Šesto vanredno zasedanje, 16.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

2. dan rada

16.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 19:55

OBRAĆANJA

Marija Stevanović

Poštovani predsedavajući, ministarke, koleginice i kolege poslanici ja ću biti inženjerski kratka i dati vezano za ovaj izveštaj jedan komentar, jednu sugestiju i jedan predlog.
Komentar je sledeći. S obzirom da ja dolazim iz poplavljenog područja, iz Svilajnca, vrlo dobro znam da ovo što je napisano u izveštaju je samo deo onoga što je Vlada radila. Tako da, zahvaljujem se svim ministrima koji su pomogli, i znajući ove druge očekujem u narednom periodu još veću pomoć. Ali, ono što je evidentno to je da nam zaista brzo treba taj zakon o vodama i da zajednički treba da napravimo taj neki zajednički plan odbrane od poplava, jer ne možemo parcijalno da radimo, pojedinačno za bilo koju opštinu, nego moramo da posmatramo te slivove reka. Neki poslanici su već to istakli i ja podržavam njihovo mišljenje. Možda treba da pogledamo iskustva zemalja kao što su Amerika ili Kanada, gde je voda ovako bitno pitanje u ingerenciji Vojske, ali, o tom potom, to je tema za razmišljanje.
Druga stvar, iliti sugestija jeste sledeća, s obzirom da su štete ogromne trebalo bi da mi kao poslanici, da malo vidimo šta su radile i lokalne samouprave. Znači, nije ovo političko pitanje. Ako uzmemo Svilajnac kao primer i skoro ceo Pomoravski okrug, ali hajde da se zadržimo na mestu iz koga potičem, imali smo jednu ljudsku žrtvu, 80% gradskog naselja koje je potopljeno, 2000 domaćinstava, 3000 objekata, šteta 19 miliona evra. Priznaćete da je to jako mnogo za ovako siromašnu zemlju i za jedan ovako mali grad. Uzbunjivanje ljudi je loše odrađeno.
Nakon svega toga što se izdešavalo, bili su čak i neki protesti građana, podnošene su krivične prijave, ali zaista smatram da stručna javnost treba da da svoje mišljenje da li je bilo nekih propusta. To još jednom ponavljam nije političko pitanje. Ako je neko pogrešio, stvarno treba da odgovara, ne znam zašto bismo se mi sada krili iza određenih funkcija, bilo ko od nas. To isto važi ne samo za Svilajnac, Paraćin, Rekovac. Prenosim upravo mišljenja građana.
Na kraju, kao treće, predlog, drago mi je što je ministarka Mihajlović ovde jer će ona razumeti o čemu govorim, a to je da iskoristimo pepeo iz naših termoelektrana za obnovu zemlje posle poplava. Mislim da su tu neki ekolozi, da su tu ekonomisti koji će se takođe složiti, jer ću navesti primer naše Termoelektrane „Morava“ iz Svilajnca. Mi trenutno imamo 4,5 miliona tona pepela koji nam je balast. Mi plaćamo izgradnju kaseta gde se skladišti pepeo, plaćamo održavanje, plaćamo rekultivaciju, razne takse. Samo za Moravu koja je 3,58% TENT-a je za prošlu godinu, troškovi su iznosili za pepeo nešto više od milion evra. Pepeo se svugde u svakoj razvijenoj zemlji sveta koristi kao građevinski materijal, koristi se za izgradnju nasipa, puteva i železnica. Sa ekipom profesora sa Građevinskog fakulteta u Beogradu sam bila već u „Železnici“. Znači, izgradnja bi bila 50% jeftinija.
Ako poredimo te neke zemlje EU gde bukvalno kupci stoje ispred termoelektrana sa džakovima da uzmu pepeo, znajući koje su karakteristike njega kao građevinskog materijala i nas, tako siromašnu zemlju koja em plaća za deponovanje pepela, em plaćamo neke materijale skuplje, ne znam ko je ovde lud. To je moj dobronamerni predlog i da malo razmislimo o tome. Vi znate koliko su sada šljunkare iliti eksploatacija šljunka doprinela rečnim koritima da naprave ovaj haos koji su napravili. Hajde da nešto kreativno uradimo, nadam se da ćemo svi imati korist od toga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Biljana Ilić Stošić, a neka se pripremi narodni poslanik Vladan Milošević.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Ilić Stošić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo potpredsednice Vlade, gospodine ministre, gospođo ministarka, naš veliki Ivo Andrić je umeo da kaže da kada svakih pola veka veliki povodan naiđe ništa ne ujedini ljude onako kao zajednička nesreća. To je tačno, jer tada je Srbija disala jednom dušom u trenucima nezapamćene katastrofe.
Jedno je sigurno da je prethodnih godina preventiva bila bolja, da je država bila odlučna, efikasna, kao što je bila u danima za vreme i posle poplave razmere nacionalne drame bi bile daleko manje. Zato me čude disonantni tonovi koji se iz redova opozicije čuju čak i po ovom pitanju. Deo odgovornosti sviđalo se to nama ili ne moramo priznati snosimo i mi sami kao pojedinci.
Pogledajte samo najbližu reku ili potok, oni su odavno pretvoreni u deponije. Gradnju na geomehanički neadekvatnim terenima, to ne želim ni da pominjem. Sva ta nebriga država, lokalnih samouprava, maćehinski odnos svih nas kao pojedinaca plaćena je najstrašnijom cenom gubitkom ljudskih života i nebrojanim ličnim i porodičnim dramama. Dramama ljudi koji su primorani da život počnu ispočetka. To su ljudi kao i svi mi koji muku muče da prežive svakodnevnicu. Odjednom su suočeni sa saznanjem da do tog dana nisu imali ništa, a onda je naišla voda i odnela im sve.
Voda se polako povukla, a nama je ostala poplava problema i poplava pitanja da li je moralo baš ovako i ovoliko da nam se desi. Čime još sve priroda može da iznenadi društvo koje nije imalo snage da predviđa, predupređuje i sprečava katastrofalni scenario kakav ne bi smeo da nam se desi na početku trećeg milenijuma. Moramo da verujemo da nam je poplava pored sve nesreće donela i nešto korisno i upotrebljivo, da nam je donela ne samo opomenu već i poruku da se ovako više niti može niti sme i da sistem moramo urediti tako da nikada više ne bude toliko nemoćan pre stihijom prirode, za šta je neophodna ljudska priroda najboljeg kvaliteta u šta smo se uverili svi.
Građani kažu da ne smeju ni da zamisle šta bi se sve dogodilo sa tim sirotim, poplavljenim ljudima da nismo imali u tim strašnim trenucima ovakvog premijera koji je prosto snagom svoje ličnosti mobilisao celu državu u odbranu. Veoma je teško kada se govori o katastrofi koja nas je zadesila naći pravu meru reči. Zato opet citiram našeg nobelovca koji bi za nas rekao – tih dana smo bili ljudi.
Molim sve građane da to i ostanemo, da nastavimo sa upućivanjem pomoći za obnovu poplavljenih. Svaki, pa i najmanji prilog je značajan, dragocen. Još jednom podsećam, većina poplavljenih ljudi je verovala da nema ništa, a onda je došla voda i odnela im sve. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladan Milošević, neka se pripremi narodna poslanica Velinka Tošić.
...
Srpska napredna stranka

