije između 2005. i 2010 godine, osim što postoje merljivi dokazi da smo po korupciji nažalost postali prva zemlja u Evropi, a sa druge strane, ukoliko je toliko bitna za bivši režim bila borba protiv korupcije, pokazuje i podatak do 2010. godine, niti ko želeo, niti je ko usvajao, niti je ko pisao, niti je ko radio na borbi protiv korupcije, niti na toj strategiji, pa ste na taj način i pokazali kakav je bio odnos bivšeg režima i bivše Vlade prema i tom dokumentu, ali i prema borbi protiv korupcije.
Ne znam koliko dokaza i šta sve treba SNS, kako da dokumentuje borbu protiv korupcije? Malo vam je bio i izveštaj Specijalnog suda o 180 podignutih i potvrđenih optužnica, i to svi vide. Vidi međunarodna zajednica, vide građani Republike Srbije, samo vi nećete i ne želite da vidite. S jedne strane, ne donosite ni jedan akt u borbi protiv korupcije, sa druge strane ne želite da vidite ovo što ova Vlada Republike Srbije radi. Šta želite? Kakav odnos? Šta da radimo? Da budemo kao vi? Ne, nećemo biti kao vi.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Janko Veselinović.