Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Vreme.
Molim narodne poslanike, jedan od razloga izricanja opomene jeste i neposredno obraćanje narodnim poslanicima. Pogledajte član 109.
Molim vas, nemojte namerno da izazivate sada ovde polemiku. Razumem potrebu vašu, ali na taj način nećemo doprineti ničemu, samo ćemo problem zakomplikovati.
Gospodin Pastor, replika. Izvolite.

Ištvan Pastor

Ponovo moram da kažem da do ovog momenta nismo imali prilike da pročitamo obrazloženje iz odluke Ustavnog suda. Možda su neki u pozicionoj prednosti, pa su imali tu mogućnost u ranijoj fazi tog čitavog procesa.  Mi u ovom momentu još to nismo imali mogućnost. To je jedna stvar.
Druga stvar, sad zapravo ne znam šta se tu dešava? Prema mom dosadašnjem znanju, Demokratska stranka Srbije je do sada Statut doživljavala kao podzakonski akt. Šta sad to znači? Da jedan podzakonski akt vredi više u cenjenju posledica nego 25 zakona koje sam nabrojao iz izveštaja predsednika Ustavnog suda? Ovo je retoričko pitanje, pre svega. Oko toga možemo da trošimo vreme. Suština je da ćemo mi sigurno poštovati ono što piše u odluci Ustavnog suda. Na to se spremamo, ali isto tako moram da kažem da je to zajednička obaveza.
Zakon o nadležnostima je donela ova Skupština. Zakon o finansiranju treba da donese ova skupština. Statut treba da donese Skupština AP Vojvodine i da na nju saglasnost da ova skupština.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pošto je bila replika na repliku Dejana Mihajlova, ja mogu vama da dam reč, ali gospodinu Palaliću ne mogu dati pravo na repliku.
Izvolite, gospodine Mihajlov.

Dejan Mihajlov

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine Pastor, svi znamo da je značaj Statuta veći, naravno od nekih drugih zakona po svojoj težini i po onome što je taj statut i zakon, koji su proglašeni kao neustavni, odnosno njihove odredbe proglašene kao neustavne, po efektu koji je mogao da ima po stabilnost države, po njen teritorijalni integritet pre svega.
Zato govorim o tome da su zakon i Statut mnogo značajniji jer sa otvaranjem kancelarije u Briselu, sa Vojvođanskom akademijom nauka i sa svim drugim stvarima koje su oni uredili, to je nešto što je bilo pokušaj stvaranja paralelnih institucija u odnosu na institucije koje postoje u Republici Srbiji i način da se preuzmu neki oblici državnosti koji postoje u Vojvodini da se paralelno naprave u odnosu na one koji postoje u Srbiji.
To je nešto što je za DSS i onda i sada i uvek će biti neprihvatljivo, jer AP Vojvodine je svoju autonomiju dobila 1848. godine, kao Srpsko vojvodstvo u okviru Austrougarske. Ona je nastala kao autonomija Srbija u okviru Austrougarske, a ne da bi u okviru iste države isti narod sam od sebe pravio autonomiju. To je suštinska razlika zašto mislimo da nama autonomija kao takva u tom obliku ne treba, već da treba da bude u onakvom obliku kako je definisana po Ustavu iz 2006. godine, koji je DSS svesrdno, učestvovala u njegovoj izradi i dali ključni doprinos za njegovo donošenje. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vučeta Tošković.
...
Srpska napredna stranka

