Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
Navikao sam na dvostruke aršine. Nije korektno, odustajem od povrede Poslovnika. S obzirom da sam pomenut po imenu i prezimenu, tražim pravo na repliku.
(Predsedavajući: Nemate pravo na repliku.)
Kako nemam pravo, kad mi je spomenula ime i prezime?
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Nemate pravo na repliku.
(Zvonimir Stević, sa mesta: Spomenut sam po imenu i prezimenu.)
Idemo dalje.
Na član 34. amandman je podnela Vlada.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Verica Kalanović i zajedno dr Nenad Popović, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Reč ima narodni poslanik Dušica Morčev.

Dušica Morčev

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, mi smo predložili da se član 35. briše iz više razloga. Ja ću vam sada i usmeno to obrazložiti.
Član 35. govori o tome da se politika Vlade vezana za socijalna davanja u 2014. godini neće menjati. Mi smatramo da je socijalan politika bila pogrešna i da ona mora u 2014. godini da se menja. Zašto?
Socijalna politika treba da bude okrenuta ka najugroženijim i najosetljivijim grupama. Treba da brine o porodicama sa decom, o porodicama u kojima niko nije zaposlen, o staračkim domaćinstvima, posebno u seoskim sredinama, o penzionerima sa niskim penzijama.
Socijalna politika definisana budžetom i po novom sredstva ne zadovoljavaju osnovne potrebe. Znači, već po ovome što ste predložili, tim sredstvima, ona ne zadovoljava njihove osnovne potrebe, a vi ste podigli PDV na osnovne životne namirnice, poskupljujete hleb, mleko, šećer, ulje, lekove. Znači, ove ugrožene kategorije već ne mogu da izađu na kraj, ne mogu da priušte sebi osnovne životne namirnice, vi ste podigli PDV i njih direktno ugrožavate, a niste izdvojili veća izdvajanja kako bi oni izašli sa tim na kraj.
Zbog toga smo predložili brisanje ovog člana, jer on ovako kako stoji ništa ne znači. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, predao sam, zbog građana Srbije, amandman koji kaže da će u cilju ublažavanja posledica povećanog PDV Vlada formirati poseban solidarni fond za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.
Imam potrebu, nažalost imam malo vremena, samo dva minuta, da objasnim građanima Srbije šta to znači. Pod naprednom vlašću SNS u Srbiji napreduju samo cene, a Srbija napredno nazaduje. Dok Srbija napredno nazaduje, Aleksandru Vučiću rejting skoči 2%, standard u Srbiji padne 10%.
Šta to znači? To znači, građani Srbije, da ćete dobiti ono što vam nije obećano. Obećavali su vam pojeftinjenje struje od 20%, a struja je poskupela 11%. Ovoga trenutka većini građana Srbije, koji nisu izmirili obaveze za električnu energiju, uveliko isključuju u sred zime taj kabl koji napaja električnom energijom njihova domaćinstva.
Sa druge strane, imali smo situaciju da u Srbiji građani dobiju povećanje PDV na mleko, na lekove, na osnovne životne namirnice, na ogrev, na komunalije i kao što je kazao Aleksandar Vučić, to uopšte ne pogađa najstariju kategoriju našeg stanovništva, jer kao što je poznato penzioneri uopšte ne kupuju lekove, oni nemaju hleb i mleko kao svoje potrebe u jelovniku, oni ne plaćaju komunalije, koje uopšte nemaju u svom troškovniku.
Vi ste bitno oštetili standard građana Republike Srbije, jer kao što znate penzije i plate će rasti po stopi od 1% godišnje, a inflacija će biti mnogo veća. Šta to znači za vas na Voždovcu? Kada građanima Voždovca, kada građanima Kostolca, kada građanima Odžaka, Kruševca, stignu novi računi, nove poreske takse, novi računi za porez na imovinu i kada nemate odakle to da platite, mi smo predvideli formiranje solidarnog fonda iz koga bi mogli makar malo da se ublaže posledice katastrofalne ekonomske politike.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, replika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, hajde da postavimo jedno pitanje građanima. Ovih 2% nije popularna mera. Niko u Vladi Republike Srbije tu meru ne bi uvodio da ne mora. Postavimo im pitanje – da li je bolje da se povećaju cene za 2% tog poreza na dodatu vrednost, nego da inflacija u Srbiji bude 10%? Hajde da ih pitamo – šta bi rekli?
Govorim o inflaciji koja je bila za vreme vlade Mirka Cvetkovića. Ne govorim o nekoj fikciji.
Niko u SNS nije obećao pojeftinjenje struje, ali smo zato napravili program za socijalno ugroženo stanovništvo i olakšice prilikom plaćanja struje i subvencionisane cene, što vaša prethodna Vlada nije uradila.
Odakle novac još može da se nabavi za budžet Republike Srbije? Verujte, kada budu počele konačno pravosnažne presude da pristižu za aferu „Agrobanke“, za aferu „Razvojne banke Vojvodine“. Što to pitanje niste postavili svom predsedniku Vlade u Vojvodini? Šta je sa tom bankom? Kada budu počele da pristižu pravosnažne presude imaćemo daleko izbalansiraniju situaciju u budžetu.
Znači, oni koji su uzimali od građana Srbije, moraće to da vrate nazad. To je taj problem, koji najviše smeta nekima, ne svima u DS, ne svima.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević, replika.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, imam pitanje, pošto me građani Srbije delegiraju da vas to pitam, hoće li u taj fond oduzete imovine, posle pravosnažnih presuda, ići i 8% provizije koju, čujemo, jedan ministar traži od kineske firme. Valjda bi bio red da i to ugleda svetlost dana kao pravosnažna presuda, pa da vidimo prvo ko je taj i koliko je uzeo kao proviziju od kineskih firmi, a znamo da kineske firme sklapaju poslove od nekoliko milijardi.
Samo da vas podsetim, za vreme mandata DS oduzeto je 500 miliona evra od narko dilera i drugih ljudi koji su se bavili organizovanim kriminalom na teritoriji Republike Srbije.
Sa druge strane, vrednost zaplenjene droge, kokaina je zaplenjeno nekoliko tona. U vašoj akciji „Grom“, gde su svi važni narko dileri imali svoj gromobran u policiji, zaplenjeno je samo 10 grama u Lazarevcu i ako se građani Republike Srbije organizuju, tamo u Lazarevcu, preko Udruženja Sveti Sava da otkriju narko dilere, a Aleksandar Vučić je rekao da je to najbolja akcija u poslednjih 25 godina i da je zaplenjeno droge, koja bi mogla da snabde pola Meksika. Onda izađe organizacija UN i njeno telo koje se bavi procenom narko tržišta i kaže da u Srbiji narko tržište vredi 180 miliona evra. Nigde nisam čuo koliko ste zaplenili novca u ovoj akciji. Nigde nisam to čuo.
Što se tiče svih ovih afera, „Agrobanke“ i ovih, svi neka odgovaraju koji su napravili krivično delo. U tome imate snažnu podršku, ali malo je muka građanima Srbije od te otužne patetike. Znate, to – evo, mi se borimo protiv kriminala, tako što tetošimo kriminalce i što im javlja policija telefonom kad, gde, koliko količine droge da sklone, tako se ne bori protiv narko dilera. Da ste se zaista borili protiv narko dilera, onda bismo dobili informaciju koliko je novca zaplenjeno u ovoj akciji.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić i završavamo sa replikama.