Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja

11. dan rada

18.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:10 do 22:10

OBRAĆANJA

Nikola Selaković

| Ministar spoljnih poslova
Zahvaljujem, uvaženi gospodine predsedniče.
Dame i gospodo narodni poslanici, zaista molim da budemo korektni i da neke stvari koje ne treba mešati, a pogotovo ne kada to vodi u neki drugi neželjeni smer, uključujemo u ovu raspravu.
Pazite, Republika Srbija je, zahvaljujući političkoj volji svih relevantnih političkih subjekata na njenoj sceni jedina država u Evropi koja poseduje sistem nacionalnih saveta nacionalnih manjina. To nema ni jedna druga država u Evropi. Ni jedna druga. Što ukazuje na mogućnost zaštite, zaštite ljudskih i manjinskih prava na najvišem nivou. Neki od narodnih poslanika su upravo o tome i govorili.
Dakle, da li je ovo predlog zakona koji će zadovoljiti sve i svakog? Nije. Da je predviđeno da se vrati osnovni sud u svaku opštinu gde je postojao opštinski sud, onda bi većina onih koji danas žale što tu nema sudske jedinice ili osnovnog suda skočila da kaže ovo je neracionalno, ko će ovo da plaća. Danas kad je dato rešenje, za koje smatramo da je racionalno i da je jedino, jedno od retkih mogućih u ovom trenutku, danas ne valja ni to. Hajte, budite iskreni i recite da čak i često, kada se nešto ponovi po četiri, pet ili 15 puta, što je svakom razumnom sasvim dovoljno. Normalno da se iskoristi skupštinska govornica da se obratimo svojim biračima na lokalu i da im ukažemo, eto kako se mi tobož borimo za njihove interese.
Kada je reč o Slovačkoj nacionalnoj manjini, već je rečeno. Istina je. Kada pogledate procentualno u Bačkom Petrovcu živi oko 70% pripadnika Slovačke nacionalne manjine, ako se ne varam po poslednjem popisu 72%. Ali, brojčano to je dvostruko manje u odnosu na broj Slovaka koliko ih živi u Kovačici. Iako je u Kovačici njihov procenat nešto manji od 50%, procentualno gledano, njih je brojčano u Kovačici znatno više.
Rukovodeći se upravo tim razlogom, da jednu zaista nacionalnu manjinu koja je oduvek pokazivala jednu veliku lojalnost prema Republici Srbiji kao svojoj državi, da ne oštetimo u tom smislu. Rukovodeći se time da je Bački Petrovac bliži Novom Sadu, nego što je Kovačica bliža Pančevu, rukovodeći se brojem predmeta, prilivom predmeta koji postoji. Već sam malo pre pomenuo, ako pričamo o klasičnoj parnici, mesečni priliv u Bačkom Petrovcu je 2,61 predmet, dakle deset puta manji nego što bi trebalo da bude norma sudije. Deset puta manji. Mislim da je razlog apsolutno racionalan.
Slovaci su jedan divan narod. Bački Petrovac za njih ima nešto što niko nije rekao u današnjoj raspravi, evo reći ću ja jer nemam razloga da krijem. Bački Petrovac za njih ima jedan poseban istorijski značaj koji nema veze ni sa pravosuđem, ni sa čim, ni sa privredom, ni sa čim drugim. To je neka vrsta prestonice Slovaka u Srbiji zato što su Slovaci, kada su u vreme Habzburške monarhije doseljavani na područje današnje Vojvodine, prvo naseljeni u Bački Petrovac.
Da li to ima veze sa opstankom ili osnivanjem sudske jedinice u tom gradu, koja ni samim Slovacima neće služiti onoliko koliko bi služila, opet istim tim Slovacima u Kovačici, da je tamo nema? Opet kažem, zakon je pravljen po nekim merilima naših mogućnosti kao države. Smatram, da je ovo rešenje racionalnije. Naravno, da ima onih, koji se iz reda Slovačkog naroda, ali i drugih koji žive na tom prostoru, koji bi se zalagali da u svakom mestu koje pomenemo bude sudska jedinica, ili osnovni sud, pogotovo danas kada je sudska jedinica u potpunosti gotovo izjednačena sa sudom. Mešanje međunacionalnih odnosa sa ovim zaista, nema mesta.