Vučeta Tošković

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine Pastor, sa svojim ljudima, odmah u startu da vam kažem da SNS sa svojom koalicijom neće prihvatiti ovaj amandman iz više razloga.
Ne bih se složio sa gospodinom Pastorom da ne treba tražiti krivca za ono što je bilo pre ovoga, jer ne bi došlo do ovog amandmana, da smo tražili krivca i da smo ih našli, pa bi ta „Razvojna banka Vojvodine“ i Fond za kapitalne investicije bio malo racionalniji i troškove bi sveo na moguće mere. Tako da se ne bismo danas oko ovoga svega raspravljali da se racionalno u Pokrajini, a ja živim od 1957. godine u Vojvodini i stiče se utisak koliko ste uporni da bi se ovaj amandman prihvatio i da bi se uskladio Ustav sa zakonom i Statutom Vojvodine, što je neprihvatljivo da se ikada niži statut i zakon usklađuju sa Ustavom.
Stiče se utisak, ja sam stari Novosađanin, kažem od 1957. godine, znam kada je Ustav iz 1974. godine, imam utisak da DS iz Novog Sada ne iz cele Vojvodine, da priželjkuje taj Ustav i da ide ka tome da se taj Ustav na neki način donese, što je nemoguće u ovom vremenu iz 1974. godine, da Vojvodina bude republika. To neće poći za rukom ni jednom od vas.
Videli ste ovde da poslanici iz DS iz Vojvodine prihvataju ovaj amandman, da li ste videli nekoga iz centralne Srbije ili iz Beograda da je govorio nešto o amandmanu o kojem ste vi kao Pokrajina predložili? Ne. Dakle, samo DS iz Novog Sada, moram da kažem, na čelu sa gospodinom Pajtićem, gospodinom Petrovićem, i sa još nekim ljudima insistiraju na promeni Ustava.
Povedite malo računa o kolaču koji se zove – budžet Republike Srbije, on je toliki koliki je, ne može se povećati, smanjiti se može. Vi ćete dobiti onoliko koliko se bude moglo dobiti. Svi građani, videli ste kakav je predlog, preko 60.000 dinara moraju da plate porez, da im se oduzme 10%. Dakle, moramo svi solidarno da ove reforme na neki način sprovedemo da bi nam bilo bolje.
Nije mi jasno. Vi ste pravnik, ali imate pored sebe ekonomistu, da se na tome insistira. Tražite rezerve u našoj Pokrajini, to je poguban posao ako se tako nešto ne uradi. Znate vi dobro koliko je „Razvojna banka“ uradila i šta je sve uradila, šta je Fond za kapitalne investicije uradio, kako ste davali iz tog Fonda pare, šta se dešavalo s tim parama, gde su otišle te pare?
Molim vas, budite solidarni sa ovom državom, jer vi, imam utisak, da sada napadate kao da ste pokrajina u smislu neke države u državi. Tako se to vidi kada govorite o amandmanu i uopšte o tih 7%. Odakle da se da 7% kad ni sopstvena vaša stranka u prethodnih pet godina nije dala tih 7%, ne zato što nije htela, jer je to zato što nije mogla. Zato što su apetiti Pokrajine Vojvodine bili veliki da bi svoj kapital sačuvala koji redovno dolazi, da bi mogla da radi onako kako je mislila da je dobro, a vidi se kako je bilo dobro u „Razvojnoj banci“, šta je bilo i u Fondu.
Molim vas, budite parlamentarni, shvatite da SNS hoće rezove da napravi – ekonomske, političke i bilo kakve druge, pomozite SNS, toj koaliciji i tada ćete i vi učestvovati u toj reformi društva Srbije. Nemojte biti toliko naporni sa tim vašim – mi smo pošteni, mi mislimo to, mi mislimo ovo. Nije to u redu. Mi smo isti narod koji živimo na jednoj teritoriji. Vi hoćete da na neki način AP Vojvodina bude nešto ekstra od ostatka Srbije. To neće moći. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović, replika.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Predsedavajući, ukoliko bi ste vodili računa o temi, danas ne bi bilo ovoliko replika.
Prethodni govornik je govorio o davno poznatim tezama SRS koja se danas zove SNS, koja je imala tezu za ukidanje AP Vojvodine, za ukidanje bilo kakve autonomije i to je bila njihova politika tada. Sada navodno nije, ali opet vidimo da u suštini jeste, jer kako razumeti ovu diskusiju, osim želje da se autonomija i pravo na autonomiju koja je data u Ustavu izvrgne na neki način, u nešto što neko traži i daju se ocene za neke političke grupe, pre svega za DS da je ona tražila Vojvodinu kao republiku, da je tražila državu u državi. To niti je bila, niti će biti istina.
Demokratska stranka se oduvek zalagala za decentralizaciju, generalno i za poštovanje autonomije, AP Vojvodine, za poštovanje njene specifičnosti i činjenice da u njoj živi etničko šaroliko stanovništvo, da u njoj živi puno ljudi koji su došli i sa strane i iz raznih krajeva srpskog porekla, da ima mnogo specifičnosti i da ne sme da joj bude uskraćeno osnovno elementarno pravo da ustavno definisane nadležnosti može da finansira.
Srpska napredna stranka se upravo zalaže za to.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Molim narodne poslanike, da raspravu o Statutu AP Vojvodine i sve to je van teme. Znam da je to interesantno pitanje, ali da ipak suzite taj prostor i da se više diskutuje o amandmanu.
Reč ima gospodin Pastor.

Ištvan Pastor

Gospodine potpredsedniče, nažalost ću morati da odstupim malo od tebe zbog toga što moram da reagujem na ono što je rečeno.
Uz dužno poštovanje gospodina Toškoviću, moram da vam kažem da se posebno ne uzrujavam zbog toga ako se čini da smo napadni. Naime, to nam je posao. S druge strane, moram da vam kažem da ni u kom slučaju ne doživljavam pojavljivanje u ovom cenjenom domu i obrazlaganje amandmana skupštine kao neku vrstu pokušaja reketiranja. Ako se to tako doživljava, onda mislim da nam se ne piše dobro.
Što se tiče vaših navoda vezanih za Razvojnu banku i za Fond za kapitalna ulaganja, moram da vam kažem da je to poprilično oljuštena kost. U proteklih godinu i po dana smo čuli milion komentara, najava, vezanih za to šta se desilo u Razvojnoj banci, šta se desilo u Fondu za kapitalna ulaganja. Bilo je vremena da se naprave sve provere, ako ja dobro znam puno provera je i rađeno. Do dana današnjeg ne znam koji je ishod, sem da se ništa nije našlo, jer da se našlo, verovatno bi se čulo, a pošto se nije čulo, mislim da nije korektno da se sa tim operiše.