Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Babiću.

Na član 72. amandman je podneo narodni poslanik Milan Perić.

Gospodine Stefanoviću, koji član Poslovnika je povređen?

(Borislav Stefanović, s mesta: Reći ću vam, ako mi date reč?)

Izvolite, samo mi recite koji član Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Povređen je član 108. dakle, staranje o redu na sednici. Zašto? Zbog toga što ste dozvolili prethodnom govorniku da replicira ponovo, da uđu u besmislenu raspravu, ponovo i da opet kaže ponovo nešto što niko sa ove strane nije rekao. Ponovo se bavi psihoanalizom i priča o mržnji, autoprojektujući se na taj način kao njihov lider. Niko nikoga ne mrzi. Moram sto puta to da ponovim.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Stefanoviću, vi ste izazvali repliku poslanika. Vi ste izazvali repliku poslanika SNS. Vi ste počeli da koristite izraze. Vi tražite da se uvede red u ovoj sali. Vi prvi ne dopuštate da se to radi. Molim vas, da se vratimo na amandmane.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Koje izreke? Nije tačno. Rekao sam jednu reč, upotrebio nije vezana za zveri.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li želite sada na kraju rasprave da dođe do problema.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Ne želim.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Onda vas molim da se vratite na amandman.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Kako ja sada da ne odgovorim gospodinu Babiću na ono što je rekao, one uvredljive stvari koje je izrekao.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi upravo tražite da se ne pominju uvredljive stvari
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Dajte vi meni savet. Dajte mi savet kako da postupim.