Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Rističeviću.

Na član 72. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Ne treba da tolerišete ovakvo podsmevanje radnicima u Srbiji. Mislim da nije korektno, ali vidim da se sjajno zabavljate. Jako vam je zabavno i jako vam je smešno, stvarno.

Dakle, ova odredba uvodi da zaposleni može do 45 dana godišnje biti premešten na druge odgovarajuće poslove bez aneksa o radu, tačno je. Odredba stvara mogućnost za zloupotrebu i mobing o kojem nije govorio kolega. Mi zbog toga predlažemo brisanje ove odluke.

Dakle, zadržava se ista plata, premešta se na drugo mesto, a odredba zakona o mobingu su u praksi, pokazalo se, potpuno ne primenjive, jer je to tema koja se u Srbiji, naročito u Srbiji, teško dokazuje i sankcioniše. Ukoliko poslodavcu omogući da premešta zaposlene na druge poslove kako mu je volja, a kako smo zabavno i žovijalno slušali malopre, ovo može biti odličan sistem kojim će poslodavac da mobinguje zaposlene i dodatno ih pritiska i zato smo smatrali da ga treba izbrisati, a ne da ovde pravimo pozorište u kući da ne kažem nešto drugo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Stefanoviću.

Pretpostavljam da su narodni poslanici divili veštini kako je govornik obrazlagao amandman o kojem se sada govori.

Po Poslovniku se javio narodni poslanik Aleksandar Jovičić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Jovičić

Srpska napredna stranka
Povređen je član 106.

Prethodni govornik je rekao da naša poslanička grupa omalovažava zaposlene u Srbiji što je potpuno netačno. Da, ako već govorimo o omalovažavanju radnika u Srbiji, podsetio bih prethodnog govornika ko je omalovažavao građane i zaposlene i kako to da baš danas toliko vredno radite za njih, a u proteklih deset godina 644 propale privatizacije.

Još jedna stvar, danas ste pozivali da sa vama neko izađe pred građane, tj. pred predstavnike sindikata i članove sindikata, ispred Narodne skupštine, ali ne znam zašto nije došao i onaj koji ih nije po vašem omalovažavao, a to je Bojan Pajtić, a videli smo kakve je izjave davao 2001. godine, da su reforme potrebne Srbiji, da samo zdrave reforme mogu da poprave stanje u privredi. A sada od liberalnog demokrate došli smo do boljševika, čoveka koji je, jel te revolucionar, koji se bori za prava građana. Prvo ih je opljačkao, a danas se bori za njihova prava. To je omalovažavanje, to je skandal za Srbiju.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Jovičiću.

Povreda Poslovnika, Borislav Stefanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Gospodine predsedavajući, dramatično kršenje člana 106. i člana 107. Neprimereno obraćanje, direktno obraćanje, potpuno van teme, potpuno van bilo čega o čemu smo pričali samo deset sekundi ranije, a potpuno takođe u sklopu ovog, rekao bih, zaista besmislenog kidisanja na amandmane opozicije koji pokušavaju ovako, deset na jednoga, kako su navikli poslanici većine.

Da li je moguće da niko ovde ne može ništa da kaže, a da se ne priča o tome da je neko bio liberal, a sada je boljševik pri čemu mogu da garantujem da kolega, uz duboko uvažavanje na njegovu mladost, ne zna šta je boljševik inače ne bi tako nešto rekao. Pri čemu, tu se sigurno ministar slaže, nije to baš tako uvredljivo, znate, naročito ako se zna šta je sa one druge strane, a to sa druge strane, vi ste gospodo bili, ali mi bogami nikad.

Prema tome, hoću da vam kažem, ako mislite da pričamo kvalitetno kao što je bilo slučajeva o amandmanima ili da se stvarno lepo povučemo, pa vi ovde izglasajte šta hoćete. Nema smisla ovo, razumete. Mi kažemo – krše se prava zaposlenih, i kažemo zašto mislimo da se krše, kažemo zašto mislimo da je nepovoljno, a samo se priča o tome, a što se ne priča o 50 miliona evra godišnje za „Etihad“ koje plaćaju poreski obveznici. Što se ne priča o tome koliko ste ljudi 60 hiljada ljudi, 70 hiljada ljudi stranačkih vojnika zaposlili u javnim preduzećima. Da li je to skretanje sa teme?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Stefanoviću, upravo radite ono zbog čega ste malopre tražili repliku. Molim vas da se svi vratimo na amandmane. Tu je amandman na član 72.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Navodim vam baš primer, dajem vam primer na šta to liči. Ja vas molim da intervenišete.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, kao što ste videli prekinuo sam prethodnog govornika i sada reč dajem šefu poslaničke grupe SNS gospodinu Babiću, po povredi Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Povreda Poslovnika član 107.

Znam da u ovoj sali ima i bili smo prisutni kada su narodne poslanike SNS slali u aleje, a sada nas smeštaju na neka druga mesta govoreći da kidišemo. Znate ko kidiše, gospodine predsedavajući? Zveri. I vi to trpite. Ja to neću trpeti, ni u ime 136 narodnih poslanika SNS, ne u ime parlamentarizma i discipline i poštovanja i dostojanstva Narodne skupštine.

Mogu da razumem da neko mrzi, nije to dobro. Mržnja je kao bumerang. Bude poslat ka nekome drugome, okrene se, pa vam razbije glavu, onome ko mrzi. I to se dešava ljudima u ovoj sali, ali ako se spočitava SNS da je zaposlila 60.000 ljudi u državni sektor, odlično. Ali, ste vi zato gospodo zaposlili onih ostalih 720 hiljada. To je odgovornost za 720 hiljada.

Još jedna stvar koja zaista mi smeta kao narodnom poslaniku u trećem mandatu. Traženje da ćutimo. Zašto kidišete? Zašto se javljate? Bože moj mi ćemo odmah izaći ako vi dalje pričate. Pa, kakvo je to shvatanje demokratije ako samo jedna strana može da priča. Samo ako može jedna strana da izražava svoje političke stavove. Svi drugi da ćutimo. Da li će sledeće biti da izađemo iz ove sale? Ne, nećemo zato što su nas građani ovde poslali. Brisali suze ili ne brisali, vi brišete suze još od 16. marta 2014. godine.