Vladan Milošević

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, uvažene kolege, dolazim iz jedne male opštine koja se zove Vladimirci i nalazi se između Šapca i Obrenovca, koja je takođe bila ugrožena ovim poplavama. Pogotovo treba da znate da reka Sava protiče mojom opštinom 29 km.
U tom delu je izgrađen nasip koji je srušen u dužini od 500 metara. Kompletan ovaj zakon se zasniva na tesnoj saradnji Kancelarije za pomoć i obnovu u poplavljenim područjima i lokalne samouprave. Ovde se sada javlja problem. Pojedine lokalne samouprave se nisu najbolje snašle ili nisu imale kapacitete, ili iz bilo kojeg drugog razloga nisu uradile poslove koje je trebalo uraditi do određenog roka. Na kraju ispaštali su građani.
Takav je slučaj sa opštinom Vladimirci. Mi smo takođe pogođeni ovim poplavama, naravno što nije uništila poplava, uništio je grad, ali smo i jedina opština u okruženju koja nije dobila seme za presejavanje zbog neažurne dokumentacije. Ne želim da licitiram ko je kriv, ali meštani Dragojevca, Proova, Beljina i ostalih sela sigurno nisu krivi zbog toga. Pošto se radi o ogromnoj površini koja je poplavljena, oko 5.000 ha, ovo nije mali problem. Nešto je zatajilo na relaciji lokalna samouprava – nadležno ministarstvo. Da se ovakve stvari ne bi ponavljale mora postojati sistem kontrole koji bi bio dostupan svim građanima, pa ukoliko negde zataji da građani imaju kome da se požale i učinjena greška mogla da se otkloni.
Ovo govorim zato što na teritoriji opštine Vladimirci najgore je prošla poljoprivreda, ali isto tako i putna infrastruktura, elektro mreža, ali i stambeni i ekonomski objekti u sklopu poljoprivrednih gazdinstava. Zato pozivam predstavnike Vlade da posete Vladimirce i sami se uvere u stepen štete koji je naša opština pretrpela. U Vladimircima nije moglo da se vidi ni u sredstvima informisanja, jer opštinsko rukovodstvo u tom trenutku nije najbolje reagovalo, i nije uspelo da zainteresuje javnost za našu nesreću.
Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim gospodinu ministru Velimiru Iliću, koji je došao, video naš deo nesreće i uputio nam pomoć od 40.000 komada crepa i ostalim poslanicima koji su u skladu sa svojim mogućnostima pomogli da prebrodimo ovu krizu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Da odgovorim poslaniku.
Pomenuli ste Ministarstvo poljoprivrede i raspodelu semena koja je izvršena u prethodnom periodu i činjenicu da vaša opština nije dobila seme. Molim vas da imate u vidu, da smo mi učinili sve da dođemo do podataka, koji su nam bili neophodni, da bismo i u tu opštinu opredelili seme. Kako vaši nisu odgovorili na naše bezbrojne pozive, mi smo prosto morali da zaključimo spiskove, ali to ne znači da neće naši proizvođači i na tom području dobiti gorivo i da neće dobiti i đubrivo. Znači, nakon ove raspodele koja je bila, možemo reći u krajnje optimalnom roku, koja je izvršena za ostala područja, za vaše područje nismo imali podatke, ali sada smo ih dobili i dobićete đubrivo i gorivo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Velinka Tošić, a neka se pripremi narodna poslanica Violeta Lutovac.
...
Srpska napredna stranka

