Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, u ovoj sali vi to upravo radite. Molim, vas da se vratimo na amandmane.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Kako mislite da prvi radimo?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Stefanoviću.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Povređen je član 27.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, molim vas, ponovo se prijavite. Mislim da se gospodine Stefanović pozivao na član 27.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Onda ću se pozvati na član 107. Ovo je vređanje svih narodnih poslanika.

Ja znam da su neki narodni poslanici iz DS navikli na diktaturu, navikli na svu vlast, na bahatost. Znam da su navikli da pišu i optužnice, da presuđuju, da zatvaraju, da hapse.

Znam da su navikli na sve bahatosti koje nosi vlast, ali vas samo molim kao predsedavajućeg ili kao predsednicu i ako niste bili u tom trenutku, šta je to i koje je to merilo da jedan narodni poslanik DS, šef poslaničke grupe, ocenjuje da li je neko izlaganje besmisleno ili smisleno.

Ko to sudi? Ko daje tu ocenu? Sa kojim pravom?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Niko.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Sa kojim pravom omalovažava? Ovde smo nazvani „oni“, „kidišu“, „aleje“. Ja znam da bi nas vi smestili u aleje, ali građani Srbije su nas smestili u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ako neko može da sudi, sude građani Srbije.

Žao mi je što vi više ne sudite, ali to je dobro za Srbiju što vi više ne sudite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Zaista sam želela da se odmorim, ali hvala poslanicima što mi ne dozvoljavaju.

Vladimir Đukanović, po amandmanu, javio se. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala, uvažena predsedavajuća.

Zaista vredi prokomentarisati ovo što je predlagač podneo.

Znate, ovde se polazi od logike da su svi poslodavci zli ljudi i svako ko je privatnik, otprilike jedva čeka da vrši mobing nad radnikom. I, to je otprilike neka logika samoupravljačkog socijalizma.

Znate, ako pogledamo objektivno pošto se ovde pominjao mobing, najveći mobing se ipak odvijao u javnim preduzećima. Nije kod privatnika. Privatnik je neko ko hoće čak i da motiviše radnika ako dobro radi.

Tako da, zaista ovakav amandman je potpuno besmislen, osim ako ne želimo da razvijamo samoupravni socijalizam, pa da prosto, možda ukinemo privatnike i da imamo svi državna preduzeća i svima će nam biti super. Da li je tako?

Ali, to je jednostavno, prošlo vreme i dajte da prosto počnemo da razmišljamo malo savremeno. Privatnik je neko ko ne želi da vrši mobing nad radnikom, osim naravno, ako ne radi u sivoj zoni. Nadam se da nikad više u životu više se tako nešto neće dopuštati. Privatnik je neko ko želi da motiviše radnika da bi mu bolje radio i naravno da bi mu donosio veći profit i svakako da jednostavno svoj posao razvija.

Tako da, pođimo malo tom logikom, a ne da idemo logikom da su svi privatnici zli i da svako jednostavno želi da vam izvrši mobing. Hvala vam.