Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Saša Radulović

Tačno je, zaboravio sam deo koji kada sam pomenuo javna preduzeća i preduzeća u restrukturiranju, to je problem države koji rešavamo i veliki izvor deficita i problema sa budžetom koji imamo.
Što se tiče privatnog sektora, tu jeste fokus da dođemo do niže kamatne stope. Mislimo da je garantni fond način kako to treba da se reši. Imali smo dosta razgovora na tu temu i sa relevantnim međunarodnim institucijama i u stvari novac koji smo izdvojili, ovih 12 milijardi, treba da služi kao garancija za nekih milijardu evra koje bi trebale da uđu iz sredstava banaka, za šta bi ovaj deo sredstava bila garancija. Radi se na detaljima toga i biće objavljeno čim završimo ovaj postupak. Očekujem negde početkom sledeće godine da izađemo sa tim.
Takođe, imamo i projekat koji se tiče finansiranja inovativnih delatnosti, gde ponovo umesto da država direktno investira u kompanije hoćemo da stvorimo tu finansijsku infrastrukturu koja će vršiti investicije i država je odvojila sredstva da bi privukla takve fondove, pošto imamo market fejlijor, deo tržišta koji ne funkcioniše i tražimo tržišne mehanizme da rešimo taj problem i to treba da pokrije deo investicija u kapital, čime se banke ne bave.
Treća stvar koja je izuzetno važna je ukupno poslovno okruženje, od zakonske regulative u kojoj moraju da se promene giljotine propisa, niza propisa koji su pogrešni i loši i koji daju kontra efekte od onih koje smo želeli i to je neki set reformi koje ćemo sprovesti u 2014. godini koji je usmeren ka privatnom sektoru.
Jedna mera koja još uvek usvojena na Vladi, a o njoj sam dosta govorio, je smanjenje poreskog opterećenja. Mislim da je taj deo jako značajan i razgovaraćemo o tome početkom 2014. godine. Nije sada u budžetu, ali mislim da je to, ne samo po mišljenju ministarstva nego i po mišljenju svih poslovnih udruženja u Srbiji, jedan od ključnih problema naše privrede i zajedno sa Zakonom o radu generator sive ekonomije. To je neka lepeza ključnih prioriteta kojima se bavimo i kojima ćemo se baviti u 2014. godini. Naravno da postoji i set drugih mera, ali to već ulazi u detalje.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po amandmanu ima reč Vučeta Tošković. Molim vas da vodite računa o dnevnom redu.
...
Srpska napredna stranka

