Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja

11. dan rada

18.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:10 do 22:10

OBRAĆANJA

Nikola Selaković

| Ministar spoljnih poslova
S obzirom da je ovaj amandman podnet u istovetnom tekstu kao deo amandmana koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i u tom delu koji se tiče područja Osnovnog suda u Kruševcu, na kome je predviđeno osnivanje sudske jedinice u Varvarinu, mislim da je korektno i sa moje strane da se prihvati ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Anđelković i Bojana Đorđević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije
Samo da se zna o čemu se radi. Potpuno je isti amandman za Varvarin i Sićevac, da se dobije sudska jedinica. Prihvaćeno je, samo da se zna o čemu se radi.                        
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Mirjana Dragaš i Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dubravka Filipovski i Đorđe Milićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milisav Petronijević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Saša Dujović, Ivana Dinić i narodni poslanik Nenad Kitanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Mujo Muković, zajedno narodni poslanici Bajro Gegić i Enis Imamović i narodni poslanik Srđan Dragojević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Kenan Hajdarević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik dr Janko Veselinović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, o ovom amandmanu, na ovaj ili onaj način, danas se govorilo više puta. Radi se o činjenici da se ovim predlogom izmena i dopuna zakona ukida sud, odnosno sudska jedinica u Bačkom Petrovcu.
Obrazlagali smo zbog čega smatramo da Bački Petrovac treba da ima sud. To je iz razloga što u Bačkom Petrovcu živi većinski, preko 70%, slovačko stanovništvo. To je zbog činjenice da ovaj sud ima tradiciju. Generalno Bački Petrovac ima tradiciju u mnogim oblastima. Nešto što je vezano za istoriju Vojvodine i Srbije se nalazi u Bačkom Petrovcu. Recimo, prva zadruga u današnjoj Srbiji osnovana je u Bačkom Petrovcu. Sud ima neprekidnu tradiciju. Da ne govorimo o drugim aspektima koji bi mogli da potvrde ovu moju tezu, od toga da postoji zgrada, da postoje sudije, da postoje ljudi koji poznaju slovački jezik.
Mi ćemo sada, prema ovom predlogu, i u Bačkom Petrovcu izgubiti sudsku jedinicu. Da li je to, ministre, zbog racionalizacije? Vi ste govorili o tome koliko u tom sudu ima predmeta. Međutim, to ne bi smeo biti kriterijum za ovakve opštine u kojima živi manjinsko stanovništvo i u kojima je na ovaj način ugroženo postojanje i opstanak na tom području.
To je isto kao kada ste govorili o Sjenici, a sećam se toga, kada ste rekli da je to područje izolovano, da zimi padaju snegovi, da ne mogu da dođu u drugo mesto, ili je Tutin bio u pitanju. Je li tako? Ista situacija je sa Bačkim Petrovcem. Zaista ne vidim zbog čega ste toliko uporni, da ne upotrebim neku težu reč, kada je u pitanju Bački Petrovac.
Činilo mi se, makar kada sam razgovarao sa vašim saradnicima pre početka načelne rasprave po ovom pitanju, da ćete imati razumevanje za ovaj naš predlog. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Iz istih razloga se javljam povodom ovog amandmana kao i jutros. Više puta smo raspravljali o potrebi postojanja sudske jedinice u Bačkom Petrovcu.
Ono što mi najviše smeta u tendenciji predlagača je da ne iznosi razloge koji stvarno stoje, nego pokušava da napravi nekakav razdor između dva naroda koji žive u Bačkom Petrovcu. Tamo postoji i srpski narod koji niko ovde predlažući amandmane nije ni spomenuo, naravno, kao i pripadnici nacionalne manjine. Stalno se ističe to kako se ugrožavaju neka osnovna prava nacionalne manjine u Bačkom Petrovcu, što apsolutno ne stoji. Vrlo je čudna ta teza, ako se vidi da sa druge strane postoji osnovna jedinica u Kovačici. Danas smo izneli razloge i da je to mnogo veće mesto, dva puta veće nego Bački Petrovac. Takođe, ima mnogo više brojčano pripadnika slovačke nacionalne manjine u odnosu na Bački Petrovac. Ako ćemo da poredimo i ako je to jedan od kriterijuma, a jeste bio, kakve su zgrade sudova u jednom i u drugom mestu, naravno da sud u Kovačici ima prioritet.
Više puta, nekoliko puta, i kada smo pričali u načelnoj raspravi i sada u pojedinostima, vidimo da nekako prosto ne dopire razlika između poznavanja jezika, kako to neko kaže, i upotrebe službenog jezika nacionalnih manjina. To je neka potpuno druga stvar, druga materija regulisana posebnim zakonom. To su vam skretali ovde pažnju i pripadnici nacionalnih manjina koji su poslanici u ovom parlamentu, da ne brkate ta dva pojma i da ne budete veći od njih.
Znači, broj stanovnika u Bačkom Petrovcu, koliko njih je iseljeno i prešlo da živi i da radi u Novom Sadu, koliki je broj predmeta, to bi isto volela da čujem od vas, kada se toliko zalažete da postoji sudska jedinica u Bačkom Petrovcu, a blizina između ta dva mesta uopšte ne treba. Barem poslanici iz Novog Sada da komentarišu i stanovnici Bačkog Petrovca, zaista onoliko malo koliko imaju potrebe za dostupnost pravde dolaze vrlo rado u Novi Sad, kao što i svako jutro dolaze da rade u Novom Sadu i kao što svako jutro dolaze da bi tražili zdravstvene usluge ili da bi se obrazovali. Sve to ne postoji u Bačkom Petrovcu i oni dolaze u Novi Sad zbog toga.
Prema tome, razumem vas, „Repeticio est mater studiorum“, da treba ponavljati, ponavljati, ponavljati tri dana na ovoj sednici kako su nečija prava ugrožena. Međutim, stvarnost će vas demantovati kada ova nova mreža sudova zaživi u praksi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Za repliku se javio narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Moja koleginica Maja Gojković nadam se da nema loše namere kada pokuša da brani ono što je neodbranjivo. Mene ovo podseća na onu tezu da će u komunizmu svi građani Srbije živeti u Beogradu. Nije cilj da građani Bačkom Petrovca između ostalog i zato što nemaju sud žive u Novom Sadu ili da putuju svako jutro ozareni u Novi Sad. Oni bi najviše voleli ukoliko bi mogli da osnovne svoje potrebe zadovolje u Bačkom Petrovcu, kao i svi ovi stanovnici gradova i opština o kojima smo govorili.
Ko je govorio o razdoru među narodima? Naprotiv, ja sam možda iz dobre namere da ne politizujem ovu temu izostavio da kažem da je Slovačka jedna od zemalja koja nije priznala Kosovo, da je Slovačka zemlja koja je priznala srpsku nacionalnu manjinu iako za to nije bilo tehničkih i pravnik uslova u tom momentu. Stvorene su pravne pretpostavke da bi se u Slovačkoj priznala srpska nacionalna manjina.
Sada bih ja vas mogao pitati – da li znate koliko Srba živi u Slovačkoj? To je jedna od retkih zemalja u EU koja je Srbiji zaista uvek bila prijatelj bez fige u džepu. U tom smislu, ne bih želeo da trošim reči da dokazujem prijateljstvo između srpskog i slovačkog naroda. To valjda nikome nije sporno.
Kakav razdor? Upravo smatram da iz tih razloga, istorijskih, kulturoloških i svih drugih, Bački Petrovac treba da ima svoju sudsku jedinicu, barem sudsku jedinicu, ako ne može imati osnovni sud.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.