Velinka Tošić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, dolazim iz Loznice i želim da prenesem deo situacije koja nas je zadesila ovim poplavama.
Povodom nezapamćene elementarne nepogodne poplave, koja je zadesila grad Loznicu, kada je na teritoriju grada Loznice za samo dva dana palo 217 litara po m2 atmosferskih padavina, što predstavlja apsolutni istorijski maksimum u pogledu količine padavina od kada se vrši merenje istih. Gradski štab za vanredne situacije je pravovremeno reagovao.
Najvažnije od svega jeste da ljudskih žrtava nismo imali. Vanredno stanje je uvedeno 14.5. i bilo je na snazi do 23.5. Velike padavine su pored plavljena izazvale i velika klizišta. Teška situacija je bila na području Loznice, Malog Zvornika, Krupnja i Ljubovije. Gradski štab za vanredne situacije je ostvario saradnju sa svim relevantnim ministarstvima. U najtežim danima grad su posetili ministri Bratislav Gašić, Lazar Krstić, Kori Udovički i Snežana Bogosavljević Bošković i gospodin Velimir Ilić. Svima zaista zahvaljujem.
Šteta je velika i treba naći mogućnosti da se ona ublaži, ako ne može da se u potpunosti sanira. Šteta se ogleda u sledećem: na stambenim objektima šteta je procenjena na oko 660 miliona dinara, lokalna infrastruktura oko 80 miliona dinara, lokalni putevi i putni objekti oko 172 miliona dinara, privredni objekti oko 127 miliona dinara, poljoprivreda oko 440 miliona dinara, distributivno elektroenergetski sistem oko 27 miliona dinara, vodotokovi oko 155 miliona dinara. Ukupna šteta je oko 1,6 milijardi dinara, što je veličina godišnjeg budžeta grada Loznice.
Grad Loznica nije u stanju sam da reši nastale štete i očekuje pomoć od svih relevantnih činilaca. Jadar je svojim plavljenjem izazvao veliku štetu i za sobom ostavio veliku pustoš. Most na reci Jadar u Draginjcu je uništen, nije više za upotrebu, tako da je blokirana komunikacija žitelja Gornjeg Jadra prema Loznici i žitelja Donjeg Jadra prema školi, ambulanti, crkvi, mesnoj zajednici u Draginjcu, kao i imanjima sa obe strane reka.
Neophodan je pontonski most na reci Jadar u Draginjcu. Gospodin Velimir Ilić dolazio je kod nas u posetu i bio je na licu mesta i on nam je zaista mnogo u tome pomogao. Napravljene su prilazne rampe za taj isti, ali treba nam i tu pomoć države jer grad nije u stanju da plati sve troškove oko postavljanja i opsluživanja mosta. Može samo elementarnu logistiku da pruži, a to je ishrana, smeštaj, nafta. Potrebno je izgraditi novi most na reci Jadar, ali ni za to grad Loznica nema novac, i tu očekujemo pomoć države.
Problem mosta je i u Gornjoj Trešnjici, problem puta u Velikoj Reci, Krupnju, problema ima na sve strane. Imamo i brojnih ekoloških problema izazvanih klizištima. Jedan deo je vezan za rudnik „Zajaču“ odnosno rudnik „Kostajnik“ u kojem je došlo do pucanja brane i izlivanja jalovine u reku Korenitu, dalje u reku Jadar, pa u Drinu itd. Problem je ozbiljan. Potrebna je hitna sanacija. Molim Vladu Republike Srbije da zaista ozbiljno sagleda probleme našeg kraja, odnosno moga kraja i celog Mačvanskog okruga i da nam pruži relevantnu pomoć.
Moram istaknem i to, da je Loznica poplavni talas dočekala sa dva čamca, od kojih je jedan bio neispravan, bez džakova za pesak, bez čizama, mada to nije slučaj samo sa Loznicom, manje-više situacija je ista ili slična i u drugim gradovima, pored kojih protiču reke.
Molim nadležne organe da ispitaju trošenje novca koji je odvojen u gradskom i opštinskom budžetu za te namene, kako bi za slučaj neke nove elementarne nepogode bili blagovremeno spremni i bili u stanju da ublaže posledice te nepogode.
Želim da se zahvalim svim građanima dobre volje u Srbiji i inostranstvu koji su lozničkom kraju uputili veliku humanitarnu pomoć. Hvala svima i zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Velimir Ilić. Izvolite.