Vučeta Tošković

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, konkretno ću da govorim o amandmanu.
Ne slažem se i dobro je što nismo prihvatili ovaj amandman, koji je predlagao da ne pominjem ime, iz prostog razloga što svaka država gleda da što bolje odradi kada su u pitanju železnički i drumski i bilo koji drugi saobraćaj i socijalno i bilo koje drugo davanje. Ne slažem se sa tim da se čenčuju ta sredstva sa jednu na drugu stavku jer sve države u Evropi daju značaj svakom saobraćaju, i drumskom i železničkom.
U zaostatku smo za Evropom za nekih 50 godina kada je u pitanju železnički saobraćaj. To je jedan, ako izuzmemo plovni saobraćaj, od najjeftinijih saobraćaja i treba davati sredstva i nije loše što smo digli kredite da unapredimo železnički saobraćaj.
Kada su u pitanju bilansi tih svih preduzeća ne vidim razlog da neko kaže da ne možemo podvući crtu i da „Železnica“ poseduje to, to, to i to i da taj direktor ili bilo ko drugi zna sa čime raspolaže i kako će da raspolaže sa tim sredstvima i sa ljudima.
Dakle, država mora da zna šta ima u svom imetku kada je u pitanju kompletna privreda. Ne vidim razlog da se kritikuje zato što ministar traži da se podvuče crta i da se vidi koje preduzeće ima sredstva, kakva sredstva imaju, sa čime se može raspolagati, na koji način da se prodaju po povoljnim cenama i da se to odradi.
Prema tome, dobro je što ovaj amandman nije prihvaćen i biće tu još amandmana koji neće biti prihvaćeni od predlagača. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, ne javljam se po replici nego po amandmanu.
Htela sam samo da dopunim nešto zarad svih poslanika da je Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prosledio jedan zahtev Ministarstvu privrede da dobijemo popis svih korisnika Fonda za razvoj, svih korisnika sredstava koji su išli kroz SIEP-u i da vidimo koje su to nadležnosti institucija koje su do sada radile da bi na jedan transparentan način poslanici svih poslaničkih grupa bili upoznati ko je šta radio. Smatramo da bi bilo lepo da na tu sednicu odbora ministar dođe i da nam lično sve to obrazloži od a do š.
Zbog toga i ovi novo nastali predlozi zakona o privatizacija i stečaju treba da budu jedno opravdanje zbog toga što je na nama da vidimo rezultate rada svih ovih institucija za koje ministarstvo trenutno stoji na stanovištu da možda treba preurediti njihov način funkcionisanja. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Anđelković.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije
Pažljivo sam slušao. Nije ga podneo zato što misli da može da se ukine subvencija „Železnicama Srbije“ nego kao upozorenje potrebe da se završi reforma železnice jer smo svi svesni da ni ovih 110 miliona evra nije dovoljno da „Železnica“ funkcioniše, a nebitno je da li mi odredili u budžetu 110 ili 50 ili 150, ona će potrošiti više 250 miliona evra nego što zaradi u ovom sadašnjem stanju pre nego što se reformiše. To je bilo i prethodnih godina. To će biti i ove godine, da ne zavaramo sebe. Ako ne izdvojimo iz budžeta, onda ćemo zakinuti dobavljače, što je još gore. Zato i ne podržavam taj amandman.          
Ali, podržavam potrebu i mislim da je to intencija amandmana da se što pre završi reforma na „Železnici Srbije“, u ostalom ono što je bilo do organa upravljanja na „Železnicama Srbije“, kada je reč o Skupštini, te odluke su donete. Zašto dalje nisu sprovedene? Ne znam. U krajnjem slučaju, nas tu obavezuje i Zakon o železnici koji podrazumeva potrebu da infrastruktura bude van „Železnica Srbije“ tj. posebno preduzeće za čiji plan poslovanja ili plan razvoja infrastrukture ova skupština usvaja petogodišnji plan. To se izmešta iz organa „Železnice“ i Vlade. Ovaj parlament će usvojiti šta je to što je neophodno za razvoj infrastrukture na železnici i koja su to sredstva i kako će se ona obezbeđivati.
Inače, moram da budem potpuno iskren i da kažem lični utisak oko tog pitanja, da je paralelno sa reformom neophodno odmah tražiti strateškog partnera za putni saobraćaj, kao što je to urađeno sa JAT-om. Ako to ne uradimo odmah, nego čekamo da kargo profunkcioniše samostalno tj. teretni saobraćaj, da bude jasnije, doći ćemo u situaciju da imamo gubitke kao u JAT-u i onda tražimo strateške partnere i onda nam neće pomoći ni lične karte preduzeća, ni ništa jer ćemo opet to morati da preuzmemo na dug ili ćemo napraviti potpuni rez i napraviti ozbiljnu reformu ili ćemo ovako u budžetu raspravljati svake godine – da li su ova sredstva ili ona potrebna železnici, a ja vam kažem da je potrebno 250 miliona u sadašnjem stanju funkcionisanja železnice, a ne 110. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Konstantin Samofalov i Milan Mirosavljević.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Radmila Gerov.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov. Izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem predsedavajući.
Poštovani ministre, kad pogledamo ukupne prihode i primanja, kao i rashode i izdatke, predviđene članom 1. za narednu godinu, onda je potpuno jasno i iz toga može da se vidi da ne postoji optimizam, niti vizija i plan ove Vlade za narednu godinu.
Amandman koji sam podnela odnosi se na to da se izdvoji 200 miliona dinara za potrebe finansiranja projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Koridora Istok, a umanjenje bi se vršilo iz tekuće budžetske rezerve. Da Vlada ima viziju i plan, da ova Vlada nije troma, ona bi pratila dešavanja u EU. Avgusta ove godine Evropska komisija utvrdila je novu mrežu koridora. Tom novom mrežom predviđeno je devet koridora i Koridor 4, koji prolazi kroz Bugarsku i Rumuniju, je od većeg značaja od Koridora 10 koji prolazi kroz Srbiju.
Evropska komisija i EU opredelila je 26 milijardi evra za period od 2014. do 2020. godine, za finansiranje puteva železničke infrastrukture, za one deonice novih puteva koji spajaju dva koridora a nalaze se blizu luke. Koridor Istok nije neka novina. Za taj koridor i taj plan zna se još od 2006. godine, a predviđen je bio da se radi u periodu od 2008. do 2012. godine.
Da bi država, ministre, konkurisala kod EU, ona mora da ima projektnu dokumentaciju i ovoj zemlji je potrebna nova strategija razvoja saobraćaja. Ova Vlada ne može da bude troma. Mi imamo postojeću strategiju, ona je nažalost prevaziđena. Pregazilo je vreme, pregazila je odluka Evropske komisije. Sada se samo postavlja pitanje – želi li država da dobije novac od EU i da uđe u projekat izgradnje Koridora Istok koji, osim drumskog, obuhvata i železnički saobraćaj, ili to ne želi?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Radulović.