Ono što sam pomenuo na početku ovog repliciranja, odnosno izlaganja, evo da kažem i sada. Republika Srbija je jedina država koja ima koncept nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Naravno, da budem krajnje politički korektan, taj koncept je usvojen za vreme mandata prošle Vlade. Počeo je da funkcioniše. Samo jednom su sprovedeni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Da zaključim time da smo kao nadležno ministarstvo priveli kraj radu na pisanju izmena tog zakona, jer već koliko naredne godine, koja je izborna godina za nacionalne savete nacionalnih manjina, treba sprovesti opet izbore, a neke manjkavosti koje je taj zakon pokazao u praksi, a ima ih, i zaista su od suštinske važnosti treba ispraviti. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, gospodine Veselinoviću.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Ministre, vi ste gotovo rekli većinu stvari koje sam i ja tvrdio. Istina rekli ste i činjenicu koju ja nisam rekao, da je Republika Srbija usvojila zakonodavstvo kojim se maksimalno štite nacionalne manjine. To ste vi sada rekli. Niste rekli radi političke korektnosti, da vi kao opoziciona stranka u tom periodu niste glasali za taj zakon. To nije nebitna činjenica.
S druge strane, senzibilitet za nacionalne manjine nije nebitan ni za položaj našeg naroda koji živi van granica Srbije. Znate da samo u regionu živi oko dva miliona Srba. Svaka lestvica koju podižemo u tom smislu, znači naše pravo da tražimo slična prava u Hrvatskoj, u Federaciji, u Makedoniji, Sloveniji i da ne nabrajam sve zemlje u regionu, kako ih prepoznaj Zakon o Srbima u regionu i Srbima u dijaspori.
U tom smislu, nije nebitno kada se neka prava, makar i na ovaj način dovode u pitanje. Ne kažem da Slovaci neće imati pravo da ostvaruju sudsku zaštitu, odnosno upotrebu svog jezika u Novom Sadu. Međutim, i sami ste rekli. Bački Petrovac je glavni grad Slovaka u Srbiji. Taj glavni grad neće imati sudsku jedinicu. Da li je toliko novaca, rekli ste 2,5 predmeta mesečno. Hajte molim vas, recite mi koji je sud kao sudska jedinica dobio taj status i koja je granica bila? Da li je to pet predmeta mesečno, tri, dva, jedan, pa je Bački Petrovac po tome izgubio kriterijum? Da li je to bio jedini kriterijum?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ne slažem se sa predlagačem amandmana. Mislim da bih primerenije shvatio da je predložio da se sudska jedinica u stavi u Titelu ili u Žablju, s obzirom na udaljenost Titela i Žablja od Novog Sada. Bački Petrovac je negde na dvadesetak kilometara od Novog Sada, i veća je udaljenog nekih prigradskih opština u Novom Sadu i Beogradu, od Bačkog Petrovca do suda. Dakle, postoje i veći razlozi da neko dobije sudsku jedinicu.
Hoću da kažem nešto sledeće. Da smo svi mi ovde predložili amandmane uglavnom zbog prestiža, zbog okoline i advokatskih kancelarija koje deluju u našim gradovima. Ja nisam predložio amandman. Bez obzira, što recimo Stara Pazova kao grad ima 18.645 stanovnika i dobila je sud. Inđija ima 26.000 stanovnika i 0,25, ali je dobila sudsku jedinicu. Ali, sam razumeo da sudska jedinica, sem parnica može da sudi, odnosno sudiće i krivice, tako da se jedno zove sud, a drugo se zove sudska jedinica.
U Staroj Pazovi živi 6.000 Slovaka. U Inđiji je taj broj u gradu daleko manji. Jedan od razloga zašto je Stara Pazova dobila sud, a Inđija nije, odnosno dobila je samo sudsku jedinicu je i taj razlog što je u Staroj Pazovi određeni broj Slovaka i nacionalne manjine su imale odgovarajuću prednost i pozitivnu diskriminaciju. To sam cenio.
Takođe sam cenio i činjenicu da će Inđija sudskom jedinicom zatvoriti svoje potrebe, tim pre što su za vreme bivšeg režima ceo Srem i svi ovi Slovaci iz Stare Pazove putovali 70-80 km do osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, da bi zadovoljili neke svoje sudske potrebe. Ovo kažem kao čovek koji je odrastao sa Slovacima, koji žive na osam kilometara od mene, koji su živeli i u mojoj ulici. Ali značajna grupa, njih oko 6.000, živi u Staroj Pazovi. Dakle, kao neko ko je odrastao sa Slovacima, radi se o izuzetno čestitoj, poštenoj i nadasve radnoj nacionalnoj grupaciji.
Ne želeći da budem veći Slovak od Slovaka, želim samo da kažem da kriterijum kad se odlučivalo da li neko da dobije sud ili sudsku jedinicu, poštovalo se to što je nacionalna grupacija izražena u Staroj Pazovi u znatnoj meri i taj neki kriterijum da i oni negde imaju osnovni sud je ispoštovan u Staroj Pazovi. E, sad, ja mislim da bi bilo mnogo da se to uradilo i u Bačkom Petrovcu.
