Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Hvala.
Upravo sam hteo da podržim amandman kolege. Jednostavno, trebamo onda uzeti u obzir… Ja sam čovek koji dolazi sa ekonomskog fakulteta, mi smo tamo imali AIESEC, koji se takođe bavio tom međunarodnom razmenom studenta i ja kao aktivista kada sam studirao prošao sam kroz te mnoge programe, projekte i nisam stigao da odem na razmenu studenata. Oni koji su bili, imali su velike koristi od toga. Neki su se tamo i doobučavali, usavršavali i mislim da o tome treba razmišljati u nekoj perspektivi, da se ta udruženja studenata, te organizacije stvarno sistemske reše i isplaniraju u narednim periodima kroz budžet.
Mi smo se snalazili, dovijali i molili kroz neke razne načine i metode da pokušamo na neki način da odemo i da učestvujemo kada se održavaju i ti skupovi i seminari te međunarodne organizacije.
Ovo neka bude samo jedna grudvica koja će da pokrene lavinu. Ne mislim na lavinu u negativnom smislu, ali da jednostavno vidimo da to u nekim od narednih perioda trajno rešimo.
Mislim da možemo da napravimo neku preraspodelu sredstava upravo kroz uštedu i kroz racionalizaciju svega onoga što je bilo negativno u prošlosti kada je upitanju nauka, da nam sredstva ipak idu u pravom smeru, a ne da se troše na neke, ovo što se ovih dana spominje u medijima, da ne budem tendenciozan i ličan ovih dana, pošto me optužuju da sam ličan, ali vreme će pokazati ko je šta radio i na šta su se trošile pare, a nismo ih trošili u prave svrhe, tj. na student i na njihovo usavršavanje. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Mladen Grujić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Grujić

Nova Srbija
Zahvaljujem kolegi Radenkoviću na podršci.
Dozvolite mi samo da naglasim da organizacija o kojoj je govorio se zove AIESEC, koja tradicionalno se finansira sama. Ipak se radi o studentima ekonomije, a ovde sam pokušao da podržim IAESTE, studente tehnike koji, po definiciji, nisu baš najsposobniji kada su u pitanju organizacije oko novca. Baš zato sve države EU podržavaju organizaciju IAESTE, a AIESEC se finansira sam.
Žao mi je što mi ne možemo da se nađemo među tim državama koje podržavaju svoje studentske organizacije, ali dobro, Bože moj, ne podržavamo ni mnoge druge možda i pametnije stvari. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 7. razdeo 25 amandman je podnela narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić. Izvolite.

Snežana Stojanović-Plavšić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Poštovane koleginice i kolege, podržaću amandman kolege Grujića, ali neću sada, nemam vremena da trošim na obrazlaganje toga.
Dame i gospodo, evo jedne dobre vesti. Ministre, zahvaljujem vam zaista ne samo u ime poslaničke grupe URS i svoje ime, nego u ime čini mi se da mogu da kažem čitave Srbije, jer ono što smo uradili ovim amandmanom jeste podrška razvojne šanse Srbije.
O čemu se radi? Ovo je amandman koji obezbeđuje Petnici stabilno finansiranje bar u ovoj godini i u ovom budžetu u iznosu od 30 miliona dinara. Ovo je amandman kojim država kaže – ne, Petnica ne mora da moli za novac. Ne, ne mora svaki ministar prosvete ili nauke da ide u Petnicu da se slika, a da zatim pušta ljude iz Petnice da dolaze i da ga sto puta mole, kako bi neki novac dobili.
Ovim amandmanom država kaže – da, Petnica je briga države i ne, ne treba Megatrend da nam finansira Petnicu. Zato je važno ovo što smo uradili. Ja vam zahvaljujem što ste dali priliku meni lično i URS da budu prvi koji će u budžet jasno i glasno staviti Petnicu. Zašto je to važno? Ne samo zbog ove godine, nego i zbog godina koje dolaze, jer se nadam da se više niko nikada neće ohrabriti da iz budžeta izbaci Petnicu. Zaista je ponižavajuć položaj u koji je dovedeno 40.000 polaznika Petnice i 2.000 bar onih koji su je pohađali prošle godine.
Međutim, ono čime ja nisam zadovoljna to je, svakako, iznos koji smo opredelili Petnici. Dozvoliću, u recimo kontekstu rasprave koju smo od pre podne vodili, da je veliki rat jako važan za promociju Srbije i za obeležavanje prošlosti i država kaže – da, spomenici su nam važniji od dece i od budućnosti. Ali, ministre, ja vas pitam, ovo je vaš budžet, koliko puta su važni? Pet puta, tri puta, osam puta. Ne, 20 puta su veća sredstva koja se izdvajaju za veliki rat, nego sredstva koja se izdvajaju za Petnicu. Time ne možemo biti zadovoljni i ja vas sve pozivam da u narednom budžetu Petnica ima ne 30, nego bar 100 miliona, jer ona to zaslužuje. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Samo da budemo vrlo jasni, pošto ste imali jednu nekonzistenciju. Nisam ni pretendovao da se javim o tome što ste rekli, pošto ste prvo rekli da je URS prvi koji je stavio Petnicu u budžet, a onda da je ovo moj budžet za onaj deo koji ne valja. Samo hoću da ukažem na to. Vaš budžet je ove godine, kada je sve o čemu ste pričali, se zapravo dešavalo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić.

Snežana Stojanović-Plavšić

Ujedinjeni regioni Srbije
Pa ne, vidite ministre, jesam ja pogrešila, ali pogrešili ste i vi. Nije budžet ni vaš ni naš. Budžet je Republike Srbije i građana Srbije. Ali, ja sam vama zahvalila da i vi i ja smo zaslužni što se Petnica ove godine našla u budžetu. Ja sam vam zahvalila na samom početku.
Ja mislim da je to važno. Danas ste vi ministar finansija, danas sam ja poslanik, sutra će biti neko drugi. Ali ono što je važno, to je da se Petnica prvi put jasno i eksplicitno našla u budžetu. Jer, kao što sam rekla, ni jedan dosadašnji, a složićete se da to ne treba da bude prevashodno ni briga ministra finansija, ni onog koji je bio pre vas, ni vas. Vi ste slučajno polaznik Petnice i vi slučajno znate o čemu se radi. Zahvaljujući tome vi ste imali razumevanje da ovaj amandman prihvatite. Ali, ne mora svaki ministar finansija da zna svaki detalj. Onaj ko mora da zna, to su ministri obrazovanja, ministri nauke, a niko od njih do sada nije rekao da Petnica jeste njihov prioritet.
Ja sam pre dva meseca postavila pitanje ministru prosvete šta će uraditi za stabilno finansiranje Petnice? Znate šta mi je odgovorio? Odgovorio mi je da je Petnica prioritet Ministarstva obrazovanja i nauke. Kada je budžet došao, ja nisam videla da je Petnica prioritet, nego sam videla da će opet Petnica morati da moli za novac. Ja zaista mislim da je to ponižavajuće i degradirajuće i da je to nešto što ne smemo dozvoliti, ako želimo da mladi ljudi poput vas i poput sve dece koja su polaznici Petnice, zaista vode Srbiju. Jer oni odlaze u svet, oni su kvalifikovani da studiraju i predaju na najprestižnijim svetskim univerzitetima, oni se Petnici vraćaju, ali nažalost Srbiji se ne vraćaju, jer treba da rade sa diplomom srednje škole kao vi. Da bi se Srbiji vratili, važno je da Srbija kaže – da, Petnica je naša. Zato mislim da je ovaj amandman važan.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krstić.