Znači, ja ne želim da ulazim u neke sporove, ali mislim da ovde neko želi da kaže da su neke nacionalne manjine, pre svega u Vojvodini i sama Vojvodina, oštećeni ovim predlogom, što apsolutno ne stoji. U poslednjih 12-13 godina, od kada je jedan režim na vlasti u Vojvodini, Vojvodina poodavno nije na moru ali tone li tone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Zoran Babić ima reč.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, slažem se sa vama da je opasno kao političko oružje se služiti i svađati na ovakvim primerima državu Srbiju sa nacionalnim manjima, ali i sa suverenim državama.
Svi moramo pre nego što se latimo takvih stvari da se zapitamo šta nam je bitnije – politički poen, dnevni, mali, sićušan ili država? Stranka ili država? Srpska napredna stranka se uvek zalagala i uvek će se zalagati za državu, ma koliko nas to koštalo, ma kako trnovit put bio. Opasno je svađati državu Srbiju sa bilo kojom nacionalnom manjinom, a gospodin ministar je lepo opisao i nacionalne savete nacionalnih manjina i sve mogućnosti. Vreme je spone, vreme je za suživot, vreme je za život u Srbiji, a ne za svađanje. Kome je do svađe da bi zaradio neki mali, sićušan poen koji će se već za pola sata zaboraviti, imaće veliki teret i balast i u svojoj političkoj karijeri i u svemu što radi.
Dupli aršini ili dupli standardi su opasni kada se koriste i u politici, ali i kada se koriste u životu. Zbog tih duplih standarda SNS neće glasati za ovaj amandman. I zašto kažem dupli standardi? Bački Petrovac je gotovo spojen sa Novim Sadom, 15 do 20 km razdaljine je, verujem mojim kolegama koji ceo život žive na tom području, i sada to smeta i sada hajde da posvađamo predlagača zakona sa nacionalnom manjinom, pa ćemo reći – da, mi smo bili u pravu, mi bi to bolje. A onda kada su mogli bolje, kada su mogli više, pre četiri godine, gradske opštine u Beogradu su imale mnogo veću razdaljinu i građani tih opština, Beograđani su imali mnogo veću razdaljinu, ceo Beograd je imao dva osnovna suda. Da li predlagač ovog amandmana zna koja je razdaljina između Barajeva i Drugog osnovnog suda tada i sada? Ne zna. Znači, dupli standardi.
Sada su argumenti – decentralizacija. Plašimo se centralizacije. Sada, po ovom predlogu zakona, Beograd ima tri osnovna suda i veći broj sudskih jedinica. Po bivšem predlogu zakona, 34 osnovna suda, sada 66. Gde je tu decentralizacija? Dupli aršini. Kada je trebalo u ruke staviti bivšem gradonačelniku Beograda svu moć ovoga grada, prestonog grada Srbije, nije bio problem.
(Predsednik: Samo vas molim da se držimo vremena.)
S jedne strane se brinemo za decentralizaciju, a sa druge strane, tamo gde su imali mogućnosti da decentralizuju, obezvlastili su sve beogradske opštine i prikupio je kompletnu vlast samo za sebe. Nemojte se nadati u kratku pamet građana i Beograda i Srbije. Zbog duplih aršina, SNS neće podržati ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Janko Veselinović ima reč.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Velika je stvar kada pojedine političke opcije od politike jednog ili dva sendviča nacionalnim manjinama nude nacionalna prava. Međutim, nismo dobili odgovor zbog čega u momentu kada je Zakon o nacionalnim savetima bio na dnevnom redu, niste podržali taj zakon? Zbog čega niste podržali Zakon o nacionalnim savetima?
S druge strane, nemojte se služiti stvarima koje nisu tačne. Danas ovde rastu planine, jel tako, sa 1.100 na 1.500 metara, a sada ste smanjili udaljenost Bačkog Petrovca i Novog Sada za 10 km. Udaljenost između Novog Sada i Bačkog Petrovca je 24 km i 500 metara, a ne 15 km, gospodine Babiću. Vi bi trebali da poznajete celu Srbiju, niste vi šef poslaničke grupe samo za deo u kome vi živite. Trebali bi da ne vređate građane Vojvodine koji žive na toj teritoriji. Nije moguće da se Srbija i Vojvodina zimi smanjuje a leti proširuje. Kako možete 10 km prenebregnuti? Dakle, između Novog Sada i Bačkog Petrovca ima 25 km. To jeste glavni grad Slovaka i pitam vas zbog čega niste glasali za Zakon o nacionalnim savetima? Recite zbog čega niste glasali?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Selaković ima reč.